Domů     Nač už brýle nestačí
Nač už brýle nestačí
16.7.2020

Zrak je nejdůležitější smysl, díky kterému jsme schopni vnímat až 85 % informací z okolního prostředí. Na dálku či na blízko vidí špatně jen v České republice 66 % populace. Ale ne vždy oční onemocnění pomohou korigovat dioptrie.

Oko představuje velmi složitý systém, jehož jednotlivé části musí fungovat v dokonalé souhře.

V případě, že dojde jen k minimálnímu patologickému poškození těchto jednotlivých složek oka, může to mít za následek zhoršení vidění, nebo dokonce úplnou ztrátu zraku.

Mezi nejčastější nemoci očí patří…

Zelený zákal oka, glaukom

Glaukom, lidově řečeno zelený zákal, je chronické onemocnění zrakového nervu, které v případě pozdní diagnózy a nedostatečné léčby vede k těžkému poškození zraku a až k slepotě. Ne světě je evidováno více než 70 milionů lidí trpících na glaukom.

Více než polovina z nich se začíná léčit pozdě. Ve vyspělých zemích je glaukom nejčastější příčinou slepoty.

Léčba: Poškozená vlákna zrakového nervu již není možné žádným způsobem nahradit. Glaukom proto nelze dosud vyléčit, můžeme jen do určité míry zmírnit, popřípadě zastavit jeho další postup.

Čím více je zrakový nerv při určitém nitroočním tlaku poškozen a čím více vláken je již odumřelých, tím více je potřeba nitrooční tlak snížit.

Podle toho, jak razantně potřebujeme nitrooční tlak snížit, volíme buď konzervativní, laserovou nebo chirurgickou léčbu. Kapky jsou jej schopné snížit snadno, operace však má větší efekt.

Šedý zákal oka, katarakta

Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje jako projev stárnutí (ve věku 65–75 let se vyskytuje až v 60 %). Výjimkou nejsou ani případy u novorozenců, kdy nejčastěji bývá příčinou virové onemocnění matky v těhotenství.

Ojediněle vzniká jako vedlejší účinek užívání léků, při diabetes mellitus nebo je vrozený po nitroděložní infekci.

Někdy vznikne i po poranění oka, jako následek rentgenového, infračerveného nebo UV-záření, při dlouhodobém užívání léků jako kortizon, při chronickém zánětu cévnatky. Projevuje se zákalem oční čočky. Katarakta může být dědičná.

Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty, přičemž v 90 % případů jde o stařeckou kataraktu.

Léčba: V současné době neexistují žádné léky či kapky, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zakalená nitrooční čočka a nahradí se čočkou umělou.

Strabismus čili šilhání

Šilhání, odborně strabismus, je zraková porucha, při níž je narušena spolupráce obou očí. V tomto případě každé oko míří jiným směrem. Pokud se při strabizmu dívá jedno oko přímo vpřed, je druhé oko odchýleno směrem dovnitř, ven, nahoru nebo dolů.

Úhel odchýlení oka z přímého postavení se nazývá úchylka. Úchylka může být viditelná neustále nebo se občas objeví a zase zmizí. Šilhání není jen typicky dětský problém, jak jsou mnozí přesvědčeni, ale může se také objevit kdykoli v dospělosti.

Nejedná se ale o pouhý estetický problém, který pacienti často psychicky obtížně snášejí, ale i o funkční poruchu prostorového vnímání a v některých případech spojenou i se vznikem dvojitého vidění!

Léčba: Obecně platí, že čím dříve se začne s léčbou strabismu, tím je větší šance na nápravu. V případě, že se strabismus diagnostikuje po šestém roce života, je velmi málo pravděpodobné, že konzervativní léčba bude účinná.

Barvoslepost

Porucha barevného vidění, při které je porušeno vnímání barevných tónů, nazýváme barvoslepost.

Pojmenování barvoslepost však není většinou zcela přesné, protože většina postižených pacientů má poruchu vnímání jen některých barev, což znamená, že mají v určité míře barevné vidění zachováno.

Při úplné barvosleposti totiž nerozlišují žádnou z barev a okolní svět vnímají pouze černobíle v různých stupních jasu. Barvoslepých lidí je tedy pouze necelé procento, ostatní můžeme označit spíše jako barvomylné.

Léčba: Vrozená barvoslepost je neléčitelná vada, lze ji však korigovat speciálními optickými pomůckami. Existuje také speciální počítačový software, který pomáhá lidem s vizuálními potížemi.

Keratokonus

Keratokonus je degenerativní onemocnění rohovky, při kterém se určitá část rohovky ztenčuje a vyklenuje.

