Domů     Alternativa ke klasické medicíně
Alternativa ke klasické medicíně
17.7.2020

Uvažujete o alternativních způsobech léčby a nevíte, kam se obrátit? Většina alternativních terapií se věnuje stejným potížím a je na nás, pro kterou se rozhodneme. Přesto se ale mnoho nemocí neobejde bez klasické léčby.

Tradiční čínská medicína, TCM

Tradiční čínská medicína je dalším směrem, který je založený na celostním pohledu na člověka.

Na základě tisíciletého pozorování zákonitostí přírody i lidského těla čínští lékaři tvrdí, že to, co se odehrává v přírodě (říkejme tomu v makrokosmu), se odráží v malém měřítku i v každém z nás a v našich nemocech (člověk je vlastně mikrokosmem).

Je to velmi široký pojem, tradiční čínské metody léčení využívají mnoho různých metod diagnostiky, na které navazuje léčení šité na míru každému pacientovi zvlášť.

Cíl léčby

Cílem léčení v čínské medicíně je obnovit v lidském těle tok energie zvané čchi tím, že uvedeme do rovnováhy jin a jang a pět elementů a naučit pacienta zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a jeho přirozeností.

Diagnóza

Diagnóza se v tradiční čínské medicíně stanovuje na základě nahmatání pulzu na několika místech na zápěstí, prohlídkou jazyka, obličeje, stavu pokožky, nehtů a vlasů, poslechem vašeho hlasu, ale i dalších zvuků, které tělo vydává, jako kašel nebo kručení v břiše, a důkladným rozhovorem o celkovém zdravotním stavu, o životním stylu, o nemoci atd.

Využití

Tradiční čínská medicína se využívá u mnoha akutních i chronických onemocnění. Může se i kombinovat s klasickou léčbou.

Typické problémy, se kterými se Evropané obracejí k tradiční čínské medicíně, jsou alergie, migrény, bolesti, zažívací potíže, astma a různé nemoci z nachlazení.

Cena: Diagnostika cca 800 Kč, kontroly jsou levnější, cca 300 Kč, hodinová masáž zhruba 600 Kč, cena bylinných léků se velmi liší, pohybuje se zhruba řádově v desítkách či stovkách korun. Bude zapotřebí několika návštěv.

Klasická akupunktura

Akupunktura je vlastně součástí tradiční čínské medicíny. Patří sem nejen známé zapichování tenkých jehliček do různých přesně určených bodů, ale také moxování, léčba pomocí speciálních bylinných „svící“.

Základem akupunktury je učení o jin a jang a učení o pěti elementech. Životní energie čchi protéká energetickými drahami neboli meridiány, které si můžeme představit jako propojenou síť, jež spojuje různé části našeho těla.

Cíl léčby

Cílem léčby je obnovit pomocí akupunkturních jehel tok energie čchi a uvést pacienta znovu do energetické rovnováhy, a tím mu umožnit, aby se uzdravil.

Diagnóza

Léčba probíhá individuálně a to, které body je třeba stimulovat, se určuje až na základě důkladného vyšetření (diagnóza se určuje metodami běžnými v čínské medicíně, tedy diagnostikou jazyka, pulzu atd.) a stanovení anamnézy.

Využití

V našich podmínkách se využívá třeba k léčení dýchacích obtíží, zažívání, při alergiích, depresích, stavech vyčerpání, kdy se nedaří přijít na příčinu, špatné imunitě, při migrénách, poruchách spánku, ale také při revmatických onemocněních a mnoha dalších diagnózách.

Cena: Vstupní vyšetření vyjde zhruba na 800 Kč jako u TCM, ošetření asi 600 Kč. Obvykle je třeba opakovaných ošetření.

Bachova květová terapie

Tenhle druh terapie vyvinul anglický lékař Edward Bach ve třicátých letech dvacátého století. Všimnul si, že květy některých rostlin mají pozitivní vliv na lidské zdraví, protože jsou schopné pomoct mu nalézt rovnováhu.

Našel celkem 38 účinných květů a jako další komponentu použil vodu z léčivého pramene. Kapky, připravené z jednotlivých květů, mohou pomoct odbourávat napětí a oslabení člověka a posílit ho v boji s nemocí i v překonávání ran osudu. Květové esence pomůžou nastartovat a podpořit hojení a uzdravování těla i duše.

Cíl terapie

Celkem 38 květových esencí se dělí do sedmi skupin, ke kterým se řadí různé duševní stavy: únava, strach, nezájem o přítomný okamžik, osamělost, přehnaná péče o ostatní, přecitlivělost a nejistota.

