Domů     7 důvodů, proč se vám točí hlava
7 důvodů, proč se vám točí hlava
23.10.2020

Komu z nás se to ještě nestalo: Náhle se s vámi zhoupne země nebo si připadáte jako na kolotoči. Bývá to jen mžik, ale i ten je nepříjemný. Pokud se hlava točí opakovaně nebo po delší dobu, je nezbytné hledat příčinu.

Najít důvod toho, proč náhle ztratíme půdu pod nohama, může být poměrně složitá až detektivní práce. Lékaři samozřejmě vědí, jakými směry vést vyšetřování – v podezření jsou výkyvy zásobování krví, ale i oční a neurologické potíže.

A to v těchto obecných pojmech, protože už jen třeba za zhoršeným prokrvením se mohou skrývat různé konkrétní neduhy, od anémie, přes aterosklerózu až k srdečním onemocněním.

To vše může mít nečekaně silný vliv na jinak precizně pracující mechanismus, který zajišťuje udržování rovnováhy. Až tak precizní, že si jeho důležitost uvědomíme až ve chvíli, když se v něm něco porouchá.

Rovnováha vyžaduje nácvik

Každému z nás trvalo asi roky, než jsme se po narození naučili udržovat své tělo bez přemýšlení vzpřímeně a automaticky vybalancovat pohyby.

Není divu, že batolata vrávorají, než tuto dovednost ovládnou, protože mechanismus udržování rovnováhy a orientace v prostoru je poměrně složitý. Je to tím, že ho neovládá jedno centrum, ale že pracuje s informacemi z několika zdrojů.

Především je to zrak, který nás informuje o tom, kde a v jaké poloze se nalézáme. To potvrzují – ale někdy i vyvracejí, třeba při jízdě autem – signály přicházející ze senzorů v různých partiích po těle. I ty průběžně podávají rovněž zprávy o své poloze.

Třetím a velice důležitým zdrojem jsou pak zprávy z rovnovážného ústrojí, které máme ve vnitřním uchu. Hlásí, kterým směrem se v prostoru pohybujeme. A všechny tyto údaje se sbíhají v místě, kde mícha přechází v mozek.

Tam se plynule vyhodnocují a mozek podle nich vydává příkazy ke korekci našich pohybů. Jakmile si v dětství na tento proces udržování rovnováhy zvykneme, přestaneme ho vnímat a začneme se cítit jistě v okolním prostředí.

Když to zaskřípe…

…pak do dosud hladce fungující souhry nejčastěji vstoupí porucha prokrvení. Ta lehce vychýlí získávání a vyhodnocování signálů o poloze těla. Chyba ale může vycházet i z přetíženosti centra v mozku, které informace o poloze vyhodnocuje.

To dokáže vychýlit i poměrně běžná a jinak neškodná příčina, jakou je migréna. Na výpadek okamžitě zareaguje naše vnímání a okolí se s námi zatočí nebo zhoupne.

Točení hlavy vyvolávají často sklerotické pláty v krčních tepnách, omezující prokrvení mozku, takže je v závažnějších případech nutné cévy operativním zákrokem rozšířit.

1. Cévní potíže

Stačí, když máte zúžené cévy aterosklerózou. Už tak omezené prokrvení se může rázem zhoršit po určitých pohybech, především při záklonu hlavy. Proto dokáže u starších lidí vyvolat točení hlavy i prostý pohled do výšky.

Je to tím, že v tomto věku už bývají zkornatěné tepny, které probíhají těsně kolem krční páteře. Ty zásobují přesně tu část mozku, která sbírá a vyhodnocuje signály o tělesné poloze. Omezení přísunu krve a kyslíku se okamžitě projeví točením hlavy.

A dojít k tomu může překvapivě i vleže v posteli, kdy jsou tepny stlačeny, zvláště při přetáčení ze strany na stranu. Závrať vás pak může probudit i ze spánku.

Tyto potíže trvají jen krátce, přesto jsou velmi nepříjemné a obvykle je doprovází i nevolnost a rozmazané vidění. Pokročilejší stavy aterosklezózy krčních tepen se úspěšně léčí zákrokem, které cévu rozšíří, čímž potíže zmizí. Méně rozvinuté potíže se řeší spíš léky a změnou jídelníčku.

K závratím může vést jak příliš nízký, tak i zvýšený krevní tlak.

2. Výkyvy krevního tlaku

U mladých lidí bývá příčinou točení hlavy nízký tlak krve. Zvláště v období růstu může tlak navíc krátkodobě prudce poklesnout a vyvolat tak nejen závrať, ale i mdlobu.

Vedle příliš nízkých hodnot ale dokáže točení hlavy vyvolávat i zvýšení krevního tlaku a další oběhové potíže. Zvláště závažným signálem je opakované točení hlavy, pokud ho doprovázejí stavy schvácenosti či dušnosti.

Může to ukazovat na poruchy srdečního rytmu a závažná srdeční onemocnění, což vyžaduje neodkladné lékařské vyšetření.

3. Chudokrevnost

Anémie je velmi podceňovaná, přitom zvláště u žen častá porucha. Nedostatek červených krvinek znamená zhoršené zásobování kyslíkem v celém těle i v mozku.

Točení hlavy je pak jen jedním z mnoha nepříjemných následků, mezi nimiž dominuje chronická únava a sklon k omdlévání. Zrychluje se tep, což při současné ateroskleróze může vést k srdečním potížím a dalšímu točení hlavy.

Rovnovážné ústrojí je dobře chráněné ve vnitřní části ucha, tam ho vidíte jako tři na sebe navazující kanálky.

4. Potíže vnitřního ucha

Hluboce v uchu je usazeno rovnovážné ústrojí. Měří změny naší polohy, proto se jeho postižení typicky objevuje zejména při určitých pohybech. Okolí se začne houpat.

Příznačné je, že nejistotu vyvolává zejména pohyb po nerovném povrchu a za nedostatku světla, kdy jen omezeně můžeme prostředí kontrolovat zrakem. Naopak vsedě nebo vleže jsou potíže nejmenší či úplně zmizí.

To je podstatný rozdíl oproti točení hlavy, způsobovanému aterosklerózou, kdy se potíže běžně ozývají i v noci při spánku v posteli.

Pokud je příčinou točení hlavy a závratí porucha v rovnovážném ústrojí, potíže se mohou lišit podle toho, nakolik jsou zapojeny oba orgány.

Při jednostranném postižení, což nejčastěji souvisí se zánětem vnitřního ucha, budete mít pocit jako na kolotoči, kdy vás odstředivá síla tlačí k jedné straně. Nepříjemné stavy mohou přetrvávat i několik dní a doprovází je pískání v uchu i nedoslýchavost.

Zhoršují se při určitých pohybech hlavy. Jistou prevencí je nepodceňovat záněty středního ucha, aby se dál nešířily do vnitřního ucha.

U oboustranného postižení bývá obtížnější objevit příčinu, mohou to být záněty v mozku, projevy neurologických onemocnění, ale i nežádoucí následek léčby určitého typu antibiotik.

5. Menierova choroba

Jde o onemocnění nejasného původu, které postihuje uši, zpravidla jen jednostranně. V postiženém uchu dochází ke změnám, které vedou k nepříjemným záchvatům s pocitem tlaku a pískáním, syčením nebo zvoněním a samozřejmě také točením hlavy.

Sluch se zhoršuje a pocit závratě je tak silný, že někdy neumožňuje ani stát nebo chodit. Záchvaty trvají několik minut, ale i hodin a jejich intenzita se může zhoršovat. Stejně tak se obtíže mohou ve slabší intenzitě ozývat i mezi nimi.

Časté je i zhoršování sluchu. Léčba je poměrně obtížná, protože není známá vlastní příčina onemocnění. K obnovení pocitu rovnováhy a odstranění závratí a točení hlavy ale pomáhá operační zákrok.

6. Migréna

Přesněji řečeno tzv. vestibulární migréna, tedy záchvat, který postihuje i oblast vnitřního ucha, kde je uloženo rovnovážné ústrojí. Při migrénách dochází oproti běžným bolestem hlavy v první fázi záchvatu k omezení prokrvení postižené partie mozku.

Na to reaguje rovnovážné ústrojí velmi citlivě a objeví se točení hlavy, někdy současně s aurou. Následovat mohou silné bolesti hlavy s pískáním v uchu, ale i poruchou vidění a nesnášenlivostí světla a zvuků.

Někdy se ale může migréna projevit pouze točením hlavy bez bolesti. Léčba pravých migrén je obtížná a patří do kompetence neurologa.

Točení hlavy může způsobit i nasazení nových brýlí.

7. Problémy se zrakem

Oči jsou důležitý zdroj signálů pro udržování rovnováhy a ta se při poruše zraku lehce vychýlí. K tomu, aby se vám začala točit hlava, stačí i nové brýle nebo vsazení kontaktních čoček.

Pocit nejistoty v prostoru může vyvolávat i rozostření, které způsobuje astigmatismus. Příčinou ale může být i zvýšení vnitroočního tlaku a další oční onemocnění.

Proto pokud závratě doprovází dvojité nebo rozmazané vidění, pocit tlaku v očích, a mnohdy i nevolnost, je nutné vyšetření u očního lékaře.

Pozor při chronických onemocněních

Jak vědí diabetici, točení hlavy je signálem nebezpečného poklesu hladiny cukru v krvi. Pokud se to opakuje, je nezbytná konzultace s ošetřujícím diabetologem.

Točení hlavy může doprovázet ale i další chronická onemocnění, zejména neurologická, jako je Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. Objevovat se ale může i u psychických potíží spojených se záchvaty paniky a úzkostí, ale i depresí.

Závratě ale mohou být i nežádoucím účinkem léků, především přípravků proti vysokému krevnímu tlaku.

Točení hlavy ale mohou vyvolat i léky proti Parkinsonově chorobě, proti revmatismu a bolestem i přípravky pro uklidnění, takže při hledání příčiny je třeba si pročíst i příbalový leták.

Cviky proti točení hlavy

K léčbě podle příčiny potíží by měl patřit i cílený nácvik udržování rovnováhy. Následující cviky můžete zkusit i jako užitečnou prevenci, i když točením hlavy netrpíte.

Kdo má naopak už výraznější problémy s točením hlavy, měl by vynechat cviky prováděné se zavřenýma očima. Při ateroskleróze je třeba zase opatrnosti při záklonu hlavy.

Posaďte se na židli, zapřete ruce v bok a začněte se mírně kolébat ze strany na stranu. Záda musí být vzpřímená.

Postavte se bokem ke stěně a jednou rukou se o ni opřete. Pak zvedněte nohu na opačné straně a volně s ní kmitejte vpřed a vzad. Po chvíli strany vyměňte.

Posaďte se a zamiřte pohled před sebe. Pak střídavě zvedejte zrak vzhůru a dolů, doprava a doleva. Hlavu držte vzpřímeně a nepohybujte s ní.

Postavte se vzpřímeně a rozpažte. Pak zavřete oči a pomalu zaklánějte a pak zase předklánějte hlavu.

Stále ve stoji vzpřímeném a tentokrát s otevřenýma očima: Naklánějte hlavu střídavě k jednomu a pak k druhému rameni. Nepředklánějte se.

Ve stoji vzpřímeném předpažte a pak pochodujte na místě a vysoko zvedejte kolena. Totéž zkuste se zavřenýma očima.

Text: Lenka Korandová, foto: Shutterstock

Štítky:
reklama
Související články
6.12.2023
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás na to, co se děje vně nás. Už neumíme jen tak být… N
28.11.2023
Mlčení mezi partnery může úplně rozvrátit vztah. Jak se tomu bránit? Pokud není mlčení následek hádky, pak se do vztahu obvykle vkrádá nenápadně a pomalu. Když si všimnete, že spolu takřka nepromluvíte, je už pozdě. Výzvy „Tak se mnou trochu mluv.“ mají stejný efekt jako „Přestaň už konečně kašlat.“ Prostě to nejde zastavit. Stejně jako kašel, tak i mlčení jsou jen příznakem problému. A ten je t
27.11.2023
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá také napravit špatné držení těla. Budete potřebov
17.11.2023
Nejprodávanější jsou matrace střední tvrdosti, což není překvapení. Odhadnout, jaký typ by nám osobně nejvíc vyhovoval, není vždy snadné, a tak volíme „zlatý střed“. Ne vždy je ideální. Více než na tvrdost bychom se ale měli zaměřit na materiál a způsob výroby matrace. Právě tyto faktory společně utvářejí vlastnosti matrace, které určují, pro jaké typy spáčů bude vhodná, či naopak nevhodná. Co
13.11.2023
Nálepka „přírodní“, nebo dokonce „bio“ okamžitě přidává kosmetickému přípravku body, neboť je bez „chemie“. Co už si neuvědomujeme, že i tyto produkty mají své slabiny a nevýhody. Iluzorní je už vlastní rozdělování na přípravky přírodního a chemického původu. I příroda totiž nepracuje s ničím jiným než s chemickými látkami, jen to s nimi mnohdy lépe umí. Jenže oproti produktům kosmetické chemie
reklama
reklama
Šikovné tipy
Finty pro pěkné obočí
Aby vám to slušelo, k tomu stačí upravit obočí, nanést řasenku a možná ještě rtěnku, a to v tomto pořadí. Bez obočí to totiž nefunguje, přitom právě s ním je nejvíc starostí. Vytrhat, nebo dokreslit? To bývá zásadní otázka, neboť málokdo má chloupky v obočí rostlé „tak akorát“. Kromě vrozených předpokladů je pro hustotu porostu […]
Podzim se vybarvil
Barevný podzim je stále ještě tady. Co s jeho pomocí můžete vykouzlit za parády? Nedělní prostírání Barvami podzimu jsou sytě žlutá a zářivě oranžová, právě ty odstíny, které se nádherně vyjímají na slavnostně prostřeném stole. Stačí ozdobit žluté ubrousky snítkami s plody hlohu nebo jeřabin, přidat zelený lístek pro dojem svěžesti a mezi prostíráním rozestavit […]
Pořiďte si paludárium…
Podobá se akváriu, ale s tím rozdílem, že část objemu není pod vodou. A tak hlavní pozornost přitahují rostliny, kterými je osázené. Je to koníček pro odvážné, vytrvalé a pečlivé chovatele s duší dobrodruha. Je to skoro jako v té pohádce od Boženy Němcové, kde chytrá horákyně nebyla ani oblečená, ani nahá… Stejně tak paludárium […]
Trochu jiné figurky z kaštanů
Také už máte doma hromádku čerstvě vyloupnutých kaštanů? Proti jejich přitažlivost není obrany, když je neseberou děti, vklouznou vám do kapsy skoro samy. Ale nelitujte, dá se z nich krásně tvořit. Výtržníci (viz úvodní foto) Figurka s palcátem má baňaté ruce ze žaludů, které je potřeba do tělíčka ze šišky vlepit. Druhá figurka upoutá ježatým […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Poutní chrám Panny Marie Pomocné: Svatostánek pro zázračný obraz
epochanacestach.cz
Poutní chrám Panny Marie Pomocné: Svatostánek pro zázračný obraz
Ať už sem vystoupáme severním, nebo jižním schodištěm, nebo využijeme unikátního výtahu, čeká nás na Chlumku nejen výjimečná architektonická a církevní památka, ale také překvapivě daleký výhled do okolní krajiny. Baronka Marie Maxmiliana Slavatová z Chlumu a Košumberka neměla ve druhé polovině 17. století jednoduchý život. Přišla o všechny děti, přežila prvního manžela a v druhém manželství
Ptákem roku se stal rehek domácí
21stoleti.cz
Ptákem roku se stal rehek domácí
Rehek domácí je malý pěvec lidově též zvaný kominíček. Původně vysokohorský druh se během několika staletí stal souputníkem člověka – nejrůznější lidské stavby a zejména městská betonová džungle mu př
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Silný vývar z hovězí oháňky
tisicereceptu.cz
Silný vývar z hovězí oháňky
Chcete si udělat skutečně silný vývar? Použijte hovězí oháňku a spoustu petržele. Suroviny 1 kg hovězí oháňky 1 velká cibule 2 velké mrkve ½ menšího celeru 5 kuliček nového koření 6 kuliček
Dcera jí připravila hořké zklamání
nasehvezdy.cz
Dcera jí připravila hořké zklamání
Už dříve se nechala herečka Dana Batulková (65) slyšet, že dceru Marianu (29) kvůli své vytíženosti tak trochu zanedbala. Neumí prý ani uvařit. A prádlo si nechává prát a žehlit u babičky Prachařo
První český filmař strašil diváky výstřelem
epochaplus.cz
První český filmař strašil diváky výstřelem
Obrázky míhající se na plátně. Magie filmu. Kdy a za jakých okolností se zrodila? Překvapivě první pokusy proběhnou už v 17. století, i když ke skutečnému filmu mají ještě opravdu hodně daleko.   Předchůdce kina, „magickou lucernu“ v podobě přístroje vybaveného objektivem schopným promítnout obraz na stěnu, představuje roku 1671 v Římě německý jezuita Athanasius Kircher (1601/1620–1680). Mezi
Zemřel herec a dabér Ladislav Županič (†80)
nasehvezdy.cz
Zemřel herec a dabér Ladislav Županič (†80)
„Herecká asociace Vás bohužel musí informovat o smutné zprávě, která nás velmi zasáhla. Podle informací rodiny dnes náhle zemřel kolega, skvělý herec, dabér, před časem i ředitel Hudebního divadla Kar
DS Automobiles je zvěčněna do mramoru pod pyramidou v Louvru
iluxus.cz
DS Automobiles je zvěčněna do mramoru pod pyramidou v Louvru
Společnost DS Automobiles představila od svého vzniku velké množství nových modelů v Muzeu Louvre a jeho okolí, pod jeho pyramidou a v Tuilerijských zahradách. Exkluzivní prezentace a výjimečné výstav
Záhada betlémské hvězdy: Jednalo se snad o astronomickou konjunkci?
enigmaplus.cz
Záhada betlémské hvězdy: Jednalo se snad o astronomickou konjunkci?
Ježíš Nazaretský se s největší pravděpodobností nenarodil 24. prosince. Kromě dne však zřejmě nesouhlasí ani rok Ježíšova narození, protože náš kalendář nevznikl ihned po narození Krista, nýbrž až o n
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Choval se jako nějaký blázen!
skutecnepribehy.cz
Choval se jako nějaký blázen!
Býval to takový tichý hoch. Nesmělý a bázlivý. Teď je z něho hrubián. Hovoří sprostě a nejraději by se pral. Můj syn se změnil k nepoznání. Vždycky nám dělal jen a jen samou radost. Už jeho narození byl malý zázrak. Dlouho jsem nemohla mít děti, tak jsme byli s manželem, i a prarodiče z obou stran, štěstím bez sebe. Všichni jsme ho rozmazlovali, nemohli