Jelikož přední plocha rohovky hraje velmi důležitou roli v ostrosti vidění, každá i malá změna jejího poloměru křivosti se výrazně projeví na kvalitě vidění. První projevy bývají zjištěny převážně mezi 10. a 18. rokem života, hlavně před a v pubertě.

Dochází k progresivnímu zhoršování ostrosti zraku, které pokračuje až do středního věku.

Většinou se nejprve objeví onemocnění na jednom oku, ale postižení vyhledají odbornou pomoc až v případě zhoršeného vidění i na druhém oku, které se může projevit až po několika letech. Někdy lze onemocnění odhalit v rámci prevence na školách.

Léčba: V začátcích stačí brýle, s vývojem onemocnění se zeslabuje a vyklenuje rohovka, což způsobí nepravidelný astigmatismus.

Porucha se upravuje nasazením vzduchpropustných kontaktních čoček, ale ani brýle, ani čočky nemají vliv na zastavení vývoje onemocnění. V pozdním stadiu je nutné transplantovat rohovku.

Slepota

Slepotu lze z fyziologického hlediska definovat jako stav nedostatku zraku. Skutečná definice je však komplikovanější a komplexnější. Úplná slepota je trvalá a celková ztráta zraku, kdy postižený není schopen vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Každých pět vteřin oslepne na světě jeden člověk. Podle Světové zdravotní organizace (WHO) je možné až 75 % případů slepoty odvrátit.

Suché oko

Suché oko, nebo přesněji řečeno syndrom suchého oka, je stav, při kterém dochází ke snížení produkce slz, nebo slzy nejsou dostatečně kvalitní.

Slzy tvoří hladký povrch oka, který má velký podíl na ostrém vidění, zabezpečuje přísun kyslíku pro rohovku, zvlhčuje povrch rohovky a spojivky. Slzy obsahují lisozom, který má protizánětlivé účinky. Suché prostředí očím nesvědčí.

Upravování okolní teploty má na tom velký podíl – nejen kvůli teplotním rozdílům venku a v místnosti. Klimatizací a centrálním topením snižujeme vlhkost vzduchu až na polovinu.

Léčba: Je individuální, ale většinou spočívá v aplikaci umělých slz různého složení a různých forem. Při problematickém průběhu je možné použít obturaci slzných cest kolagenovými uzávěry, chirurgickou úpravu víček, lokální podání kortikoidů.

Ostatní oční onemocnění

Akantaméba čili Acanthamoeba je rod měňavkovitých prvoků. Jedná se o běžný druh měňavky, která se vyskytuje v čistých vodách, kde se živí bakteriemi. Vyskytuje se ve dvou formách, pohyblivých trofozoitech a nepohyblivých cystách. V oku však tato měňavka způsobuje infekci.

Muší křídlo čili Muscae volitantes. Zrakové podněty mohou být ovlivněny různými změnami uvnitř oka (například zákalem ve sklivci).

Stává se, že se při pohledu na oblohu nebo jinou větší světlou plochu najednou objeví pranepatrné „poletující mušky“. Vždy když na ně chcete zaměřit zrak, posunou se o kousek vedle. Nepanikařte, jde o neškodný jev. Diagnóza zní: muší křídlo, popřípadě létající mušky.

Diabetická retinopatie je způsobená cukrovkou (Diabetes mellitus), závažným onemocněním v důsledku pro řadu orgánů lidského těla. Jedním z nich jsou i oči.

Diabetické důsledky pro zrak mohou být velmi závažné a v krajním případě končí ztrátou zraku. Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty ve vyspělých zemích i v Čechách. Riziko slepoty je u diabetiků přibližně 10–20krát vyšší než u nediabetiků.

Tupozrakost čili amblyopie nepatří mezi vady dioptrické (refrakční), ale funkční. Lze ji definovat jako snížení zrakové ostrosti způsobené útlumem z nečinnosti oka.

Mozkové zrakové centrum nezpracovává informace přicházející z postiženého oka, ale přijímá zrakové vjemy jen ze zdravého oka.

Zánět spojivek má obrovskou škálu forem: od několikadenního lehkého pocitu nepohody a cizího tělíska v oku, přes hnisavou, velmi nepříjemnou, ale krátkodobou konjunktivitidu, až po dlouhodobé chronicky obtěžující problémy spojené s poruchou tvorby slz.

Ječné zrno V horním i dolním víčku oka je několik typů žlázek, které se mohou ucpat a zanítit. Pokud dojde k ucpání a infekci drobných povrchních žlázek na okraji víčka při řasách, vzniká ječné zrno. Vlčí zrno vzniká ucpáním a zánětem hlubokých mazových víčkových žlázek.

Odchlípení sítnice Může vzniknout kdykoliv během života, nejčastěji však postihuje lidi středního a vyššího věku. K odchlípení dochází, pokud jsou v sítnici malé trhlinky nebo dírky. Tekutina ze sklivce proniká pod sítnici, která se nadzvedává a odlučuje se.

Světločivné buňky, které tak mají snížený přívod kyslíku a ostatních živin, rychle degenerují a odumírají. Pokud není včas zahájena léčba, dochází k výraznému postižení vidění.

Text: Marie Šrámková, foto: Shutterstock

Štítky:
Předchozí článek
reklama
Související články
19.5.2024
Tlak, tep a dokonce ani hladinu krevního cukru už nemusí lékař sledovat pouze v ordinaci, pomocí techniky si pacienta může zkontrolovat „na dálku“. Přes chytrý telefon či notebook. Každý obyvatel Česka navštíví průměrně jedenáctkrát za rok lékaře, oproti tomu v sousedním Rakousku je to polovina a ve Švédsku jde dokonce jen o tři kontakty ročně. Telemedicínou by ale šlo návštěvy u lékaře výrazně
12.5.2024
Proti nepříjemné tvorbě lupů je třeba zasáhnout co nejdříve. Než sáhnete po koupených přípravcích, zkuste pomocníky, které najdete doma. Pomohou vám i oplachy bylinkami. Za nadměrnou tvorbou lupů bývá většinou skryté doprovodné onemocnění nebo prostě jen nevhodný jídelníček. Někdy k vyřešení problému stačí zvýšit příjem vitaminů B. K tomu dobře poslouží pivovarské kvasnice, tedy pangamin. Do jíde
9.5.2024
Je to opravdu tak, že o výpadcích dýchání při chrápání nemusíte vůbec vědět. Jen se budíte nevyspalí a unavení. Tento jev se nazývá syndrom spánkové apnoe a je dost nebezpečný. Chrápete? Možná ano, ale ani to nevíte. Někdo se dokonce vlastním chrápáním vzbudí. A někomu o tom řekne partner. Chrápání je sice nepříjemné, hlavně pro lidi, kteří jsou blízko chrápajícího, mnohem větším problémem ale je
6.5.2024
Zimní období funguje u mnohých z nás jako alibi, proč pohyb odložit na jindy. Málo světla, krátké dny, zvýšený příjem kalorií. Jenže teď přišel čas se rozhýbat. Důležité je začít zvolna, nezapomenout se rozcvičit a vybrat vhodnou aktivitu. K tomu patří ale také změna jídelníčku, zejména před a po cvičení. A samozřejmě vůle vydržet. Co vám to přinese? Kromě zlepšující se kondice pocítíte lepší n
2.5.2024
Trénovat, trénovat, trénovat... To jsou tři nejdůležitější způsoby, jak si i do vysokého věku uchovat svěží mozek a perfektní paměť. A existují i další. Náš mozek má jednu unikátní vlastnost. Je plastický. Co to znamená? Nedávné studie jasně prokázaly, že se mozek vyvíjí i v dospělosti, a to prakticky až do posledního dne života. To bylo průlomové zjištění. A netýká se pouze starších lidí, ale ta
reklama
reklama
Šikovné tipy
Ať se to jen blýská!
Otisky prstů, šmouhy a kapky vody dokáží výrobky z kovu nevzhledně změnit. Čas od času je proto potřeba je důkladně očistit. Zkušené hospodyňky vědí, že na nežádoucí skvrny, které se objevují na okrasných dekoracích, úchytkách či nádobí, často pomáhá ocet, citronová šťáva či roztok jedlé sody. Měď *Koupelna Pokud máte v koupelně měděné vybavení, zřejmě […]
Patchworkové taštičky nejen na mobil
Každé sváteční švadleně se doma nashromáždí hromada zbytků látek. Pak stačí přikoupit vatelín, barevný zip a popustit uzdu fantazii. Oproti patchworkovým dekám, přehozům, ale i polštářům vystačíte při šití pouzdra nebo kosmetické taštičky skutečně s malými zbytky látek. Pouzdro na mobil Příprava Obkreslete tvar mobilu na jemný papír a přidejte kolem obvodu 1 cm. Pak […]
Nechtěný pozůstatek zimy: Plíseň v bytě
Nejlepší obranou proti plísním je sucho. To ale dost dobře není možné udržet v koupelnách ani kuchyních, navíc po zimě, kdy jsme tolik nevětrali. Pára vzniká při vaření, praní, sušení a sprchování. Pokud ji včas neodsajete digestoří a ani řádně neodvětráte, kondenzuje na zdech a posléze se do nich vsakuje. Pak už není daleko k […]
Kytičky v uších vás rozzáří
S jarem přichází dobrá nálada a čas pro různé barvičky. Zkuste si vyrobit třeba veselé náušnice z barevných korálků. A když už je uděláte pro sebe, další třeba ocení vaše kamarádka. Na jeden pár budete potřebovat po jednom balení rokajlových korálků TOHO Round 8/0 růžových, žlutých a bílých (barevné kombinace můžete obměňovat podle svého vkusu), […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Louis Vuitton oživuje kampaň Core Values s Rogerem Federerer a Rafaelem Nadalem