Cílem použití Bachovy květinové terapie je pomoci pacientovi, aby zjistil, ve které životní oblasti jde takříkajíc špatným směrem, a potom ho nasměrovat ke změně životních postojů a způsobu života. Květové esence přitom harmonizují negativní duševní stavy.

Diagnóza

Terapeut, který využívá květové esence, může doporučit konkrétní esenci (nebo jejich kombinaci) na základě podrobného rozhovoru o pacientových potížích. Často se kombinuje s diagnostikou kineziologickou nebo některým intuitivním postupem.

Využití

Bachova květová terapie může pomáhat lidem, kteří svým negativním nastavením nebo nedobrými charakterovými vlastnostmi škodí sobě nebo svému okolí. Využívá se proto jak při tělesných, tak při duševních problémech.

Esence se užívá ve formě kapek jednou nebo několikrát denně. Kapky obsahují alkohol, takže jejich použití je třeba u vyléčených alkoholiků nutno zvážit. V takovém případě se může využít esence ve formě globulí. Během léčby se rozhodně nemají vysazovat obvyklé léky.

Cena: Ceny konzultace se pohybují zhruba v rozmezí 300 – 700 Kč za hodinu, esence se obvykle platí zvlášť, kolem 150 Kč za lahvičku. Obvykle není třeba docházet k terapeutovi často, stačí jedna či dvě konzultace.

Homeopatie

Tenhle druh alternativní léčby je u nás dost rozšířený. Hlavní princip homeopatie zní „podobné se léčí podobným“.

Princip podobnosti znamená, že přípravek, který by u zdravého člověka vyvolal podobné potíže, jaké má konkrétní nemocný člověk, se po speciální homeopatické proceduře využije k léčení.

Proměna působení látky z nebezpečné na léčivou probíhá speciálním homeopatickým postupem, při kterém se látka potencuje a dynamizuje (ředí se a zároveň protřepává).

Během léčby bychom se měli vyvarovat některých pochutin a například používat speciální zubní pastu.

Cíl léčby

Cílem homeopatické léčby je harmonizovat pacienta natolik, aby příznaky nemoci zmizely. Konkrétní léčivý prostředek homeopat volí na základě rozboru různých hlavních a vedlejších symptomů.

Diagnostika

Léčitel – homeopat hledá homeopatický přípravek, který vykazuje stejné příznaky, jako jsou příznaky, kterými trpí nemocný člověk. Homeopatické prostředky jsou podávány ve zředěné (takzvaně potencované formě).

Využití

Homeopatická léčba má svá omezení, při akutních onemocněních je třeba obrátit se na klasickou medicínu. Využívá se u psychosomatických potíží, často u alergií, ekzémů a podobně, při léčbě dětí, zvířat či ve sportovní medicíně.

Cena: Za úvodní vyšetření zaplatíte zhruba 1000 – 1200 Kč za hodinu, cena se liší v závislosti na terapeutovi. Za kontroly zaplatíte méně, zhruba 400 Kč, a kontrol bude zapotřebí několik.

Ajurvéda

Také ajurvéda léčí člověka jako celek. Každý člověk je tvořen stejně jako všechny věci na světě z pěti základních elementů – prostoru, vzduchu, ohně, vody a země, a je ovlivňován třemi životními energiemi zvanými dosha.

Dóša určuje druh temperamentu a životní energie. Každý člověk má podle ajurvédy všechny tři druhy energie, některé má víc, některé míň. Souhra těchto energií vytváří konstituční typ člověka.

Cíl léčby

Souhra energií rozhoduje o našich silných a slabých stránkách, o náchylnosti k určitým nemocem, o vztahu mezi tělem a psychikou i o tom, jak budeme reagovat na určité potraviny, vlivy počasí, léky a tak dále.

Dóši na sobě vzájemně závisí, a abychom zabránili vzniku nemoci, musí být v co největším souznění. Ajurvéda je prastará věda, která se neomezuje jen na u nás známé masáže či cvičení jógy.

V Evropě se ale obvykle se skutečnou ajurvédskou medicínou nesetkáme, nabízejí se tu jen některé „líbivější“ a jemnější techniky.

Aby se vyrovnala nerovnováha, využívají se půsty, olejové masáže, koupele, různé formy meditace, jóga, barvová terapie, aromaterapie nebo muzikoterapie.

Ajurvéda zná také asi 5000 různých léčivých rostlin a používají se i ajurvédské léky – tady je ale třeba zvýšené opatrnosti a dobře zvážit, kde takový lék kupujeme.

