Domů     Poruchy řeči: Proč nám někdy není do řeči?
Poruchy řeči: Proč nám někdy není do řeči?
11.1.2021

Patlavost, breptavost, zadrhávání… Poruchy řeči se mohou táhnout již od dětství. Často se ale objeví až v dospělosti nebo dokonce ve stáří. Nikdy však není pozdě na jejich nápravu.

Slovo nám bylo dáno jako dar. Žádný jiný tvor na Zemi není nadaný řečí. Jenže někdo se naučí mluvit snadno, jinému to jde hůř. Pro ty druhé jsou tady naštěstí pomocníci. Jmenují se logopedové a dokážou často zázraky.

Ovšem jen v případě, že ten, kdo má vadu řeči, chce spolupracovat. A je úplně jedno, v jaké je to věku. Protože vždy a pro každého existuje naděje, že se naučí správně mluvit.

Kdo ještě pomáhá

Vedle logopedů – učitelů na mluvení – některým lidem pomáhají i psychologové. Náš způsob řeči je totiž mimo jiné důsledkem toho, co prožíváme a co si myslíme o sobě a o ostatních.

Víte, že logopedie nedokáže vysvětlit, proč v některých situacích mluvíme plynně a v jiných koktáme? No a v neposlední řadě mohou s vadou řeči pomoci i lékaři – foniatři. Ti například řeší nedomykavost hlasu nebo jinou hlasovou poruchu. Zkrátka:

(klinický) logoped má na starosti poruchy mluveného slova, (klinický) psycholog trápení na duši a foniatr poruchy hlasu.

Milníky života s vadou řeči

* Tím prvním a nejznámějším je dětství. Většinou již u malého dítěte se vada projeví. Pak do značné míry záleží na rodičích, jestli s dítětem trénují, zda navštěvují pravidelně logopeda… Pokud ano, pak se náprava podaří docela brzy. Ideálem je, aby dítě okamžikem vstupu do základní školy mělo všechno srovnané.

*Druhým milníkem je období dospívání. Někdy v této době začne samotným adolescentům vadit, že špatně vyslovují. Posmívají se jim spolužáci a oni samotní mívají špatný pocit. Proto se začínají obracet na logopedy.

* Třetí milník se otevírá v dospělosti. Kdo do této doby nezvládl trénink a přetrvává u něj nějaký problém, rád by ho ještě stále odstranil. Většinou je snaha o nápravu spojená s výběrem povolání.

Často se k logopedům objednávají učitelky, profesionální řečníci, přednášející, pracovníci v marketingu, ředitelé, herci… Tady podle odborníků hrozí jeden problém: Je otázkou, do jaké míry jejich handicap těmto lidem sebere slovní zásobu.

Začnou si totiž dávat pozor na to, co říkají a automaticky se začnou vyhýbat slovům, která nezvládají.

*Čtvrtým a posledním milníkem je stáří. Ač se to zdá neuvěřitelné, starší lidé mohou mít vadu řeči způsobenou zhoršením sluchu a zraku. Vzniknout může ale i z mnoha dalších příčin.

* Úplně samostatnou skupinou jsou lidé, kteří získali poruchu řeči následkem úrazu nebo nemoci (např. roztroušená skleróza, mozková mrtvice).

Proto je moc dobře, že logopedové působí také v rehabilitačních zařízeních, v nemocnicích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách.

Proč to nejde?

Poruch řeči je obrovská spousta. K těm nejčastějším patří již zmíněné patlavost, breptavost a zadrhávání. Co to je?

PATLAVOST

…je asi nejrozšířenější vadou řeči. Je to neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek – hláska je tvořena na nesprávném místě, člověk hlásku vynechává nebo ji nahrazuje hláskou jinou.

CO S TÍM? Jednoznačně zrcadlo a trénink. Pak trénink a trénink. Samozřejmě, že za pomoci zkušeného logopeda, který ukáže, jak cvičit. Dobrou zprávou je, že jakmile se to jednou naučíte, automaticky to už používáte pořád.

BREPTAVOST

…není nic jiného, než extrémně rychlé tempo řeči. Řeč je nejen příliš rychlá, ale i nedbalá. Breptavost je porucha dynamiky a tempa řeči. Řeč, které nikdo nerozumí. I tak by se breptavost mohla nazvat.

CO S TÍM? Problém může být kvůli nedostatečnému dechu, rychlosti a dlouhým větám. Zkuste si mluvení pomalu nacvičit. Nejlépe před zrcadlem. Frázujte jednotlivé slabiky. Formujte krátké věty.

Nezapomeňte pravidelně dýchat, to často pomůže zmírnit nervozitu. Ideální je věnovat se hře na hudební nástroj.

ZADRHÁVÁNÍ

…je vlastně koktavost. Je to porucha plynulosti řeči. Jedná se o emocionální poruchu a zároveň nejtíživější vadu řeči, která dokáže postiženému člověku velmi zkomplikovat život.

Projevuje se častým opakováním části slov nebo jen první hlásky či slabiky a prodlužováním hlásek. Člověk jako kdyby s řečí zápasil. Zároveň k hovoru často používá „celé tělo“. Nebo vzniká nezvyklý počet pomlk. Dostavuje se strach z mluvení a vyhýbání se rozhovorů.

CO S TÍM? Je třeba si uvědomit, že se při řeči zadrhává někdy úplně každý. Nebrat to tak vážně. Ale to se snadno radí a hůř provádí. Proto je při léčbě koktavosti důležitá přítomnost psychologa.

Doma je možné trénovat před zrcadlem, pak postupně přidat jednoho diváka, nejlépe někoho známého, ke komu máte důvěru. Vždy je možné dosáhnout takové úrovně plynulé řeči, aby to neomezovalo v plném prožití života. Nalézt příčinu se vyplácí.

Mezi známé a poměrně časté poruchy řeči patří chrapot. Bývá příznakem běžných onemocnění, především infekcí dýchacích cest a jako takový nevyžaduje zvláštní pozornost. Trvá-li však déle než 14 dní, doporučuje se odborné vyšetření v ORL ambulanci.

Ve stáří a po úrazech jsou nejčastějšími poruchami:

DYSARTRIE

…tězká porucha artikulace, při níž se řeč stává téměř nesrozumitelná. Nejčastěji se objevuje po mozkové mrtvici, úrazech hlavy, stavech po operaci mozku.

Vzniká také při poškození centrální nervové soustavy a objevuje se ve spojení s různými neurologickými onemocněními. Při této vadě se vyskytuje porucha dýchání, rytmu, melodie i intonace.

CO S TÍM? Některé vzniklé dysartrie se mohou po náhlém vzniku dobře spontánně napravovat. Přesto by logopedická terapie měla začít okamžitě po stabilizaci zdravotního stavu.

AFÁZIE

…je porucha chápání řeči a vyjadřování. Bývá způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Člověk ztratí již jednou nabytou schopnosti komunikovat. Také tato vada může vzniknout po mozkové příhodě, ale také po zánětu mozkových blan a při poranění mozku.

CO S TÍM? I v tomto případě je důležité začít s terapií co nejdříve, nejlépe ještě na lůžku v nemocnici. Forma terapie bývá velmi individuální.

Komunikace s ostatními lidmi je pro člověka jednou z nejdůležitějších životních potřeb, má velký význam pro rozvoj osobnosti. A člověk, který má poruchu komunikace, se obtížněji začleňuje do společnosti. Už proto má smysl pokusit se svou vadu alespoň eliminovat.

DESATERO

Jak trénovat logopedická cvičení

1. Váš logoped vám řekne, co a jak, a vysvětlí, proč.

2. Trénink je již na vás. Cvičte často a krátce. Ke svému cíli se přiblížíte rychleji.

3. Naučte se trénovat vždy ve stejnou dobu. Stane se vám to zvykem.

4. Používejte pomůcky, např. zrcadlo, diktafon, ale postupem času a po dohodě s logopedem začněte cvičit i bez nich. Pak můžete přidat cvičení třeba při venčení psa nebo po cestě do práce.

5. Zapojte i sluch. Pouštějte si logopedické nahrávky.

6. Netlačte na pilu. Někdy pomůže třeba ztišit hlas. Jděte od snazšího ke složitějšímu.

7. Nepřetěžujte se. Nedávejte důraz na to, co se nedaří. Všímejte si toho, co jste už dokázali.

8. Odměňte se i za drobné úspěchy. Přinejmenším se pochvalte.

9. Pamatujte, že nikdo nemůže udělat víc, než vy sami.

10. Věřte si!

Foto: PX FUEL

Štítky:
reklama
Související články
6.6.2023
Zaměřit se na příjemné emoce, vracet se ke kladným životním zážitkům a zkušenostem. Rozvíjet své dobré vlastnosti – optimismus, smysl pro humor a sebedůvěru. O tom všem je pozitivní psychologie. Žijeme v uspěchané době, plné chaosu a stresových situací, která s sebou mimo jiné také nese potřebu svěřit se do péče psychologů, psychoanalytiků, koučů… Jestli o takové péči také uvažujete, zvolte odbor
4.6.2023
Přemýšleli jste někdy, jak se liší veganské, vegetariánské, RAW a bezlepkové jídlo oproti tomu běžnému, klasickému? Víte, co v nich chybí a čím je vhodné nedostatky nahradit? Každý ví, že strava by měla být pestrá, rozmanitá, výživná a hlavně zdravá. Přesto máme své vyzkoušené recepty, které rádi a často opakujeme a střídáme. Ve spíži máme své oblíbené potraviny a – ruku na srdce – ne vždy je náš
1.6.2023
Víme, že játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů, a přesto se o ně většinou nestaráme tak, jak bychom měli. Spoléháme na to, že mají velkou schopnost regenerace. Jenže aby mohlo k jejich očistě a obnově dojít, musíme jim pomoci a ne jim škodit. Jak? Začněte stravou. Jsou totiž potraviny, které játrům škodí, nebo alespoň neprospívají, a jiné, které byste naopak jíst měli. A které to jsou? Seřa
30.5.2023
Pálení v očích sice zdraví neohrožuje, zato dokáže pěkně znepříjemnit život. Samo od sebe navíc přestane jen málokdy. Běžně si to sotva uvědomíme, ale během jediné minuty desetkrát, a někdy i častěji mrkneme. Tento drobný automatický pohyb je vysoce důležitý. Udržuje totiž povrch oka vlhký tím, že po něm roztírá tekutinu ze slzných váčků. Jak moc oči tuto vlhkost potřebují, zjistíme ve chvíli, k
28.5.2023
Zkusili jste někdy spočítat, kolikrát v životě ohnete chodidlo či našlápnete? Asi to nejde, ale jasné je, že naše nohy to nemají lehké. Proto bychom se o ně měli starat. A i když své nohy nezanedbáváte, věnujete jim péči doma nebo chodíte i na pedikúru, přesto se může stát, že zaznamenáte, že něco není v pořádku. Může jít o různé deformace prstů či vbočený palec, ale také zarůstající nehty, prask
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Marie Antoinetta posvatební masakr oplakala
epochalnisvet.cz
Marie Antoinetta posvatební masakr oplakala
„To je strašné,“ vzlyká Marie Antoinetta. Právě se s manželem dozvěděli, že při velkolepém ohňostroji v Paříži na počest jejich svatby zahynuly desítky lidí. Přitom se na tu velkou slávu připravovalo
Wrap se skyrovým dipem
tisicereceptu.cz
Wrap se skyrovým dipem
SKYR slouží nejen jako bílkovinami nabitá svačina, ale také jako ingredience, která má své místo ve sladkých i slaných receptech. Ingredience na salátovou směs – 4 porce 2 kuřecí prsa 1 konzerv
Kamarádka mi dobře poradila
skutecnepribehy.cz
Kamarádka mi dobře poradila
Ještě že mám vedle sebe moji nejlepší kamarádku Zdenku. Jsme taková nerozlučná dvojka, která si vždy poradí. Můžu se na ni ve všem spolehnout. Jen občas jsem v úzkých, to když Zdena někam vyrazí. Ona strašně ráda cestuje, nalévá si do duše úžasné zážitky, jak sama říká. No jo, ale pak ji potřebuji a ona si nalévá.
Spásný botox: 31 body k úlevě?
21stoleti.cz
Spásný botox: 31 body k úlevě?
Injekce botulotoxinu nemají své místo pouze v estetické medicíně. Čím dál častěji se totiž začínají prosazovat jako efektivní léčba k chronické migréně. Stačí jen vydržet 31 „bodnutí“. Vůbec poprvé
Na kom se herečka přiživuje?
nasehvezdy.cz
Na kom se herečka přiživuje?
Momentálně si má Simona Lewandowská (23) ze Zlaté labutě užívat lásku s hereckým kolegou Goranem Maiello (24), známým ze seriálu ZOO. Přátelé jsou už ze školy, jiskra však přeskočila až nedávno. Pře
Do kartuziánských klášterů nesmějí ženy ani vkročit
epochaplus.cz
Do kartuziánských klášterů nesmějí ženy ani vkročit
Řád kartuziánů zakládá svatý Bruno (1027/1030–1101) v letech 1084–1086, ovšem psaná pravidla po sobě nezanechává. Ta sestavuje až opat Gvigo z kláštera v Chartreuse poblíž francouzského Grenoblu v let
Mumie Sin-Čuej: Co stojí za její zachovalostí?
enigmaplus.cz
Mumie Sin-Čuej: Co stojí za její zachovalostí?
Sin-Čuej, známá jako Lady Dai, je svého času manželkou jednoho z dávných ministerských předsedů z dynastie Západní Chan (vládnoucí v období 202 př. n. l. - 9 n. l.). Po své smrti je mumifikována a ulo
Rybí filety s bramborovou kaší
tisicereceptu.cz
Rybí filety s bramborovou kaší
Rybí maso je také lehké, zdravé a výživné, s kmínem si velmi dobře rozumí a s bramborovou kaší je to lahůdka. Potřebujete 800 g rybích filet (nebo filé) sůl drcený kmín mletou sladkou papriku
Samsonova kašna: Monument uprostřed náměstí v Českých Budějovicích
epochanacestach.cz
Samsonova kašna: Monument uprostřed náměstí v Českých Budějovicích
Socha Samsona se lvem se uprostřed největšího českobudějovického náměstí odráží ve vodní hladině zdejší historické kašny už téměř tři sta let. Kašna je jednou z největších v zemi a je také symbolem města. Nikdo z návštěvníků Českých Budějovic nemůže minout náměstí Přemysla Otakara II. Leží přece přímo v centru města a navíc je druhým největším čtvercovým náměstím v republice. Ten
Tiffany & Co. odhaluje kolekci Blue Book 2023: Out of the Blue
iluxus.cz
Tiffany & Co. odhaluje kolekci Blue Book 2023: Out of the Blue
Tiffany & Co. uvádí svou legendární „Modrou knihu“, kolekci Blue Book 2023: Out of the Blue představující nejnovější, každoročně očekávanou kolekci high jewelry reprezentující to nejlepší z nejlep
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Kdo bude hereččiným novým partnerem?
nasehvezdy.cz
Kdo bude hereččiným novým partnerem?
Sympatická herečka ze seriálu Ulice Ilona Svobodová (62) je podle svých slov znovu připravena se zamilovat. A to i přesto, že v posledních letech přišla o dva muže, které moc milovala. Srdce má ale ot