iluxus.cz
Louis Vuitton oživuje kampaň Core Values s Rogerem Federerer a Rafaelem Nadalem
Značka Louis Vuitton odhalila novou kapitolu ve své proslulé kampani Core Values v podání známé fotografky Annie Leibovitzové. Hvězdami inspirativní kampaně jsou dva z nejuznávanějších tenisových šamp
Nehoda měla šťastný konec
skutecnepribehy.cz
Nehoda měla šťastný konec
Milovala jsem sport. Nehledě na to, že jsem byla v pokročilém stadiu těhotenství, rozhodla jsem se jít na kolečkové brusle. Otěhotněla jsem ve dvaceti, ale tehdejší přítel mě opustil. Rozhodla jsem se dítě si nechat, i za předpokladu, že s ním zůstanu sama. Měla jsem dost přátel a rodiče. Na miminko se všichni těšili. „Postaráme se o tebe i o malé,“ ubezpečovali
8 nejobávanějších dobyvatelů Nového světa: Honba za zlatem, masakry a vražedná nenávist
historyplus.cz
8 nejobávanějších dobyvatelů Nového světa: Honba za zlatem, masakry a vražedná nenávist
Moctezuma přivítá Španěly květinami či zlatými dary a jedná s nimi s vybranou zdvořilostí. Nejspíš tak chce odhalit jejich slabosti, aby je mohl snáze porazit. Cortés je ale ostražitý a aztéckého vládce v jeho úmyslech předběhne…   Janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus (asi 1451–1506) v roce 1492 definitivně objevil pro Evropany Ameriku. Záhy do Nového světa připlouvá mnoho španělských conquistadorů
Babiččin hovězí guláš s dokonalým karlovarským knedlíkem
tisicereceptu.cz
Babiččin hovězí guláš s dokonalým karlovarským knedlíkem
Není nad to dát si porci guláše s knedlíkem a k tomu půllitr vychlazeného piva. Umíte si ale tuto českou klasiku připravit i doma? Guláš má neprávem pověst jídla náročného na přípravu, ovšem není tomu
Jak odhodit věčnou smůlu?
nejsemsama.cz
Jak odhodit věčnou smůlu?
Asi znáte období, kdy se vám nic nedaří, vše vám padá z rukou a pokazí se všechno, co může. Co když se vás ale smůla drží déle? Zapracujte na tom magicky. Máme pro vás tipy, jak smůlu vyprovodíte ze dveří. Váš život se často podobá zebře, bílý úsek radostí střídá černé pásmo smůly a pak
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Australský zázrak: Lastura v zálivu
21stoleti.cz
Australský zázrak: Lastura v zálivu
Co patří mezi symboly Austrálie? Bezesporu klokan, koala, Jižní kříž, Vánoce na pláži a také budova opery v Sydney. Tato stavba je mnohými experty považována za jednu z nejpovedenějších, jakou kdy arc
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Strašidelný ostrov Spike: Tajné dějiny, o kterých se dlouho nemluvilo!
enigmaplus.cz
Strašidelný ostrov Spike: Tajné dějiny, o kterých se dlouho nemluvilo!
V irském hrabství Cork se nachází ostrov Spike. Dlouhá staletí byla tato lokalita běžným smrtelníkům zapovězena, protože se zde nacházela strategická vojenská pevnost i obávané vězení. Co můžete čekat
Poznáte příznaky mrtvice? Až 70 % Čechů ne! A do nemocnice přijedou pozdě…
epochaplus.cz
Poznáte příznaky mrtvice? Až 70 % Čechů ne! A do nemocnice přijedou pozdě…
Mrtvici každý rok v Česku prodělá zhruba 25 000 lidí. Je druhou nejčastější příčinou úmrtí, i když je u nás léčba mrtvice na špičkové úrovni. Zrovna na 15. května připadá Světový den proti mozkové mrtvici. Se snížením počtu případů přitom může pomoci znalost příznaků – právě ty nezná až 70 % Čechů, a proto se
Zničí brzy lásku mezi Sandevou a Prachařem žárlivost?
nasehvezdy.cz
Zničí brzy lásku mezi Sandevou a Prachařem žárlivost?
Ačkoli jejich lásce zpočátku nikdo nedával velkou šanci, dnes jsou spolu herec Jakub Prachař (40) a herečka z Jedné rodiny Sara Sandeva (26) několik let. Až nedávno se ale ukázalo, že herečka na sta
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,