Domů     Alternativa ke klasické medicíně
Alternativa ke klasické medicíně
17.7.2020

Uvažujete o alternativních způsobech léčby a nevíte, kam se obrátit? Většina alternativních terapií se věnuje stejným potížím a je na nás, pro kterou se rozhodneme. Přesto se ale mnoho nemocí neobejde bez klasické léčby.

Tradiční čínská medicína, TCM

Tradiční čínská medicína je dalším směrem, který je založený na celostním pohledu na člověka.

Na základě tisíciletého pozorování zákonitostí přírody i lidského těla čínští lékaři tvrdí, že to, co se odehrává v přírodě (říkejme tomu v makrokosmu), se odráží v malém měřítku i v každém z nás a v našich nemocech (člověk je vlastně mikrokosmem).

Je to velmi široký pojem, tradiční čínské metody léčení využívají mnoho různých metod diagnostiky, na které navazuje léčení šité na míru každému pacientovi zvlášť.

Cíl léčby

Cílem léčení v čínské medicíně je obnovit v lidském těle tok energie zvané čchi tím, že uvedeme do rovnováhy jin a jang a pět elementů a naučit pacienta zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou a jeho přirozeností.

Diagnóza

Diagnóza se v tradiční čínské medicíně stanovuje na základě nahmatání pulzu na několika místech na zápěstí, prohlídkou jazyka, obličeje, stavu pokožky, nehtů a vlasů, poslechem vašeho hlasu, ale i dalších zvuků, které tělo vydává, jako kašel nebo kručení v břiše, a důkladným rozhovorem o celkovém zdravotním stavu, o životním stylu, o nemoci atd.

Využití

Tradiční čínská medicína se využívá u mnoha akutních i chronických onemocnění. Může se i kombinovat s klasickou léčbou.

Typické problémy, se kterými se Evropané obracejí k tradiční čínské medicíně, jsou alergie, migrény, bolesti, zažívací potíže, astma a různé nemoci z nachlazení.

Cena: Diagnostika cca 800 Kč, kontroly jsou levnější, cca 300 Kč, hodinová masáž zhruba 600 Kč, cena bylinných léků se velmi liší, pohybuje se zhruba řádově v desítkách či stovkách korun. Bude zapotřebí několika návštěv.

Klasická akupunktura

Akupunktura je vlastně součástí tradiční čínské medicíny. Patří sem nejen známé zapichování tenkých jehliček do různých přesně určených bodů, ale také moxování, léčba pomocí speciálních bylinných „svící“.

Základem akupunktury je učení o jin a jang a učení o pěti elementech. Životní energie čchi protéká energetickými drahami neboli meridiány, které si můžeme představit jako propojenou síť, jež spojuje různé části našeho těla.

Cíl léčby

Cílem léčby je obnovit pomocí akupunkturních jehel tok energie čchi a uvést pacienta znovu do energetické rovnováhy, a tím mu umožnit, aby se uzdravil.

Diagnóza

Léčba probíhá individuálně a to, které body je třeba stimulovat, se určuje až na základě důkladného vyšetření (diagnóza se určuje metodami běžnými v čínské medicíně, tedy diagnostikou jazyka, pulzu atd.) a stanovení anamnézy.

Využití

V našich podmínkách se využívá třeba k léčení dýchacích obtíží, zažívání, při alergiích, depresích, stavech vyčerpání, kdy se nedaří přijít na příčinu, špatné imunitě, při migrénách, poruchách spánku, ale také při revmatických onemocněních a mnoha dalších diagnózách.

Cena: Vstupní vyšetření vyjde zhruba na 800 Kč jako u TCM, ošetření asi 600 Kč. Obvykle je třeba opakovaných ošetření.

Bachova květová terapie

Tenhle druh terapie vyvinul anglický lékař Edward Bach ve třicátých letech dvacátého století. Všimnul si, že květy některých rostlin mají pozitivní vliv na lidské zdraví, protože jsou schopné pomoct mu nalézt rovnováhu.

Našel celkem 38 účinných květů a jako další komponentu použil vodu z léčivého pramene. Kapky, připravené z jednotlivých květů, mohou pomoct odbourávat napětí a oslabení člověka a posílit ho v boji s nemocí i v překonávání ran osudu. Květové esence pomůžou nastartovat a podpořit hojení a uzdravování těla i duše.

Cíl terapie

Celkem 38 květových esencí se dělí do sedmi skupin, ke kterým se řadí různé duševní stavy: únava, strach, nezájem o přítomný okamžik, osamělost, přehnaná péče o ostatní, přecitlivělost a nejistota.

Cílem použití Bachovy květinové terapie je pomoci pacientovi, aby zjistil, ve které životní oblasti jde takříkajíc špatným směrem, a potom ho nasměrovat ke změně životních postojů a způsobu života. Květové esence přitom harmonizují negativní duševní stavy.

Diagnóza

Terapeut, který využívá květové esence, může doporučit konkrétní esenci (nebo jejich kombinaci) na základě podrobného rozhovoru o pacientových potížích. Často se kombinuje s diagnostikou kineziologickou nebo některým intuitivním postupem.

Využití

Bachova květová terapie může pomáhat lidem, kteří svým negativním nastavením nebo nedobrými charakterovými vlastnostmi škodí sobě nebo svému okolí. Využívá se proto jak při tělesných, tak při duševních problémech.

Esence se užívá ve formě kapek jednou nebo několikrát denně. Kapky obsahují alkohol, takže jejich použití je třeba u vyléčených alkoholiků nutno zvážit. V takovém případě se může využít esence ve formě globulí. Během léčby se rozhodně nemají vysazovat obvyklé léky.

Cena: Ceny konzultace se pohybují zhruba v rozmezí 300 – 700 Kč za hodinu, esence se obvykle platí zvlášť, kolem 150 Kč za lahvičku. Obvykle není třeba docházet k terapeutovi často, stačí jedna či dvě konzultace.

Homeopatie

Tenhle druh alternativní léčby je u nás dost rozšířený. Hlavní princip homeopatie zní „podobné se léčí podobným“.

Princip podobnosti znamená, že přípravek, který by u zdravého člověka vyvolal podobné potíže, jaké má konkrétní nemocný člověk, se po speciální homeopatické proceduře využije k léčení.

Proměna působení látky z nebezpečné na léčivou probíhá speciálním homeopatickým postupem, při kterém se látka potencuje a dynamizuje (ředí se a zároveň protřepává).

Během léčby bychom se měli vyvarovat některých pochutin a například používat speciální zubní pastu.

Cíl léčby

Cílem homeopatické léčby je harmonizovat pacienta natolik, aby příznaky nemoci zmizely. Konkrétní léčivý prostředek homeopat volí na základě rozboru různých hlavních a vedlejších symptomů.

Diagnostika

Léčitel – homeopat hledá homeopatický přípravek, který vykazuje stejné příznaky, jako jsou příznaky, kterými trpí nemocný člověk. Homeopatické prostředky jsou podávány ve zředěné (takzvaně potencované formě).

Využití

Homeopatická léčba má svá omezení, při akutních onemocněních je třeba obrátit se na klasickou medicínu. Využívá se u psychosomatických potíží, často u alergií, ekzémů a podobně, při léčbě dětí, zvířat či ve sportovní medicíně.

Cena: Za úvodní vyšetření zaplatíte zhruba 1000 – 1200 Kč za hodinu, cena se liší v závislosti na terapeutovi. Za kontroly zaplatíte méně, zhruba 400 Kč, a kontrol bude zapotřebí několik.

Ajurvéda

Také ajurvéda léčí člověka jako celek. Každý člověk je tvořen stejně jako všechny věci na světě z pěti základních elementů – prostoru, vzduchu, ohně, vody a země, a je ovlivňován třemi životními energiemi zvanými dosha.

Dóša určuje druh temperamentu a životní energie. Každý člověk má podle ajurvédy všechny tři druhy energie, některé má víc, některé míň. Souhra těchto energií vytváří konstituční typ člověka.

Cíl léčby

Souhra energií rozhoduje o našich silných a slabých stránkách, o náchylnosti k určitým nemocem, o vztahu mezi tělem a psychikou i o tom, jak budeme reagovat na určité potraviny, vlivy počasí, léky a tak dále.

Dóši na sobě vzájemně závisí, a abychom zabránili vzniku nemoci, musí být v co největším souznění. Ajurvéda je prastará věda, která se neomezuje jen na u nás známé masáže či cvičení jógy.

V Evropě se ale obvykle se skutečnou ajurvédskou medicínou nesetkáme, nabízejí se tu jen některé „líbivější“ a jemnější techniky.

Aby se vyrovnala nerovnováha, využívají se půsty, olejové masáže, koupele, různé formy meditace, jóga, barvová terapie, aromaterapie nebo muzikoterapie.

Ajurvéda zná také asi 5000 různých léčivých rostlin a používají se i ajurvédské léky – tady je ale třeba zvýšené opatrnosti a dobře zvážit, kde takový lék kupujeme.

Diagnostika

Na počátku léčby lékař vyšetří pacienta pohmatem, čichem, poslechem a dopodrobna se vyptá na životní styl. Ajurvéda využívá i diagnostiku pomocí vyšetření tepu, prohlídkou jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů.

Využití

V našich podmínkách se ajurvéda používá hlavně u psychosomaticky podmíněných nemocí, tedy tam, kde se za vznikem nemoci skrývá nějaký psychický problém.

Cena: Úvodní celkové vyšetření stojí asi 1000 Kč a trvá přibližně hodinu. Za jednotlivé procedury se platí v řádech několika set korun do zhruba 2000 Kč, ale náklady se velmi liší.

Procedury je třeba opakovat, správně by bylo vhodné chodit na ošetření pravidelně s delším časovým odstupem.

Text: Kateřina Rodná, foto: Shutterstock

reklama
Související články
22.5.2024
Se sílícím trendem veganství a vegetariánství se stále častěji stává tématem, a to jak zastánců, tak i odpůrců jídelníčku bez masa, ústřední otázka: Jak důležité je vlastně maso pro naše zdraví? Žijeme v zemi s tradičně vysokou spotřebou masa. A také s tradičně vysokým výskytem rakoviny střeva a srdečně-cévními nemocemi jako nejčastější příčinou úmrtí, což má vše prokazatelnou souvislost se zálib
19.5.2024
Tlak, tep a dokonce ani hladinu krevního cukru už nemusí lékař sledovat pouze v ordinaci, pomocí techniky si pacienta může zkontrolovat „na dálku“. Přes chytrý telefon či notebook. Každý obyvatel Česka navštíví průměrně jedenáctkrát za rok lékaře, oproti tomu v sousedním Rakousku je to polovina a ve Švédsku jde dokonce jen o tři kontakty ročně. Telemedicínou by ale šlo návštěvy u lékaře výrazně
12.5.2024
Proti nepříjemné tvorbě lupů je třeba zasáhnout co nejdříve. Než sáhnete po koupených přípravcích, zkuste pomocníky, které najdete doma. Pomohou vám i oplachy bylinkami. Za nadměrnou tvorbou lupů bývá většinou skryté doprovodné onemocnění nebo prostě jen nevhodný jídelníček. Někdy k vyřešení problému stačí zvýšit příjem vitaminů B. K tomu dobře poslouží pivovarské kvasnice, tedy pangamin. Do jíde
9.5.2024
Je to opravdu tak, že o výpadcích dýchání při chrápání nemusíte vůbec vědět. Jen se budíte nevyspalí a unavení. Tento jev se nazývá syndrom spánkové apnoe a je dost nebezpečný. Chrápete? Možná ano, ale ani to nevíte. Někdo se dokonce vlastním chrápáním vzbudí. A někomu o tom řekne partner. Chrápání je sice nepříjemné, hlavně pro lidi, kteří jsou blízko chrápajícího, mnohem větším problémem ale je
6.5.2024
Zimní období funguje u mnohých z nás jako alibi, proč pohyb odložit na jindy. Málo světla, krátké dny, zvýšený příjem kalorií. Jenže teď přišel čas se rozhýbat. Důležité je začít zvolna, nezapomenout se rozcvičit a vybrat vhodnou aktivitu. K tomu patří ale také změna jídelníčku, zejména před a po cvičení. A samozřejmě vůle vydržet. Co vám to přinese? Kromě zlepšující se kondice pocítíte lepší n
reklama
reklama
Šikovné tipy
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je […]
Ať se to jen blýská!
Otisky prstů, šmouhy a kapky vody dokáží výrobky z kovu nevzhledně změnit. Čas od času je proto potřeba je důkladně očistit. Zkušené hospodyňky vědí, že na nežádoucí skvrny, které se objevují na okrasných dekoracích, úchytkách či nádobí, často pomáhá ocet, citronová šťáva či roztok jedlé sody. Měď *Koupelna Pokud máte v koupelně měděné vybavení, zřejmě […]
Patchworkové taštičky nejen na mobil
Každé sváteční švadleně se doma nashromáždí hromada zbytků látek. Pak stačí přikoupit vatelín, barevný zip a popustit uzdu fantazii. Oproti patchworkovým dekám, přehozům, ale i polštářům vystačíte při šití pouzdra nebo kosmetické taštičky skutečně s malými zbytky látek. Pouzdro na mobil Příprava Obkreslete tvar mobilu na jemný papír a přidejte kolem obvodu 1 cm. Pak […]
Nechtěný pozůstatek zimy: Plíseň v bytě
Nejlepší obranou proti plísním je sucho. To ale dost dobře není možné udržet v koupelnách ani kuchyních, navíc po zimě, kdy jsme tolik nevětrali. Pára vzniká při vaření, praní, sušení a sprchování. Pokud ji včas neodsajete digestoří a ani řádně neodvětráte, kondenzuje na zdech a posléze se do nich vsakuje. Pak už není daleko k […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
iluxus.cz
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
Vrcholným momentem 107. ročníku prestižního cyklistického závodu Gira d'Italia byla epická etapa, která se odehrála v italském Livignu. Tato sportovní událost, která se zapsala do paměti všech přítomn
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
historyplus.cz
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
Japonský pilot má ze svého letounu obrovský rozhled. Pokud by se tu v nějaké zátočině schovávala spojenecká loď, není možné, že by ji nespatřil. Alespoň si to myslí. Bez povšimnutí přelétne i podivný malý ostrůvek při pobřeží Jávy. Netuší, že včera tu ještě nebyl. A třebaže se kus pevniny jako přebujelý ostrov jeví, ani zdaleka
Musely letušky na svatbu zapomenout?
epochalnisvet.cz
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport.
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
nasehvezdy.cz
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě Kateřina Brožová (56) přišla zkraje letošního roku o milovaného pejska Jordyho (†9). Když zrovna byla na dovolené na Maledivách, pejska nechala na hlídání v
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
epochaplus.cz
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
21stoleti.cz
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
Když malé dítě nechce jíst neoblíbené jídlo, rodiče v České republice nejspíše řeknou: „Vzpomeň si na hladovějící děti v Africe a buď vděčný, že máš jiný osud než oni.“ V Japonsku se prý říká spíš
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
nejsemsama.cz
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
Ten den jsem byl hodně unavený z práce a usínal za volantem. Najednou jsem nebyl v autě sám. Na zadním sedadle seděl kluk. Rozhodl jsem se sjet z hlavního silničního tahu mezi Hradcem a Pardubicemi a projet klidnou krajinou Polabí, zvlněnou jen sopečnou vyvřelinou kolem Kunětické hory. Blížil se podvečer. Mlžný opar se jako shluk průhledných mořských chaluh valil z polí přes
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
epochanacestach.cz
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu,
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
enigmaplus.cz
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
Idstein je město v okrese Rheingau-Taunus v německé spolkové zemi Hesensko. V sedmnáctém století zde proběhl velký čarodějnický proces, který měl za následek desítky obětí. Až v roce 2014 byli poprave
Toustový dort s okurkou
tisicereceptu.cz
Toustový dort s okurkou
Podávejte jej vychlazený. Třeba jako pohoštění pro milou návštěvu. Suroviny 12 plátků toustového chleba 5 velkých, natvrdo uvařených vajec 2 malá vařená slepičí nebo křepelčí vejce na ozdobu
Doplatila jsem na pomoc otci
skutecnepribehy.cz
Doplatila jsem na pomoc otci
Můj první muž byl omyl. Ostýchám se to přiznat jen proto, že máme děti. Musela jsem si ho vzít z vděku. On byl vyučený, já jsem měla vysokou školu. Nijak neopovrhuji lidmi s nižším vzděláním, leč s mužem jsme měli jiné zájmy, byli jsme jiné povahy. On byl výbušný, já klidná. Proč jsme se tedy brali, říkáte si?