Diagnostika

Na počátku léčby lékař vyšetří pacienta pohmatem, čichem, poslechem a dopodrobna se vyptá na životní styl. Ajurvéda využívá i diagnostiku pomocí vyšetření tepu, prohlídkou jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů.

Využití

V našich podmínkách se ajurvéda používá hlavně u psychosomaticky podmíněných nemocí, tedy tam, kde se za vznikem nemoci skrývá nějaký psychický problém.

Cena: Úvodní celkové vyšetření stojí asi 1000 Kč a trvá přibližně hodinu. Za jednotlivé procedury se platí v řádech několika set korun do zhruba 2000 Kč, ale náklady se velmi liší.

Procedury je třeba opakovat, správně by bylo vhodné chodit na ošetření pravidelně s delším časovým odstupem.

Text: Kateřina Rodná, foto: Shutterstock

reklama
Související články
21.9.2023
V takovém případě mnohdy pomůže cvičení. Možná to víte a už máte své oblíbené cviky, které provádíte alespoň občas. Našli jsme pro vás další a jsou skutečně účinné. NA KRČNÍ PÁTEŘ Protažení v záklonu 1) Můžete provádět ve stoje i v sedě. Držte krk, ramena a trup rovně. Bradu držte také rovně a pohled je namířený dopředu. 2) Jemně zaklánějte hlavu směrem dozadu, takže pohled očí míř
19.9.2023
Tvrdá pravda o migréně – žádné „bolení hlavy“. Kdo tento krutý stav nikdy nezažil, neumí si představit, jak paralyzující bolest spojenou s dalšími nepříjemnými jevy nemocný prožívá. Každý desátý člověk trpí migrénou. Naprostou většinu tvoří ženy. Je to závažné neurologické onemocnění, které doprovází nevolnost, poruchy vidění, citlivost na světlo a zvuky, pocení, extrémní únava a depresivní sta
11.9.2023
I když jsou si slova podobná a často se zaměňují, je tu rozdíl. To první nám může prospět, před druhým bychom se měli chránit. Samotu si totiž můžete dobrovolně vybrat, prožívat ji jen na chvíli nebo na dobu nezbytně nutnou, osamění se může vplížit nenápadně a ochromit vaše tělo i vaši duši. Chci být sám Každý to někdy vysloví a obvykle tím nemyslí nic tak strašného. Vždyť kolik lidí vám s 
7.9.2023
Léto je čas výletů. Ne vždy je ale po cestě otevřené občerstvení. Proto se láhev hodí. Ve vedrech ji oceníte dvojnásob, i když jdete jen na koupaliště. Navíc vás může hřát pocit, že nepoužíváte jednorázové PET lahve, a tím pomáháte životnímu prostředí. Takže jakou vybrat? Materiálů a provedení je spousta, od skleněných, kovových po plastové. Láhve mají různé povrchy i tvar, takže se podívej
4.9.2023
Říkáte, že není tak jednoduché prostě vypnout stres? Kupodivu je. Existuje metoda, která zabírá na každého, ať už je flegmatik, nebo cholerik. Stres škodí a ubližuje. Kazí náladu, znemožňuje soustředění, spouští kaskádu úzkosti a paniky, zvyšuje krevní tlak. Když trvá déle, začne podkopávat schopnost těla bránit se nemocem. Snižuje spalování energie a kalorie ukládá pěkně viditelně na břiše...
reklama
Šikovné tipy
Kouzelné zátiší z plata od vajec
Plata a krabičky od vajec jsou z recyklovaného papíru a pro další třídění odpadu se nehodí. Navíc vyhazovat je by byla věčná škoda. Skvěle se hodí pro výrobu originálních dekorací. Základním materiálem jsou velká plata od vajec. Krabičky lze použít také, ale spíš jako doplněk. Samozřejmě musí být v šedé barvě. Foto přes dvoustranu, v […]
Kouzelné slamáčky jen tak pro radost
Roztomilou letní dekoraci na zahradu vytvoříte snadno a potřebovat k tomu budete prázdné plastové kelímky a provázek. Kreativní činnost probouzí estetické cítění, odbourává stres a uklidňuje mysl. A vůbec není pravda, že je k ní třeba zručnost a vycvičené prsty. Vyzkoušejte si, jak hravě zvládnete kouzelné malé kloboučky. Připravte si * plastové kelímky * motouz * mašle […]
Mininotýsek do dlaně
Vlastnoručně vyrobená malinká knížečka jako pro panenky vám poslouží například na poznamenání telefonního čísla nebo důležité poznámky. A bude vždy po ruce. Můžete si do něj zapisovat tajnosti. Nebo si ho připněte na kabelku jako ozdobu. Jinou variantou může být mininotýsek, ve kterém místo prázdných stránek najdete fotografie svých blízkých. A když si ho vytvoříte […]
Ze staré lavice nová
Možná i vy najdete někde na půdě starou lavici, kterou vám bude líto vyhodit. Ta naše bývala asi v kuchyni a nevypadá moc hezky. Ale posloužit ještě může. Stačí jí dát nový kabát. Budete potřebovat: Vodou ředitelnou barvu (my jsme použili okrovou), vodou ředitelnou lazuru (ořech), smetáček, brusku, smirkový papír, štětec, látku (nejlepší je kočárkovina, ale […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Chce ji manžel jen doma?
nasehvezdy.cz
Chce ji manžel jen doma?
Moderátorka televizního zpravodajství Eva Perkausová (29) se po narození syna Kiliana (1) poměrně rychle vrátila do práce. A dokonce kvůli tomu vznikla na Primě pořádná mela a o práci přišla modelka
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
epochaplus.cz
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.    
Podzim plný barev, umění a chutí? Navštivte Bratislavu
epochanacestach.cz
Podzim plný barev, umění a chutí? Navštivte Bratislavu
Bratislavský podzim se spojuje s kvalitním vínem, jedinečnou domácí gastronomií a tradiční kulturou. Kratší dni, když vám pod nohama šustí listí a venku se příjemně ochladí, patří v Bratislavě mezi ty nejhezčí. Objevte kouzlo města na Dunaji, ochutnejte jeho různorodost a zažijte skvělou atmosféru. Dopřejte si 72 hodinový výlet plný zážitků v městě, kde je
Vyšetřování zločinů s pomocí jasnovidců: Ztráta času, nebo usnadnění práce?
enigmaplus.cz
Vyšetřování zločinů s pomocí jasnovidců: Ztráta času, nebo usnadnění práce?
Anglická policie dostane dopis, v němž jim pisatelka sděluje, že zná místo pobytu i povolání obávaného vraha, známého jako Yorskhirský rozparovač. Policisté se k tvrzení staví skepticky, protože pochá
DS Automobiles uvádí novou kolekci DS 3 Esprit De Voyage
iluxus.cz
DS Automobiles uvádí novou kolekci DS 3 Esprit De Voyage
DS 3 ESPRIT DE VOYAGE má světlý interiér, v němž velkou část tvoří kůže Nappa v šedém odstínu Galet na palubní desce, doplněná vyraženým nápisem ESPRIT DE VOYAGE. Tento design symbolizuje ambice značk
Domácí citronový cheesecake
tisicereceptu.cz
Domácí citronový cheesecake
Dezert můžete při servírování ozdobit plátky citronu, citronovou kůrou nebo kopečkem šlehačky. Potřebujete 200 g máslových sušenek 100 g másla Náplň 50 g cukru krupice 500 g ricotty nebo
Už má zase novou modelku v posteli!
nasehvezdy.cz
Už má zase novou modelku v posteli!
Když se Leonardo DiCaprio (48), kterého proslavil film Titanic, nedávno vrátil ze své několikatýdenní plavby na jachtě, hned se ukázal s italskou modelkou Vittoriou Ceretti (25). Ta se zdá takřka
Raflézie: Všehoschopné genetické manipulátorky z pralesa
21stoleti.cz
Raflézie: Všehoschopné genetické manipulátorky z pralesa
Raflézie jsou parazité známí největšími květy světa, navíc se vzhledem a zápachem zkaženého masa. Ještě pozoruhodnější je ale jejich bizarní genom, který odhaluje, čeho jsou parazité schopni: Manipulo
Palmanova: Do ideálního města se lidé zrovna nehrnuli
epochalnisvet.cz
Palmanova: Do ideálního města se lidé zrovna nehrnuli
Na sklonku 16. století má Benátská republika nepřítele doslova za dveřmi. Turci okupují podstatnou část Balkánu a vážně hrozí, že s dosavadním dobytým územím se jen tak nespokojí. Benátčané musejí jed
Láska se vrátila s důchodem
skutecnepribehy.cz
Láska se vrátila s důchodem
Jako školačka jsem nosila vlasy „na kluka“. Maminka s tatínkem mi nikdy nevysvětlili, proč jsem nemohla mít dlouhé vlasy jako moje ségra. Je fakt, že já byla vždycky taková dračice, skoro jako kluk. Přesto jsem se hned v první třídě zamilovala do modrookého blonďáčka. Netuším proč, ale modré oči ve mně odmalinka vyvolávají mírné závratě, prostě se
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk