Domů     Pečovatelská služba není ostuda
Pečovatelská služba není ostuda
15.2.2021

V určitém věku člověk zjistí, že nezvládá to, co dřív, a někdy mu ubyde sil natolik, že potřebuje pomoc. A když už rodina nezvládá, nebo žádná není? Ani tehdy není nic ztraceno. Zkuste pečovatelskou službu.

Možná jste se s ní zatím nesetkali, nebo si myslíte, že je na takovou akci času dost. Přitom už melete z posledního. Jen si představte třeba modelový příklad:

Staří nemocní rodiče bydlí v bytě ve třetím patře bez výtahu v krajském městě, dcera se provdala a bydlí s rodinou 150 km daleko. Dělá co může, aby rodičům ulehčila, jezdí každý víkend, ale přes týden je v práci, doma nestíhá a je unavená, neví, jak z toho ven.

Pečovatelskou službu sice navrhla. Ale rodiče domů nikoho cizího nechtějí. A vůbec, nikdo z jejich sousedů se také o nic neprosí. Špatný přístup? Možná jen nedostatek informací.

Nejste v tom sami

Pečovatelské služby využívají desetitisíce lidí. Jsou to právě ty služby, díky kterým mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Tady si vzpomeňte na starou moudrost ostrém stromu, který se nemá přesazovat.

A ještě něco, než začnete pátrat po vhodné službě, zkuste se poptat po okolí, možná zjistíte, kdo ze sousedů pomoc využívá, což může trochu nahlodat nedůvěru rodičů i vaši, ale dozvíte se třeba jaké mají zkušenosti.

I na WC se madla pro vstávání hodí
I na WC se madla pro vstávání hodí

Kde hledat?

Informace o pečovatelských službách v blízkosti nejlépe získáte na městském či obecním úřadě, zkusit můžete i místní charitu (Nemusíte se bát, že podmínkou je nějaká víra. Charita je otevřená všem).

Na internetu je nejsnazší vyhledat si pečovatelskou službu podle regionu v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na adrese https://iregistr.mpsv.cz/.

Jakmile zjistíte, jaké poskytovatele máte k dispozici, určitě věnujte dostatek času hledání informací o jejich nabídce služeb a ceníku. Ta se může v některých věcech lišit a jenom vy přece víte, co potřebujete.

Při výběru služby je důležité kupříkladu i to, zda si může klient zvolit, aby o něj pečovala vždy tatáž osoba nebo je-li možné využívat služeb i o víkendu a svátcích.

Co můžete objednat?

Paleta úkonů, které pečovatelská služba provádí, je opravdu široká. Mezi ty základní patří například dovážky jídla, pomoc s přípravou či podáváním, pomoc s osobní hygienou či pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Poskytovatelé pečovatelské služby obvykle nabízejí i fakultativní služby, například dopravu k lékaři, žehlení a praní prádla či úpravu vlasů a nehtů. Ceny základních pečovatelských služeb se pohybují kolem 100 Kč za hodinu.

Jestli se o vás pokoušejí mrákoty, že to je moc, můžeme vás alespoň uklidnit v tom, že mnohdy jsou služby účtovány po čtvrt hodinách, takže za 10 minut pomoci pečovatelky určitě nezaplatíte stovku. Ale od toho je tu smlouva.

Z čeho můžete vybírat

Vybrali jsme pro vás vzorový formulář, který se může v maličkostech lišit, abyste měli představu, jaké služby jsou obvykle poskytovány.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podání jídla a pití 100 Kč/hodinu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hodinu

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hodinu

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100 Kč/hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hodinu

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hodinu

pomoc při použití WC 100 Kč/hodinu

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 30 Kč/úkon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 100 Kč/hodinu

dovoz nebo donáška jídla do domácnosti 20 Kč/úkon

dovoz nebo donáška jídla druhé osobě v téže domácnosti 5 Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/hodinu

příprava a podání jídla a pití 100 Kč/hodinu

Pro lidi s horší pohyblivostí jsou prahy prokletím, natož pro ty na vozíku. Přitom pomoc je jednoduchá. Místo prahů dejte přechodové lišty. Vznikne-li pod dveřmi velká mezera nalepte pod ně těsnění.
Pro lidi s horší pohyblivostí jsou prahy prokletím, natož pro ty na vozíku. Přitom pomoc je jednoduchá. Místo prahů dejte přechodové lišty. Vznikne-li pod dveřmi velká mezera nalepte pod ně těsnění.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 110 Kč/hodinu, běžný úklid , likvidace odpadu 60 Kč/hodinu

mytí nádobí 60 Kč/hodinu

údržba domácích spotřebičů 100 Kč/hodinu

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například

sezónního úklidu, úklidu po malování 100 Kč/hodinu

donáška vody 100 Kč/hodinu

topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva,

údržba topných zařízení 100 Kč/hodinu

pochůzky 100 Kč/hodinu

pochůzka lékárna 30 Kč/úkon

pochůzka výběr platby za poskytnutou péči v

domácnosti uživatele 10 Kč/úkon

velký nákup /nad 5 kg/ 80 Kč/úkon

střední nákup /1 kg až 5 kg/ 50 Kč/úkon

denní nákup /do l kg/20 Kč/úkon

nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč/úkon

praní prádla 30 Kč/kg

žehlení prádla + jeho drobné opravy 30 Kč/kg

Pokud se vám z přehledu úkonů, které si můžete objednat, zamotala hlava, nezoufejte. Většina lidí potřebuje třeba jenom nakoupit nebo přinést oběd, postupně lze požadavky podle potřeby rozšířit, ale také jejich množství snížit, pokud se zdravotní stav zlepší.

Smlouva

Na přečtení smlouvy o poskytování pečovatelské služby si nechte dost času, nic neuspěchejte. Je nutné, aby v ní bylo co co nejpřesněji popsáno, jaké služby si klient od pečovatelské organizace žádá.

Nejčastější konflikty s pečovateli totiž vznikají právě kvůli vzájemnému neporozumění – pečovatel se řídí tím, co mu ukládá smlouva, zatímco klient může mít jiné představy, které ale nedokázal správně do smlouvy promítnout.

Smlouvu je tudíž vždy třeba opravdu pozorně a beze spěchu pročíst a podepsat ji jen tehdy, pokud se vším, co je v ní uvedeno, obě strany souhlasí.

I ve sprše je fajn si sednout
I ve sprše je fajn si sednout

Příspěvek na péči

Ten vám může pomoci zvládnout situaci při odebírání pečovatelské služby finančně. Nárok na něj má ten, kdo se při zvládání každodenních úkonů neobejde bez pomoci druhých, ať už vlastní rodiny, nebo profesionálních pečovatelů.

Jeho výše je stanovena dle stupně závislosti v rozmezí asi 800 až 12 000 Kč. Při stanovení stupně závislosti se pak posuzuje, jak žadatel o příspěvek zvládá deset disciplín:

mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost.

Kde žádat?

O příspěvek zažádáte na úřadech práce. V rámci probíhajícího řízení vás úředníci navštíví doma (Určitě se předem ohlásí). Je to nezbytné, aby se mohla stanovit výše příspěvku.

Peníze vám pak v rozhodnuté výši bude vyplácet úřad práce každý měsíc, za nějž příspěvek náleží, tedy za každý měsíc, kdy se o vás někdo stará.

Tady je nutné připomenout, že příjemcem příspěvku je vždycky osoba, která žádá, nikoliv její příbuzní, jak se mnozí domnívají. Pro názornost: O příspěvek na péči žádá nepohyblivá babička, nikoliv její syn či dcera!!!

Sedátko do vany pomůže všem
Sedátko do vany pomůže všem

Kontrola musí být

To, jak jsou služby vykonávány, si kontrolujte. Pečovatelka si nechává podepsat vše, co udělala. Pokud něco podle vašeho názoru neprovedla, nepodepisujte a obraťte se na vedoucí služby.

Zároveň ale i Úřad práce má právo vyžádat si doklady o tom, za co jste příspěvek utratili. V případě, že využíváte pečovatelskou službu, pečlivě si uschovejte všechny stvrzenky a faktury, které vám organizace za své služby vystaví.

Pomůcky, které ulehčí život

Přemýšleli jste někdy o bezpečnosti v bytě? Pokud ne začněte. Všechno se nemá nechávat na dobu, kdy je člověk nemohoucí. Je přece tolik pomůcek, které usnadní život i zatím docela vitálnímu seniorovi.

Začněte od podlahy

A to doslova. Jsou-li na zemi koberce a vy je tam prostě chcete, mají pod sebou alespoň protiskluzovou podložku, nebo jsou zespodu přilepeny páskou? Jestli ne, je čas to napravit. Z obyčejného zakopnutí může být velká nepříjemnost.

Prahy ano, nebo ne?

Koupelna, to je kapitola sama pro sebe. Tady uklouzl snad každý. Protiskluzová podlaha by měla být samozřejmostí. A co další pomůcky?

Tísňové tlačítko
Tísňové tlačítko

Pro ještě větší jistotu

Kromě mechanických pomůcek existují technická zařízení, které mohou pomoci v případě nouze. To se hodí zejména osamoceným seniorům, ale i invalidním spoluobčanům.

Nosí se jako náramek na ruce nebo jako přívěšek na krku. Pokud klient potřebuje pomoc, stiskne tlačítko na zařízení a jeho prostřednictvím mluví přímo s operátorem.

Ten vyhodnotí situaci a začne jednat podle předem dohodnutého postupu – buď rovnou přivolá sanitku, nebo zavolá kontaktní osobu (jakou si vyberete sami, nemusí to být nutně příbuzný).

Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka – například pád nebo jiné rizikové události i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít.

Pokud by se například stalo, že by uživatel upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc sám, operátor bude signalizačním zařízením upozorněn a pošle pomoc přímo na místo, kde se osoba aktuálně nachází.

Jednou týdně v domluvený čas také operátorka seniorům zkušebně zavolá, aby ověřila, že jejich náramky fungují. Případně se senioři ozvou sami.

Telefonní záchrana
Telefonní záchrana

O telefonech vhodných pro starší a pokročilé se vedou spory. Jedni tvrdí, že je nejlepší telefon určený přímo seniorům, jsou jiní, kteří prostě takový nechtějí, protože se za něj stydí.

Navíc co je pro jednoho jednoduché jak facka, pro druhého je rébus k nepochopení. Tady je to trochu babo raď. Ale obecně by měl mít telefon pro starší, ať už stolní nebo mobil, dostatečně velká tlačítka, dobře čitelné písmo a větší hlasitost.

Ideálně by měl mít velké tlačítko SOS, na které se dají zadat čísla záchranky, policie, člena rodiny.

A ještě jedna rada na závěr. Ať už budete pro své blízké vymýšlet cokoli, o čem se domníváte, že je jim ku prospěchu, buďte ohleduplní a ptejte se hlavně jich.

Je to někdy těžké se dohodnout, ale to, že člověk přichází stárnutím o některé dovednosti, neznamená, že je nesvéprávný hlupák. Jednou na tom budete stejně.

Text: Eva Hořánková, SeniorSafe.cz

Foto: PX FUEL

reklama
Související články
16.2.2024
Jóga neznamená jen krkolomné pozice, jichž dosáhnete po letech pilného cvičení. Jóga zná také jednodušší cviky, které pomohou protáhnout tělo a udržet si pružnost. Kočka čili Mardžárí, po našem kočičí hřbet, je cvik, který známe už ze školní tělocvičny. To ale nic nemění na jeho účinnosti, neboť dobře uvolní páteř. V úpravě podle jógy tento cvik začíná v sedu na patách, tzv vadžra ásaně. - S
12.2.2024
Skoro každý se s ní setkal, často v dětství, ale nevyhýbá se ani dospělým. A tak víme, že je hodně nepříjemná. Pálí a svědí stejně, jako když sáhneme do kopřiv. Na kůži se objeví vystupující pupeny, které někdy mohou přicházet ve vodnaté puchýře. Stejně rychle, jak pupeny vznikají, se zase hojí, ale na jejich místě obvykle vznikají nové. Plocha kolem nich je zarudlá a oteklá. Kopřivka se nejčastě
7.2.2024
Potit se neustále je utrpení. Nikoli fyzické, ale psychika dostává zabrat, když musíte neustále kontrolovat, zda nemáte vlhké skvrny v podpaží nebo na břiše. Příroda vymyslela různé metody, jak se může organismus bránit přehřátí: Sloni mávají svýma obrovskýma ušima, aby se jim tam v cévách ochlazovala krev, psi vyplazují jazyk a funí a my, lidé, se potíme. Každá z těchto metod funguje na určitém
6.2.2024
Nikdy snídani nevynechávejte. Je to nejdůležitější jídlo dne. Kvalitní snídaně dodá sílu a energii, dokonale nastartuje váš metabolismus a pomáhá udržet optimální hmotnost. Věděli jste, že snídaně do značné míry rozhodne o tom, jak bude váš den úspěšný? A přesto je mnoho těch, kteří snídani úplně vynechávají. Ať už z nedostatku času, nebo prostě proto, že jíst po ránu nepovažují za důležité. Pr
5.2.2024
S přibývajícími lety nás často trápí různé zdravotní neduhy. Většinou si řekneme, že to už patří k věku. Ale nemusí to být úplně pravda. S některými si lze docela dobře poradit, u jiných můžeme jejich nástup alespoň oddálit. Cukrovka nebolí A právě proto je tak zrádná. Za toto onemocnění ve vyšším věku většinou může nezdravý jídelníček, sedavý způsob života a nadváha. Častou příčinou je i d
reklama
reklama
Šikovné tipy
I kuchyňská linka potřebuje péči
V kuchyni vznikají mastné páry a ty se usazují na dvířkách, ale nejen to. Bojujeme také s otisky prstů a různými skvrnami. Jenže na každý materiál se musí trochu jinak, a pokud si nechcete linku zničit nevhodnými metodami, musíte dodržovat pár pravidel. Hlavně se řídit podle materiálu, ze kterého je nábytek vyroben. Dřevěný Dřevo je […]
Obrázek ze starého šuplíku
Zajímavou dekoraci si vyrobíte z překližky. Jestli se vám podaří najít někde starou zásuvku od psacího stolu, vznikne navíc praktická polička, třeba do koupelny. Koho baví kreativní tvoření, hledá stále nové nápady, které by proměnil v něco hezkého. Vyzkoušejte zajímavý obrázek, který zvládnete, i když neumíte kreslit. A třeba to bude roztomilý dárek pro někoho blízkého. Připravte […]
Kvítky z pistáciových skořápek
Skořápky z různých ořechů jsou sice výborné místo třísek na podpal, ale skvěle se hodí i na tvoření. Ty pistáciové jsou zvlášť vhodné na výrobu nejrůznějších kvítků. Začněte těmi nejjednoduššími a postupně můžete tvořit náročnější motivy. Co budete potřebovat: skořápky z pistácií * akrylové barvy * tavnou pistoli * tvrdý papír nebo karton * bezbarvý […]
I o šperky je třeba pečovat
Většina žen nosí šperky, které pro ně mají zvláštní význam. Třeba náušnice po babičce nebo řetízek, který dostaly k narození syna nebo dcery. Jak na to, aby neztratily svůj třpyt ani po letech? Existuje pár obecných tipů, které pomohou, aby ozdoby zůstaly čisté a zářivé. Některé jste možná už slyšeli, ale nevěnovali jste jim velkou pozornost. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemný grimoár Johna Dee: Obsahuje seznam andělů a poselství Adamovi?
enigmaplus.cz
Tajemný grimoár Johna Dee: Obsahuje seznam andělů a poselství Adamovi?
Anglický učenec a okultista John Dee se může chlubit mnoha záhadnými artefakty. Obsidiánovým zrcadlem počínaje a křišťálovou koulí, jíž je prý možné nahlížet do budoucnosti, konče. Údajně také vla
Heraldika: Erb jako podpis
epochaplus.cz
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít
Kuřecí hranolky s dipem
tisicereceptu.cz
Kuřecí hranolky s dipem
Pokud chcete připravit variantu bez masa, vyzkoušejte nakrájenou cuketu nebo kedlubnu. Obalte stejně jako maso a podávejte s dipy různých příchutí. Ingredience 500 g kuřecích prsních řízků hlad
Co je to Business Intelligence?
epochalnisvet.cz
Co je to Business Intelligence?
Prozkoumejte klíčové aspekty a nástroje Business Intelligence, které manažerům a analytikům umožňují nejen optimalizovat výdaje a identifikovat nové obchodní příležitosti, ale také lépe porozumět tržn
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
nasehvezdy.cz
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
Už delší dobu se spekuluje o tom, že herečka Linda Rybová (48) ze seriálu Ulice a David Prachař (65) řeší manželské problémy. Očividně to ale nikam nevede. Důvodem má být prý Prachařova žárlivost a s
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
21stoleti.cz
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
Už jsme zažili několik sexuálních revolucí, ta nadcházející a přicházející ale poprvé bude mít nádech tak trochu „umělého sexu“. Podle expertů se během 15–20 let stanou běžnou součástí sexuálního živo
Neobyčejná schopnost se dědí
skutecnepribehy.cz
Neobyčejná schopnost se dědí
Babička Jarmila mi vždycky říkala, že jsem jako ona. Význam těchto slov jsem pochopila až ve chvíli, kdy zemřela. Když jsem byla malá, babička Jarmila mi často opakovala, že jsem jako ona. Tehdy jsem to nechápala. Dneska mi to už dává větší smysl. Vnitřní hlas Po smrti milované babičky jsem totiž okamžitě poznala, že se
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
epochanacestach.cz
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
Premiéra na zámku Doudleby nad Orlicí – skvělá růžová vína a frizzante, historie, zámecká kuchyně i zahrada… Vstupné již od 250 Kč. E-katalog on-line aplikace pro vaše chytré telefony obsahující katalog vín… Během odpoledne Vás čeká pultová degustace rosé a frizzante. Těšit se můžete výhradně na špičková růžová a perlivá vína z Moravy a Čech.
Svatba je za dveřmi?
nasehvezdy.cz
Svatba je za dveřmi?
Zamilovaná herečka ze seriálu ZOO do toho možná znovu praští. O svém partnerovi Josefu Holomáčovi (63) sice ještě nedávno mluvila jako o dobrém kamarádovi, teď to ale vypadá, že se ledy konečně hnuly
Jarní úklid pleti
iluxus.cz
Jarní úklid pleti
Česká značka Maat se specializuje na ruční výrobu aromaterapeutické kosmetiky v malých objemech, což je zárukou, že se k zákaznikovi dostane vždy čerstvý a živý produkt. Nejlepší vzpruhu pro pleť unav
Domácí piškotová roláda
tisicereceptu.cz
Domácí piškotová roláda
Než nanesete na těsto krém, potřete ho vrstvou malinového džemu. Roládu dotáhnete k dokonalosti čokoládovou polevou. Ingredience Na těsto 3 vejce 80 g krupicového cukru 1 lžíce kakaa 100 g