Pečovatelská služba není ostuda

V určitém věku člověk zjistí, že nezvládá to, co dřív, a někdy mu ubyde sil natolik, že potřebuje pomoc. A když už rodina nezvládá, nebo žádná není? Ani tehdy není nic ztraceno. Zkuste pečovatelskou službu.

Možná jste se s ní zatím nesetkali, nebo si myslíte, že je na takovou akci času dost. Přitom už melete z posledního. Jen si představte třeba modelový příklad: Staří nemocní rodiče bydlí v bytě ve třetím patře bez výtahu v krajském městě, dcera se provdala a bydlí s rodinou 150 km daleko.

Dělá co může, aby rodičům ulehčila, jezdí každý víkend, ale přes týden je v práci, doma nestíhá a je unavená, neví, jak z toho ven. Pečovatelskou službu sice navrhla. Ale rodiče domů nikoho cizího nechtějí. A vůbec, nikdo z jejich sousedů se také o nic neprosí. Špatný přístup?

Možná jen nedostatek informací.

Nejste v tom sami

Pečovatelské služby využívají desetitisíce lidí. Jsou to právě ty služby, díky kterým mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Tady si vzpomeňte na starou moudrost ostrém stromu, který se nemá přesazovat. A ještě něco, než začnete pátrat po vhodné službě, zkuste se poptat po okolí, možná zjistíte, kdo ze sousedů pomoc využívá, což může trochu nahlodat nedůvěru rodičů i vaši, ale dozvíte se třeba jaké mají zkušenosti.

I na WC se madla pro vstávání hodí

Kde hledat?

Informace o pečovatelských službách v blízkosti nejlépe získáte na městském či obecním úřadě, zkusit můžete i místní charitu (Nemusíte se bát, že podmínkou je nějaká víra. Charita je otevřená všem). Na internetu je nejsnazší vyhledat si pečovatelskou službu podle regionu v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na adrese http://iregistr.mpsv.cz/.

Jakmile zjistíte, jaké poskytovatele máte k dispozici, určitě věnujte dostatek času hledání informací o jejich nabídce služeb a ceníku. Ta se může v některých věcech lišit a jenom vy přece víte, co potřebujete.

Při výběru služby je důležité kupříkladu i to, zda si může klient zvolit, aby o něj pečovala vždy tatáž osoba nebo je-li možné využívat služeb i o víkendu a svátcích.

Co můžete objednat?

Paleta úkonů, které pečovatelská služba provádí, je opravdu široká. Mezi ty základní patří například dovážky jídla, pomoc s přípravou či podáváním, pomoc s osobní hygienou či pomoc při zajištění chodu domácnosti. Poskytovatelé pečovatelské služby obvykle nabízejí i fakultativní služby, například dopravu k lékaři, žehlení a praní prádla či úpravu vlasů a nehtů.

Ceny základních pečovatelských služeb se pohybují kolem 100 Kč za hodinu. Jestli se o vás pokoušejí mrákoty, že to je moc, můžeme vás alespoň uklidnit v tom, že mnohdy jsou služby účtovány po čtvrt hodinách, takže za 10 minut pomoci pečovatelky určitě nezaplatíte stovku.

Ale od toho je tu smlouva.

Z čeho můžete vybírat

Vybrali jsme pro vás vzorový formulář, který se může v maličkostech lišit, abyste měli představu, jaké služby jsou obvykle poskytovány.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podání jídla a pití 100 Kč/hodinu
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hodinu
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hodinu
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100 Kč/hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hodinu
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hodinu
pomoc při použití WC 100 Kč/hodinu
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 30 Kč/úkon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 100 Kč/hodinu
dovoz nebo donáška jídla do domácnosti 20 Kč/úkon
dovoz nebo donáška jídla druhé osobě v téže domácnosti 5 Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/hodinu
příprava a podání jídla a pití 100 Kč/hodinu

Pro lidi s horší pohyblivostí jsou prahy prokletím, natož pro ty na vozíku. Přitom pomoc je jednoduchá. Místo prahů dejte přechodové lišty. Vznikne-li pod dveřmi velká mezera nalepte pod ně těsnění.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 110 Kč/hodinu, běžný úklid , likvidace odpadu 60 Kč/hodinu mytí nádobí 60 Kč/hodinu údržba domácích spotřebičů 100 Kč/hodinu pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování 100 Kč/hodinu donáška vody 100 Kč/hodinu topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč/hodinu pochůzky 100 Kč/hodinu pochůzka lékárna 30 Kč/úkon pochůzka výběr platby za poskytnutou péči v domácnosti uživatele 10 Kč/úkon velký nákup /nad 5 kg/ 80 Kč/úkon střední nákup /1 kg až 5 kg/ 50 Kč/úkon denní nákup /do l kg/20 Kč/úkon nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč/úkon praní prádla 30 Kč/kg žehlení prádla + jeho drobné opravy 30 Kč/kg

Pokud se vám z přehledu úkonů, které si můžete objednat, zamotala hlava, nezoufejte. Většina lidí potřebuje třeba jenom nakoupit nebo přinést oběd, postupně lze požadavky podle potřeby rozšířit, ale také jejich množství snížit, pokud se zdravotní stav zlepší.

Smlouva

Na přečtení smlouvy o poskytování pečovatelské služby si nechte dost času, nic neuspěchejte. Je nutné, aby v ní bylo co co nejpřesněji popsáno, jaké služby si klient od pečovatelské organizace žádá.

Nejčastější konflikty s pečovateli totiž vznikají právě kvůli vzájemnému neporozumění – pečovatel se řídí tím, co mu ukládá smlouva, zatímco klient může mít jiné představy, které ale nedokázal správně do smlouvy promítnout.

Smlouvu je tudíž vždy třeba opravdu pozorně a beze spěchu pročíst a podepsat ji jen tehdy, pokud se vším, co je v ní uvedeno, obě strany souhlasí.

I ve sprše je fajn si sednout

Příspěvek na péči

Ten vám může pomoci zvládnout situaci při odebírání pečovatelské služby finančně. Nárok na něj má ten, kdo se při zvládání každodenních úkonů neobejde bez pomoci druhých, ať už vlastní rodiny, nebo profesionálních pečovatelů. Jeho výše je stanovena dle stupně závislosti v rozmezí asi 800 až 12 000 Kč. Při stanovení stupně závislosti se pak posuzuje, jak žadatel o příspěvek zvládá deset disciplín: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost.

Kde žádat?

O příspěvek zažádáte na úřadech práce. V rámci probíhajícího řízení vás úředníci navštíví doma (Určitě se předem ohlásí). Je to nezbytné, aby se mohla stanovit výše příspěvku. Peníze vám pak v rozhodnuté výši bude vyplácet úřad práce každý měsíc, za nějž příspěvek náleží, tedy za každý měsíc, kdy se o vás někdo stará.

Tady je nutné připomenout, že příjemcem příspěvku je vždycky osoba, která žádá, nikoliv její příbuzní, jak se mnozí domnívají.

Pro názornost: O příspěvek na péči žádá nepohyblivá babička, nikoliv její syn či dcera!!!

Sedátko do vany pomůže všem

Kontrola musí být

To, jak jsou služby vykonávány, si kontrolujte. Pečovatelka si nechává podepsat vše, co udělala. Pokud něco podle vašeho názoru neprovedla, nepodepisujte a obraťte se na vedoucí služby. Zároveň ale i Úřad práce má právo vyžádat si doklady o tom, za co jste příspěvek utratili.

V případě, že využíváte pečovatelskou službu, pečlivě si uschovejte všechny stvrzenky a faktury, které vám organizace za své služby vystaví.

Pomůcky, které ulehčí život

Přemýšleli jste někdy o bezpečnosti v bytě? Pokud ne začněte. Všechno se nemá nechávat na dobu, kdy je člověk nemohoucí. Je přece tolik pomůcek, které usnadní život i zatím docela vitálnímu seniorovi.

Začněte od podlahy

A to doslova. Jsou-li na zemi koberce a vy je tam prostě chcete, mají pod sebou alespoň protiskluzovou podložku, nebo jsou zespodu přilepeny páskou? Jestli ne, je čas to napravit. Z obyčejného zakopnutí může být velká nepříjemnost.

Prahy ano, nebo ne?

Koupelna, to je kapitola sama pro sebe. Tady uklouzl snad každý. Protiskluzová podlaha by měla být samozřejmostí. A co další pomůcky?

Tísňové tlačítko

Pro ještě větší jistotu

Kromě mechanických pomůcek existují technická zařízení, které mohou pomoci v případě nouze. To se hodí zejména osamoceným seniorům, ale i invalidním spoluobčanům.

Nosí se jako náramek na ruce nebo jako přívěšek na krku. Pokud klient potřebuje pomoc, stiskne tlačítko na zařízení a jeho prostřednictvím mluví přímo s operátorem. Ten vyhodnotí situaci a začne jednat podle předem dohodnutého postupu – buď rovnou přivolá sanitku, nebo zavolá kontaktní osobu (jakou si vyberete sami, nemusí to být nutně příbuzný).

Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka – například pád nebo jiné rizikové události i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít. Pokud by se například stalo, že by uživatel upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc sám, operátor bude signalizačním zařízením upozorněn a pošle pomoc přímo na místo, kde se osoba aktuálně nachází.

Jednou týdně v domluvený čas také operátorka seniorům zkušebně zavolá, aby ověřila, že jejich náramky fungují.

Případně se senioři ozvou sami.

Telefonní záchrana

O telefonech vhodných pro starší a pokročilé se vedou spory. Jedni tvrdí, že je nejlepší telefon určený přímo seniorům, jsou jiní, kteří prostě takový nechtějí, protože se za něj stydí. Navíc co je pro jednoho jednoduché jak facka, pro druhého je rébus k nepochopení. Tady je to trochu babo raď.

Ale obecně by měl mít telefon pro starší, ať už stolní nebo mobil, dostatečně velká tlačítka, dobře čitelné písmo a větší hlasitost.

Ideálně by měl mít velké tlačítko SOS, na které se dají zadat čísla záchranky, policie, člena rodiny.

A ještě jedna rada na závěr. Ať už budete pro své blízké vymýšlet cokoli, o čem se domníváte, že je jim ku prospěchu, buďte ohleduplní a ptejte se hlavně jich. Je to někdy těžké se dohodnout, ale to, že člověk přichází stárnutím o některé dovednosti, neznamená, že je nesvéprávný hlupák. Jednou na tom budete stejně.

Text: Eva Hořánková, SeniorSafe.cz

Foto: PX FUEL

Štítky: , , ,
reklama

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Komentáře

Nenechte si ujít další zajímavé články

Šišky s rajskou omáčkou
tisicereceptu.cz

Šišky s rajskou omáčkou

Tento pokrm je jakousi kombinací české a...
Milostné trable jako z telenovely
nasehvezdy.cz

Milostné trable jako...

Stále krásná a věčně...
Devět křížů: Je masakr svatebního průvodu poblíž dálnice jen báchorka?
epochaplus.cz

Devět křížů: Je masakr...

Novomanželé kráčí po lesní cestě zpět do vesnice, v...
Stopy po dávné megatsunami na Marsu
21stoleti.cz

Stopy po dávné megatsunami...

Že kdysi dávno alespoň část Marsu...
Kosmetika s duší rostlin
iluxus.cz

Kosmetika s duší rostlin

Petra Švábíková, zakladatelka české přírodní...
Chřipka letos bude silnější: Očkování je vhodné už teď
epochalnisvet.cz

Chřipka letos bude silnější:...

Vlna chřipkové epidemie se letos očekává...
Přestává ji Kolečko bavit a touží po Polívkovi?
nasehvezdy.cz

Přestává ji Kolečko bavit a...

Vztah s PETREM KOLEČKEM...
Barevné záhady: Kde se vzalo „stříbrné“ plátno?
epochaplus.cz

Barevné záhady: Kde se vzalo...

Když se řekne „hvězdy stříbrného plátna“, všichni...
Byl spokojený, a to mě štvalo
skutecnepribehy.cz

Byl spokojený, a to mě štvalo

Když si můj bývalý manžel našel...
Významná centra Krkonoš
epochanacestach.cz

Významná centra Krkonoš

V Krkonoších si můžete...
Dveře MASTER – co kus to originál
rezidenceonline.cz

Dveře MASTER – co kus to...

Jsou synonymem pro nadčasový minimalistický design, tak...
Edgar Cayce: Začalo to nemocí, skončilo léčením ostatních
enigmaplus.cz

Edgar Cayce: Začalo to nemocí,...

Známý prorok Edgar Cayce přišel na...
0 shares