Domů     7 důvodů, proč se vám točí hlava
7 důvodů, proč se vám točí hlava
23.10.2020

Komu z nás se to ještě nestalo: Náhle se s vámi zhoupne země nebo si připadáte jako na kolotoči. Bývá to jen mžik, ale i ten je nepříjemný. Pokud se hlava točí opakovaně nebo po delší dobu, je nezbytné hledat příčinu.

Najít důvod toho, proč náhle ztratíme půdu pod nohama, může být poměrně složitá až detektivní práce. Lékaři samozřejmě vědí, jakými směry vést vyšetřování – v podezření jsou výkyvy zásobování krví, ale i oční a neurologické potíže.

A to v těchto obecných pojmech, protože už jen třeba za zhoršeným prokrvením se mohou skrývat různé konkrétní neduhy, od anémie, přes aterosklerózu až k srdečním onemocněním.

To vše může mít nečekaně silný vliv na jinak precizně pracující mechanismus, který zajišťuje udržování rovnováhy. Až tak precizní, že si jeho důležitost uvědomíme až ve chvíli, když se v něm něco porouchá.

Rovnováha vyžaduje nácvik

Každému z nás trvalo asi roky, než jsme se po narození naučili udržovat své tělo bez přemýšlení vzpřímeně a automaticky vybalancovat pohyby.

Není divu, že batolata vrávorají, než tuto dovednost ovládnou, protože mechanismus udržování rovnováhy a orientace v prostoru je poměrně složitý. Je to tím, že ho neovládá jedno centrum, ale že pracuje s informacemi z několika zdrojů.

Především je to zrak, který nás informuje o tom, kde a v jaké poloze se nalézáme. To potvrzují – ale někdy i vyvracejí, třeba při jízdě autem – signály přicházející ze senzorů v různých partiích po těle. I ty průběžně podávají rovněž zprávy o své poloze.

Třetím a velice důležitým zdrojem jsou pak zprávy z rovnovážného ústrojí, které máme ve vnitřním uchu. Hlásí, kterým směrem se v prostoru pohybujeme. A všechny tyto údaje se sbíhají v místě, kde mícha přechází v mozek.

Tam se plynule vyhodnocují a mozek podle nich vydává příkazy ke korekci našich pohybů. Jakmile si v dětství na tento proces udržování rovnováhy zvykneme, přestaneme ho vnímat a začneme se cítit jistě v okolním prostředí.

Když to zaskřípe…

…pak do dosud hladce fungující souhry nejčastěji vstoupí porucha prokrvení. Ta lehce vychýlí získávání a vyhodnocování signálů o poloze těla. Chyba ale může vycházet i z přetíženosti centra v mozku, které informace o poloze vyhodnocuje.

To dokáže vychýlit i poměrně běžná a jinak neškodná příčina, jakou je migréna. Na výpadek okamžitě zareaguje naše vnímání a okolí se s námi zatočí nebo zhoupne.

Točení hlavy vyvolávají často sklerotické pláty v krčních tepnách, omezující prokrvení mozku, takže je v závažnějších případech nutné cévy operativním zákrokem rozšířit.

1. Cévní potíže

Stačí, když máte zúžené cévy aterosklerózou. Už tak omezené prokrvení se může rázem zhoršit po určitých pohybech, především při záklonu hlavy. Proto dokáže u starších lidí vyvolat točení hlavy i prostý pohled do výšky.

Je to tím, že v tomto věku už bývají zkornatěné tepny, které probíhají těsně kolem krční páteře. Ty zásobují přesně tu část mozku, která sbírá a vyhodnocuje signály o tělesné poloze. Omezení přísunu krve a kyslíku se okamžitě projeví točením hlavy.

A dojít k tomu může překvapivě i vleže v posteli, kdy jsou tepny stlačeny, zvláště při přetáčení ze strany na stranu. Závrať vás pak může probudit i ze spánku.

Tyto potíže trvají jen krátce, přesto jsou velmi nepříjemné a obvykle je doprovází i nevolnost a rozmazané vidění. Pokročilejší stavy aterosklezózy krčních tepen se úspěšně léčí zákrokem, které cévu rozšíří, čímž potíže zmizí. Méně rozvinuté potíže se řeší spíš léky a změnou jídelníčku.

K závratím může vést jak příliš nízký, tak i zvýšený krevní tlak.

2. Výkyvy krevního tlaku

U mladých lidí bývá příčinou točení hlavy nízký tlak krve. Zvláště v období růstu může tlak navíc krátkodobě prudce poklesnout a vyvolat tak nejen závrať, ale i mdlobu.

Vedle příliš nízkých hodnot ale dokáže točení hlavy vyvolávat i zvýšení krevního tlaku a další oběhové potíže. Zvláště závažným signálem je opakované točení hlavy, pokud ho doprovázejí stavy schvácenosti či dušnosti.

Může to ukazovat na poruchy srdečního rytmu a závažná srdeční onemocnění, což vyžaduje neodkladné lékařské vyšetření.

3. Chudokrevnost

Anémie je velmi podceňovaná, přitom zvláště u žen častá porucha. Nedostatek červených krvinek znamená zhoršené zásobování kyslíkem v celém těle i v mozku.

Točení hlavy je pak jen jedním z mnoha nepříjemných následků, mezi nimiž dominuje chronická únava a sklon k omdlévání. Zrychluje se tep, což při současné ateroskleróze může vést k srdečním potížím a dalšímu točení hlavy.

Rovnovážné ústrojí je dobře chráněné ve vnitřní části ucha, tam ho vidíte jako tři na sebe navazující kanálky.

4. Potíže vnitřního ucha

Hluboce v uchu je usazeno rovnovážné ústrojí. Měří změny naší polohy, proto se jeho postižení typicky objevuje zejména při určitých pohybech. Okolí se začne houpat.

Příznačné je, že nejistotu vyvolává zejména pohyb po nerovném povrchu a za nedostatku světla, kdy jen omezeně můžeme prostředí kontrolovat zrakem. Naopak vsedě nebo vleže jsou potíže nejmenší či úplně zmizí.

To je podstatný rozdíl oproti točení hlavy, způsobovanému aterosklerózou, kdy se potíže běžně ozývají i v noci při spánku v posteli.

Pokud je příčinou točení hlavy a závratí porucha v rovnovážném ústrojí, potíže se mohou lišit podle toho, nakolik jsou zapojeny oba orgány.

Při jednostranném postižení, což nejčastěji souvisí se zánětem vnitřního ucha, budete mít pocit jako na kolotoči, kdy vás odstředivá síla tlačí k jedné straně. Nepříjemné stavy mohou přetrvávat i několik dní a doprovází je pískání v uchu i nedoslýchavost.

Zhoršují se při určitých pohybech hlavy. Jistou prevencí je nepodceňovat záněty středního ucha, aby se dál nešířily do vnitřního ucha.

U oboustranného postižení bývá obtížnější objevit příčinu, mohou to být záněty v mozku, projevy neurologických onemocnění, ale i nežádoucí následek léčby určitého typu antibiotik.

5. Menierova choroba

Jde o onemocnění nejasného původu, které postihuje uši, zpravidla jen jednostranně. V postiženém uchu dochází ke změnám, které vedou k nepříjemným záchvatům s pocitem tlaku a pískáním, syčením nebo zvoněním a samozřejmě také točením hlavy.

Sluch se zhoršuje a pocit závratě je tak silný, že někdy neumožňuje ani stát nebo chodit. Záchvaty trvají několik minut, ale i hodin a jejich intenzita se může zhoršovat. Stejně tak se obtíže mohou ve slabší intenzitě ozývat i mezi nimi.

Časté je i zhoršování sluchu. Léčba je poměrně obtížná, protože není známá vlastní příčina onemocnění. K obnovení pocitu rovnováhy a odstranění závratí a točení hlavy ale pomáhá operační zákrok.

6. Migréna

Přesněji řečeno tzv. vestibulární migréna, tedy záchvat, který postihuje i oblast vnitřního ucha, kde je uloženo rovnovážné ústrojí. Při migrénách dochází oproti běžným bolestem hlavy v první fázi záchvatu k omezení prokrvení postižené partie mozku.

Na to reaguje rovnovážné ústrojí velmi citlivě a objeví se točení hlavy, někdy současně s aurou. Následovat mohou silné bolesti hlavy s pískáním v uchu, ale i poruchou vidění a nesnášenlivostí světla a zvuků.

Někdy se ale může migréna projevit pouze točením hlavy bez bolesti. Léčba pravých migrén je obtížná a patří do kompetence neurologa.

Točení hlavy může způsobit i nasazení nových brýlí.

7. Problémy se zrakem

Oči jsou důležitý zdroj signálů pro udržování rovnováhy a ta se při poruše zraku lehce vychýlí. K tomu, aby se vám začala točit hlava, stačí i nové brýle nebo vsazení kontaktních čoček.

Pocit nejistoty v prostoru může vyvolávat i rozostření, které způsobuje astigmatismus. Příčinou ale může být i zvýšení vnitroočního tlaku a další oční onemocnění.

Proto pokud závratě doprovází dvojité nebo rozmazané vidění, pocit tlaku v očích, a mnohdy i nevolnost, je nutné vyšetření u očního lékaře.

Pozor při chronických onemocněních

Jak vědí diabetici, točení hlavy je signálem nebezpečného poklesu hladiny cukru v krvi. Pokud se to opakuje, je nezbytná konzultace s ošetřujícím diabetologem.

Točení hlavy může doprovázet ale i další chronická onemocnění, zejména neurologická, jako je Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. Objevovat se ale může i u psychických potíží spojených se záchvaty paniky a úzkostí, ale i depresí.

Závratě ale mohou být i nežádoucím účinkem léků, především přípravků proti vysokému krevnímu tlaku.

Točení hlavy ale mohou vyvolat i léky proti Parkinsonově chorobě, proti revmatismu a bolestem i přípravky pro uklidnění, takže při hledání příčiny je třeba si pročíst i příbalový leták.

Cviky proti točení hlavy

K léčbě podle příčiny potíží by měl patřit i cílený nácvik udržování rovnováhy. Následující cviky můžete zkusit i jako užitečnou prevenci, i když točením hlavy netrpíte.

Kdo má naopak už výraznější problémy s točením hlavy, měl by vynechat cviky prováděné se zavřenýma očima. Při ateroskleróze je třeba zase opatrnosti při záklonu hlavy.

Posaďte se na židli, zapřete ruce v bok a začněte se mírně kolébat ze strany na stranu. Záda musí být vzpřímená.

Postavte se bokem ke stěně a jednou rukou se o ni opřete. Pak zvedněte nohu na opačné straně a volně s ní kmitejte vpřed a vzad. Po chvíli strany vyměňte.

Posaďte se a zamiřte pohled před sebe. Pak střídavě zvedejte zrak vzhůru a dolů, doprava a doleva. Hlavu držte vzpřímeně a nepohybujte s ní.

Postavte se vzpřímeně a rozpažte. Pak zavřete oči a pomalu zaklánějte a pak zase předklánějte hlavu.

Stále ve stoji vzpřímeném a tentokrát s otevřenýma očima: Naklánějte hlavu střídavě k jednomu a pak k druhému rameni. Nepředklánějte se.

Ve stoji vzpřímeném předpažte a pak pochodujte na místě a vysoko zvedejte kolena. Totéž zkuste se zavřenýma očima.

Text: Lenka Korandová, foto: Shutterstock

Štítky:
reklama
Související články
20.6.2024
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou vymizí, ale někdy se ještě prohloubí a v průběhu života se mohou objevit další.
18.6.2024
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie. Jenže jak toho dosáhnout, když musíte přijímat méně kalorií než
17.6.2024
Máme jen sedět a čekat, až se štěstí na nás usměje, anebo je nutné se o něj přičinit? Známý americký spisovatel Nathaniel Hawthorne kdysi prohlásil, že štěstí je jako motýl: „Čím víc ho pronásledujeme, tím víc nám bude unikat. Pokud však upřeme pozornost jinam, přilétne a tiše se posadí na naše rameno.“ Tím je vlastně řečeno vše a téma bychom zde mohli uzavřít. Jenže ono to se štěstím není až tak
12.6.2024
Nevěříte? Je to nemoc kloubů, která dokonale využívá náš životní styl. Proto už dnes není spojována se stářím, ale se středním věkem. Artróza je degenerativní  onemocnění, které může trápit všechny klouby v těle. Projevuje se ztenčením či proděravěním kloubní chrupavky, což způsobuje tření nechráněných kostí a z toho vyplývající citelné bolesti. Postihuje až 17 % lidí do 45 let a 60 % lidí star
6.6.2024
To je zásadní otázka, protože potíže mohou být k nerozeznání podobné. S rychlým rozlišením obou stavů mohou mít problém také zdravotníci. A protože infarkt přímo ohrožuje život, dostává přednost léčebný postup pro záchrannu srdce. To ovšem člověku v záchvatu paniky nepomůže a naopak pacienta zbytečně zatíží. Pokud vás ani jeden z těchto velice nepříjemných stavů nepostihl, podívejte, čím se moho
reklama
reklama
Šikovné tipy
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc […]
Vymáčkněte to nejlepší z citronu!
Nebudeme vám radit takové banality, jako je vzít citron na vybělení pih nebo prstů zažloutlých od cigaret. Víme, že jste ženy dost zkušené na to, abyste mohly samy radit. Proto se vás pokusíme překvapit tipy, které jste určitě ještě nikde nečetly. Na zapálení grilu jsou úžasným pomocníkem pruhy sušené citronové kůry. Nejen že báječně chytají, […]
Noste brož jako šperk
Brože nikdy nevyšly z módy, jsou stále in. Nejčastěji vyniknou na klopě saka či kabátu, výraznější kousky pak můžete nosit i na šatech. Brož dodá oděvu eleganci a podtrhne váš styl. Prostě je to úžasný módní doplněk. A víte, že umí promlouvat také o tom, jak se cítíme? „Čtěte z mých broží,“ pronesla kdysi někdejší […]
Aby vám výstřih slušel
Roli hraje jak tvar výstřihu, tak správná péče o pokožku v dekoltu. Nemyslete si, že stačí vnady prostě jen odhalit. Poprsí výrazně ovlivňuje i celkový dojem z postavy a harmoničnosti proporcí. Své míry nezměníme, ale dojem můžeme hodně ovlivnit správně vybraným tvarem výstřihu. Víte, jaký vám nejvíce sluší? 3 univerzálně slušivé Široký kruhový výstřih je […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
epochaplus.cz
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové,
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského