Domů     Pečovatelská služba není ostuda
Pečovatelská služba není ostuda
15.2.2021

V určitém věku člověk zjistí, že nezvládá to, co dřív, a někdy mu ubyde sil natolik, že potřebuje pomoc. A když už rodina nezvládá, nebo žádná není? Ani tehdy není nic ztraceno. Zkuste pečovatelskou službu.

Možná jste se s ní zatím nesetkali, nebo si myslíte, že je na takovou akci času dost. Přitom už melete z posledního. Jen si představte třeba modelový příklad:

Staří nemocní rodiče bydlí v bytě ve třetím patře bez výtahu v krajském městě, dcera se provdala a bydlí s rodinou 150 km daleko. Dělá co může, aby rodičům ulehčila, jezdí každý víkend, ale přes týden je v práci, doma nestíhá a je unavená, neví, jak z toho ven.

Pečovatelskou službu sice navrhla. Ale rodiče domů nikoho cizího nechtějí. A vůbec, nikdo z jejich sousedů se také o nic neprosí. Špatný přístup? Možná jen nedostatek informací.

Nejste v tom sami

Pečovatelské služby využívají desetitisíce lidí. Jsou to právě ty služby, díky kterým mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Tady si vzpomeňte na starou moudrost ostrém stromu, který se nemá přesazovat.

A ještě něco, než začnete pátrat po vhodné službě, zkuste se poptat po okolí, možná zjistíte, kdo ze sousedů pomoc využívá, což může trochu nahlodat nedůvěru rodičů i vaši, ale dozvíte se třeba jaké mají zkušenosti.

I na WC se madla pro vstávání hodí
I na WC se madla pro vstávání hodí

Kde hledat?

Informace o pečovatelských službách v blízkosti nejlépe získáte na městském či obecním úřadě, zkusit můžete i místní charitu (Nemusíte se bát, že podmínkou je nějaká víra. Charita je otevřená všem).

Na internetu je nejsnazší vyhledat si pečovatelskou službu podle regionu v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na adrese https://iregistr.mpsv.cz/.

Jakmile zjistíte, jaké poskytovatele máte k dispozici, určitě věnujte dostatek času hledání informací o jejich nabídce služeb a ceníku. Ta se může v některých věcech lišit a jenom vy přece víte, co potřebujete.

Při výběru služby je důležité kupříkladu i to, zda si může klient zvolit, aby o něj pečovala vždy tatáž osoba nebo je-li možné využívat služeb i o víkendu a svátcích.

Co můžete objednat?

Paleta úkonů, které pečovatelská služba provádí, je opravdu široká. Mezi ty základní patří například dovážky jídla, pomoc s přípravou či podáváním, pomoc s osobní hygienou či pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Poskytovatelé pečovatelské služby obvykle nabízejí i fakultativní služby, například dopravu k lékaři, žehlení a praní prádla či úpravu vlasů a nehtů. Ceny základních pečovatelských služeb se pohybují kolem 100 Kč za hodinu.

Jestli se o vás pokoušejí mrákoty, že to je moc, můžeme vás alespoň uklidnit v tom, že mnohdy jsou služby účtovány po čtvrt hodinách, takže za 10 minut pomoci pečovatelky určitě nezaplatíte stovku. Ale od toho je tu smlouva.

Z čeho můžete vybírat

Vybrali jsme pro vás vzorový formulář, který se může v maličkostech lišit, abyste měli představu, jaké služby jsou obvykle poskytovány.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podání jídla a pití 100 Kč/hodinu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hodinu

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hodinu

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100 Kč/hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hodinu

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hodinu

pomoc při použití WC 100 Kč/hodinu

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny 30 Kč/úkon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 100 Kč/hodinu

dovoz nebo donáška jídla do domácnosti 20 Kč/úkon

dovoz nebo donáška jídla druhé osobě v téže domácnosti 5 Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/hodinu

příprava a podání jídla a pití 100 Kč/hodinu

Pro lidi s horší pohyblivostí jsou prahy prokletím, natož pro ty na vozíku. Přitom pomoc je jednoduchá. Místo prahů dejte přechodové lišty. Vznikne-li pod dveřmi velká mezera nalepte pod ně těsnění.
Pro lidi s horší pohyblivostí jsou prahy prokletím, natož pro ty na vozíku. Přitom pomoc je jednoduchá. Místo prahů dejte přechodové lišty. Vznikne-li pod dveřmi velká mezera nalepte pod ně těsnění.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 110 Kč/hodinu, běžný úklid , likvidace odpadu 60 Kč/hodinu

mytí nádobí 60 Kč/hodinu

údržba domácích spotřebičů 100 Kč/hodinu

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například

sezónního úklidu, úklidu po malování 100 Kč/hodinu

donáška vody 100 Kč/hodinu

topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva,

údržba topných zařízení 100 Kč/hodinu

pochůzky 100 Kč/hodinu

pochůzka lékárna 30 Kč/úkon

pochůzka výběr platby za poskytnutou péči v

domácnosti uživatele 10 Kč/úkon

velký nákup /nad 5 kg/ 80 Kč/úkon

střední nákup /1 kg až 5 kg/ 50 Kč/úkon

denní nákup /do l kg/20 Kč/úkon

nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč/úkon

praní prádla 30 Kč/kg

žehlení prádla + jeho drobné opravy 30 Kč/kg

Pokud se vám z přehledu úkonů, které si můžete objednat, zamotala hlava, nezoufejte. Většina lidí potřebuje třeba jenom nakoupit nebo přinést oběd, postupně lze požadavky podle potřeby rozšířit, ale také jejich množství snížit, pokud se zdravotní stav zlepší.

Smlouva

Na přečtení smlouvy o poskytování pečovatelské služby si nechte dost času, nic neuspěchejte. Je nutné, aby v ní bylo co co nejpřesněji popsáno, jaké služby si klient od pečovatelské organizace žádá.

Nejčastější konflikty s pečovateli totiž vznikají právě kvůli vzájemnému neporozumění – pečovatel se řídí tím, co mu ukládá smlouva, zatímco klient může mít jiné představy, které ale nedokázal správně do smlouvy promítnout.

Smlouvu je tudíž vždy třeba opravdu pozorně a beze spěchu pročíst a podepsat ji jen tehdy, pokud se vším, co je v ní uvedeno, obě strany souhlasí.

I ve sprše je fajn si sednout
I ve sprše je fajn si sednout

Příspěvek na péči

Ten vám může pomoci zvládnout situaci při odebírání pečovatelské služby finančně. Nárok na něj má ten, kdo se při zvládání každodenních úkonů neobejde bez pomoci druhých, ať už vlastní rodiny, nebo profesionálních pečovatelů.

Jeho výše je stanovena dle stupně závislosti v rozmezí asi 800 až 12 000 Kč. Při stanovení stupně závislosti se pak posuzuje, jak žadatel o příspěvek zvládá deset disciplín:

mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost.

Kde žádat?

O příspěvek zažádáte na úřadech práce. V rámci probíhajícího řízení vás úředníci navštíví doma (Určitě se předem ohlásí). Je to nezbytné, aby se mohla stanovit výše příspěvku.

Peníze vám pak v rozhodnuté výši bude vyplácet úřad práce každý měsíc, za nějž příspěvek náleží, tedy za každý měsíc, kdy se o vás někdo stará.

Tady je nutné připomenout, že příjemcem příspěvku je vždycky osoba, která žádá, nikoliv její příbuzní, jak se mnozí domnívají. Pro názornost: O příspěvek na péči žádá nepohyblivá babička, nikoliv její syn či dcera!!!

Sedátko do vany pomůže všem
Sedátko do vany pomůže všem

Kontrola musí být

To, jak jsou služby vykonávány, si kontrolujte. Pečovatelka si nechává podepsat vše, co udělala. Pokud něco podle vašeho názoru neprovedla, nepodepisujte a obraťte se na vedoucí služby.

Zároveň ale i Úřad práce má právo vyžádat si doklady o tom, za co jste příspěvek utratili. V případě, že využíváte pečovatelskou službu, pečlivě si uschovejte všechny stvrzenky a faktury, které vám organizace za své služby vystaví.

Pomůcky, které ulehčí život

Přemýšleli jste někdy o bezpečnosti v bytě? Pokud ne začněte. Všechno se nemá nechávat na dobu, kdy je člověk nemohoucí. Je přece tolik pomůcek, které usnadní život i zatím docela vitálnímu seniorovi.

Začněte od podlahy

A to doslova. Jsou-li na zemi koberce a vy je tam prostě chcete, mají pod sebou alespoň protiskluzovou podložku, nebo jsou zespodu přilepeny páskou? Jestli ne, je čas to napravit. Z obyčejného zakopnutí může být velká nepříjemnost.

Prahy ano, nebo ne?

Koupelna, to je kapitola sama pro sebe. Tady uklouzl snad každý. Protiskluzová podlaha by měla být samozřejmostí. A co další pomůcky?

Tísňové tlačítko
Tísňové tlačítko

Pro ještě větší jistotu

Kromě mechanických pomůcek existují technická zařízení, které mohou pomoci v případě nouze. To se hodí zejména osamoceným seniorům, ale i invalidním spoluobčanům.

Nosí se jako náramek na ruce nebo jako přívěšek na krku. Pokud klient potřebuje pomoc, stiskne tlačítko na zařízení a jeho prostřednictvím mluví přímo s operátorem.

Ten vyhodnotí situaci a začne jednat podle předem dohodnutého postupu – buď rovnou přivolá sanitku, nebo zavolá kontaktní osobu (jakou si vyberete sami, nemusí to být nutně příbuzný).

Signalizační zařízení současně dokáže samo vyhodnotit situaci a rozpozná potíže člověka – například pád nebo jiné rizikové události i ve chvíli, kdy senior nemůže tlačítko použít.

Pokud by se například stalo, že by uživatel upadl a nebyl schopen si přivolat pomoc sám, operátor bude signalizačním zařízením upozorněn a pošle pomoc přímo na místo, kde se osoba aktuálně nachází.

Jednou týdně v domluvený čas také operátorka seniorům zkušebně zavolá, aby ověřila, že jejich náramky fungují. Případně se senioři ozvou sami.

Telefonní záchrana
Telefonní záchrana

O telefonech vhodných pro starší a pokročilé se vedou spory. Jedni tvrdí, že je nejlepší telefon určený přímo seniorům, jsou jiní, kteří prostě takový nechtějí, protože se za něj stydí.

Navíc co je pro jednoho jednoduché jak facka, pro druhého je rébus k nepochopení. Tady je to trochu babo raď. Ale obecně by měl mít telefon pro starší, ať už stolní nebo mobil, dostatečně velká tlačítka, dobře čitelné písmo a větší hlasitost.

Ideálně by měl mít velké tlačítko SOS, na které se dají zadat čísla záchranky, policie, člena rodiny.

A ještě jedna rada na závěr. Ať už budete pro své blízké vymýšlet cokoli, o čem se domníváte, že je jim ku prospěchu, buďte ohleduplní a ptejte se hlavně jich.

Je to někdy těžké se dohodnout, ale to, že člověk přichází stárnutím o některé dovednosti, neznamená, že je nesvéprávný hlupák. Jednou na tom budete stejně.

Text: Eva Hořánková, SeniorSafe.cz

Foto: PX FUEL

reklama
Související články
5.7.2024
Bolestí naší doby je přetíženost, někdy míváme tolik úkolů, že začínáme zapomínat. A tak hledáme, co by nám pomohlo hlavu zase nastartovat. Řešením mohou být „chytré drogy“. Aby bylo jasno, nejde o drogy v pravém slova smyslu. Řeč je o bylinách obsahujících tzv. nootropní látky, které jsou používány ke zlepšení paměti, inteligence, pozornosti a koncentrace. Zvyšují prokrvení centrální nervové sou
27.6.2024
Že je v lese blaze, víme všichni. Vědce ovšem zajímalo proč přesně. Zjistili, že důvodů je vícero. Klesá hladina stresového hormonu Proto cítíme v lese takovou psychickou úlevu. Zklidňuje se zrychlený pulz, polevují úzkosti a psychické napětí. Díky tomu pociťujeme i příliv energie, o níž nás stresová reakce jinak obírá. A to není vše, podle jedné nizozemské studie se snížení stresu v zalesněné
25.6.2024
Nohy bolí, když moc chodíme, když moc sedíme, dokonce i při viróze. Naštěstí máme prostředky z přírodní lékárny, které jsou dost účinné, aby přinesly úlevu. Rozmarýnová koupel Rozmarýn povzbuzuje krevní oběh. A to právě potřebujeme, pokud nám nohy otékají a těžknou právě kvůli horšímu prokrvení. Čilejší krevní oběh stagnující tekutiny zase odvede pryč. Jak na to? * Svaříme 2 lžíce rozmarýnové
20.6.2024
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou vymizí, ale někdy se ještě prohloubí a v průběhu života se mohou objevit další.
18.6.2024
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie. Jenže jak toho dosáhnout, když musíte přijímat méně kalorií než
reklama
reklama
Šikovné tipy
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný […]
Potřebujete si rychle zchladit žáhu?
Běžně po ruce bývá jedlá soda nebo si můžete skočit do lékárny pro léky, které neutralizují palčivou kyselost žaludeční šťávy. Jenže potíže se můžou rychle vrátit, neboť problém bývá složitější. Čistě technicky pálení žáhy způsobuje žaludeční šťáva, která nechtěně vystoupá do jícnu, kde vůbec nemá být. Sliznice jícnu na kyselinu není stavěná na odolávání kyselině, […]
Velký úklid v lednici! Jak na něj?
Když potraviny v lednici umístíte na vhodné místo, prospěje to jim i chladničce. Obojí déle vydrží. To samo o sobě ale jistě nestačí. Minimálně jednou za čtvrt roku byste měli šuplíky, police i stěny chladničky pořádně umýt. Částečný úklid totiž nemá smysl, bakterie z ostatních ploch umyté části rychle osídlí. Jídlo napřed proberte Z lednice […]
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
epochaplus.cz
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
historyplus.cz
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
Sedm cyklistů se v prvním orientačním závodě světa pouští nazdařbůh do terénu jen s mapou a vírou ve své schopnosti. Zvítězí ale opravdu ten, který dokáže najít nejkratší možnou cestu k cíli? Orientační závody, během nichž dostane soutěžící mapu a musí překonat stanovenou trasu, se dnes konají v běhu, na kolech i na lyžích po celém světě. Za kolébku
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí