Domů     Poruchy řeči: Proč nám někdy není do řeči?
Poruchy řeči: Proč nám někdy není do řeči?
11.1.2021

Patlavost, breptavost, zadrhávání… Poruchy řeči se mohou táhnout již od dětství. Často se ale objeví až v dospělosti nebo dokonce ve stáří. Nikdy však není pozdě na jejich nápravu.

Slovo nám bylo dáno jako dar. Žádný jiný tvor na Zemi není nadaný řečí. Jenže někdo se naučí mluvit snadno, jinému to jde hůř. Pro ty druhé jsou tady naštěstí pomocníci. Jmenují se logopedové a dokážou často zázraky.

Ovšem jen v případě, že ten, kdo má vadu řeči, chce spolupracovat. A je úplně jedno, v jaké je to věku. Protože vždy a pro každého existuje naděje, že se naučí správně mluvit.

Kdo ještě pomáhá

Vedle logopedů – učitelů na mluvení – některým lidem pomáhají i psychologové. Náš způsob řeči je totiž mimo jiné důsledkem toho, co prožíváme a co si myslíme o sobě a o ostatních.

Víte, že logopedie nedokáže vysvětlit, proč v některých situacích mluvíme plynně a v jiných koktáme? No a v neposlední řadě mohou s vadou řeči pomoci i lékaři – foniatři. Ti například řeší nedomykavost hlasu nebo jinou hlasovou poruchu. Zkrátka:

(klinický) logoped má na starosti poruchy mluveného slova, (klinický) psycholog trápení na duši a foniatr poruchy hlasu.

Milníky života s vadou řeči

* Tím prvním a nejznámějším je dětství. Většinou již u malého dítěte se vada projeví. Pak do značné míry záleží na rodičích, jestli s dítětem trénují, zda navštěvují pravidelně logopeda… Pokud ano, pak se náprava podaří docela brzy. Ideálem je, aby dítě okamžikem vstupu do základní školy mělo všechno srovnané.

*Druhým milníkem je období dospívání. Někdy v této době začne samotným adolescentům vadit, že špatně vyslovují. Posmívají se jim spolužáci a oni samotní mívají špatný pocit. Proto se začínají obracet na logopedy.

* Třetí milník se otevírá v dospělosti. Kdo do této doby nezvládl trénink a přetrvává u něj nějaký problém, rád by ho ještě stále odstranil. Většinou je snaha o nápravu spojená s výběrem povolání.

Často se k logopedům objednávají učitelky, profesionální řečníci, přednášející, pracovníci v marketingu, ředitelé, herci… Tady podle odborníků hrozí jeden problém: Je otázkou, do jaké míry jejich handicap těmto lidem sebere slovní zásobu.

Začnou si totiž dávat pozor na to, co říkají a automaticky se začnou vyhýbat slovům, která nezvládají.

*Čtvrtým a posledním milníkem je stáří. Ač se to zdá neuvěřitelné, starší lidé mohou mít vadu řeči způsobenou zhoršením sluchu a zraku. Vzniknout může ale i z mnoha dalších příčin.

* Úplně samostatnou skupinou jsou lidé, kteří získali poruchu řeči následkem úrazu nebo nemoci (např. roztroušená skleróza, mozková mrtvice).

Proto je moc dobře, že logopedové působí také v rehabilitačních zařízeních, v nemocnicích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách.

Proč to nejde?

Poruch řeči je obrovská spousta. K těm nejčastějším patří již zmíněné patlavost, breptavost a zadrhávání. Co to je?

PATLAVOST

…je asi nejrozšířenější vadou řeči. Je to neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek – hláska je tvořena na nesprávném místě, člověk hlásku vynechává nebo ji nahrazuje hláskou jinou.

CO S TÍM? Jednoznačně zrcadlo a trénink. Pak trénink a trénink. Samozřejmě, že za pomoci zkušeného logopeda, který ukáže, jak cvičit. Dobrou zprávou je, že jakmile se to jednou naučíte, automaticky to už používáte pořád.

BREPTAVOST

…není nic jiného, než extrémně rychlé tempo řeči. Řeč je nejen příliš rychlá, ale i nedbalá. Breptavost je porucha dynamiky a tempa řeči. Řeč, které nikdo nerozumí. I tak by se breptavost mohla nazvat.

CO S TÍM? Problém může být kvůli nedostatečnému dechu, rychlosti a dlouhým větám. Zkuste si mluvení pomalu nacvičit. Nejlépe před zrcadlem. Frázujte jednotlivé slabiky. Formujte krátké věty.

Nezapomeňte pravidelně dýchat, to často pomůže zmírnit nervozitu. Ideální je věnovat se hře na hudební nástroj.

ZADRHÁVÁNÍ

…je vlastně koktavost. Je to porucha plynulosti řeči. Jedná se o emocionální poruchu a zároveň nejtíživější vadu řeči, která dokáže postiženému člověku velmi zkomplikovat život.

Projevuje se častým opakováním části slov nebo jen první hlásky či slabiky a prodlužováním hlásek. Člověk jako kdyby s řečí zápasil. Zároveň k hovoru často používá „celé tělo“. Nebo vzniká nezvyklý počet pomlk. Dostavuje se strach z mluvení a vyhýbání se rozhovorů.

CO S TÍM? Je třeba si uvědomit, že se při řeči zadrhává někdy úplně každý. Nebrat to tak vážně. Ale to se snadno radí a hůř provádí. Proto je při léčbě koktavosti důležitá přítomnost psychologa.

Doma je možné trénovat před zrcadlem, pak postupně přidat jednoho diváka, nejlépe někoho známého, ke komu máte důvěru. Vždy je možné dosáhnout takové úrovně plynulé řeči, aby to neomezovalo v plném prožití života. Nalézt příčinu se vyplácí.

Mezi známé a poměrně časté poruchy řeči patří chrapot. Bývá příznakem běžných onemocnění, především infekcí dýchacích cest a jako takový nevyžaduje zvláštní pozornost. Trvá-li však déle než 14 dní, doporučuje se odborné vyšetření v ORL ambulanci.

Ve stáří a po úrazech jsou nejčastějšími poruchami:

DYSARTRIE

…tězká porucha artikulace, při níž se řeč stává téměř nesrozumitelná. Nejčastěji se objevuje po mozkové mrtvici, úrazech hlavy, stavech po operaci mozku.

Vzniká také při poškození centrální nervové soustavy a objevuje se ve spojení s různými neurologickými onemocněními. Při této vadě se vyskytuje porucha dýchání, rytmu, melodie i intonace.

CO S TÍM? Některé vzniklé dysartrie se mohou po náhlém vzniku dobře spontánně napravovat. Přesto by logopedická terapie měla začít okamžitě po stabilizaci zdravotního stavu.

AFÁZIE

…je porucha chápání řeči a vyjadřování. Bývá způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Člověk ztratí již jednou nabytou schopnosti komunikovat. Také tato vada může vzniknout po mozkové příhodě, ale také po zánětu mozkových blan a při poranění mozku.

CO S TÍM? I v tomto případě je důležité začít s terapií co nejdříve, nejlépe ještě na lůžku v nemocnici. Forma terapie bývá velmi individuální.

Komunikace s ostatními lidmi je pro člověka jednou z nejdůležitějších životních potřeb, má velký význam pro rozvoj osobnosti. A člověk, který má poruchu komunikace, se obtížněji začleňuje do společnosti. Už proto má smysl pokusit se svou vadu alespoň eliminovat.

DESATERO

Jak trénovat logopedická cvičení

1. Váš logoped vám řekne, co a jak, a vysvětlí, proč.

2. Trénink je již na vás. Cvičte často a krátce. Ke svému cíli se přiblížíte rychleji.

3. Naučte se trénovat vždy ve stejnou dobu. Stane se vám to zvykem.

4. Používejte pomůcky, např. zrcadlo, diktafon, ale postupem času a po dohodě s logopedem začněte cvičit i bez nich. Pak můžete přidat cvičení třeba při venčení psa nebo po cestě do práce.

5. Zapojte i sluch. Pouštějte si logopedické nahrávky.

6. Netlačte na pilu. Někdy pomůže třeba ztišit hlas. Jděte od snazšího ke složitějšímu.

7. Nepřetěžujte se. Nedávejte důraz na to, co se nedaří. Všímejte si toho, co jste už dokázali.

8. Odměňte se i za drobné úspěchy. Přinejmenším se pochvalte.

9. Pamatujte, že nikdo nemůže udělat víc, než vy sami.

10. Věřte si!

Foto: PX FUEL

Štítky:
reklama
Související články
20.6.2024
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou vymizí, ale někdy se ještě prohloubí a v průběhu života se mohou objevit další.
18.6.2024
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie. Jenže jak toho dosáhnout, když musíte přijímat méně kalorií než
17.6.2024
Máme jen sedět a čekat, až se štěstí na nás usměje, anebo je nutné se o něj přičinit? Známý americký spisovatel Nathaniel Hawthorne kdysi prohlásil, že štěstí je jako motýl: „Čím víc ho pronásledujeme, tím víc nám bude unikat. Pokud však upřeme pozornost jinam, přilétne a tiše se posadí na naše rameno.“ Tím je vlastně řečeno vše a téma bychom zde mohli uzavřít. Jenže ono to se štěstím není až tak
12.6.2024
Nevěříte? Je to nemoc kloubů, která dokonale využívá náš životní styl. Proto už dnes není spojována se stářím, ale se středním věkem. Artróza je degenerativní  onemocnění, které může trápit všechny klouby v těle. Projevuje se ztenčením či proděravěním kloubní chrupavky, což způsobuje tření nechráněných kostí a z toho vyplývající citelné bolesti. Postihuje až 17 % lidí do 45 let a 60 % lidí star
6.6.2024
To je zásadní otázka, protože potíže mohou být k nerozeznání podobné. S rychlým rozlišením obou stavů mohou mít problém také zdravotníci. A protože infarkt přímo ohrožuje život, dostává přednost léčebný postup pro záchrannu srdce. To ovšem člověku v záchvatu paniky nepomůže a naopak pacienta zbytečně zatíží. Pokud vás ani jeden z těchto velice nepříjemných stavů nepostihl, podívejte, čím se moho
reklama
reklama
Šikovné tipy
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc […]
Vymáčkněte to nejlepší z citronu!
Nebudeme vám radit takové banality, jako je vzít citron na vybělení pih nebo prstů zažloutlých od cigaret. Víme, že jste ženy dost zkušené na to, abyste mohly samy radit. Proto se vás pokusíme překvapit tipy, které jste určitě ještě nikde nečetly. Na zapálení grilu jsou úžasným pomocníkem pruhy sušené citronové kůry. Nejen že báječně chytají, […]
Noste brož jako šperk
Brože nikdy nevyšly z módy, jsou stále in. Nejčastěji vyniknou na klopě saka či kabátu, výraznější kousky pak můžete nosit i na šatech. Brož dodá oděvu eleganci a podtrhne váš styl. Prostě je to úžasný módní doplněk. A víte, že umí promlouvat také o tom, jak se cítíme? „Čtěte z mých broží,“ pronesla kdysi někdejší […]
Aby vám výstřih slušel
Roli hraje jak tvar výstřihu, tak správná péče o pokožku v dekoltu. Nemyslete si, že stačí vnady prostě jen odhalit. Poprsí výrazně ovlivňuje i celkový dojem z postavy a harmoničnosti proporcí. Své míry nezměníme, ale dojem můžeme hodně ovlivnit správně vybraným tvarem výstřihu. Víte, jaký vám nejvíce sluší? 3 univerzálně slušivé Široký kruhový výstřih je […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
epochaplus.cz
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové,
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského