Domů     Stárneme. Kdo se o nás postará?
Stárneme. Kdo se o nás postará?

Každého někdy napadne, co bude, až bude starý. A nemusí jít jen o stáří biologické, mohou přijít zdravotní problémy a co potom? Kdo nám pomůže?

Podle Českého statistického úřadu tvoří pětinu obyvatelstva důchodci. 18 % populace je nyní ve věku 65 let.

Česká republika se ale již nyní potýká s nedostatkem zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních a zhoršenou dostupností zdravotní péče a její potřeba logicky poroste. Mnozí věří, že se o ně postarají děti. Je to ale skutečně tak?

Děti se postarají…

Možná ano, určitě je mnoho dětí, které s pomocí rodičům počítají, ale zároveň téměř se 70 % rodin obává o důstojné stáří příbuzných a 80 % z nich je přesvědčeno, že na podzim života svých blízkých nejsou připraveny.

Jak si tento rozpor vysvětlit? Péče o seniory často znamená růst finančních nákladů, respektive omezení pracovní aktivity. To představuje riziko zejména pro lidi středního věku s dětmi – tzv. sandwichovou generaci.

Je to dáno tím, že děti studují častěji a déle, než bylo zvykem dříve, rodiny zakládají později než jejich rodiče, a tak se na onu prostřední generaci přenáší zodpovědnost za nejmladší i nejstarší generaci.

K tomu se prodlužuje věk odchodu do důchodu, z čehož vyplývá, že příslušníci této generace ještě pracují v době, kdy by jejich pomoc mohli začít potřebovat rodiče.

Dalším problémem je, že rodiny už dnes málokdy bydlí spolu v několika generacích, a tak pečující děti musejí docházet, nezřídka dojíždět z větších vzdáleností.

Doma je nejlépe

Pro každého starého člověka je nejlepší, když může být co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, kde je zvyklý a kde se cítí dobře. Ne nadarmo se říká, že starší strom vytržený z kořenů usychá. Aby to bylo možné, nesmí mu v jeho bytě nic překážet.

Tím máme na mysli, že je třeba podívat se, jestli nemůže uklouznout, má-li dobrý přístup k hygieně, na toaletu atd. (pozor to platí i pro mladší lidi po úrazu či operaci).

To jsou věci, které lze zařídit včas a postupně a nenechávat je na onu chvíli „až to bude potřeba, tak se to udělá“. To už je totiž obvykle pozdě.

Ovšem i tak starost o rodiče nespočívá jen v úpravě jejich bytu, ale také v tom, že nebudou ponecháni sami svému osudu. A tady může mít rodina problém.

Čím začít

Máte-li doma seniora, který na tom není zdravotně dobře a přestává být soběstačný, a vy se nezvládnete plně postarat, protože třeba ještě pracujete, nebo jste sami nemocní, budete se muset poohlédnout po pečovatelské službě, která pomůže s péčí.

Není na tom nic špatného a nikdo vás neodsoudí, spíš naopak. S pomocí takové služby budete klidnější, že je o rodiče postaráno ve vaší nepřítomnosti, a to podle rozsahu, jaký vyžaduje jeho zdravotní stav.

Uvědomte si, že uštvaný člověk nemůže pomáhat druhým a že si na sebe můžete naložit jen tolik, kolik zvládnete. Možná bude stačit dovoz obědů, někdo bude potřebovat úkonů více, to vše si s pečovatelskou službou dohodnete a určíte ve smlouvě.

Pečovatelská služba je samozřejmě placená a vy se možná obáváte, že to finančně nezvládnete. S tím vám pomůže úřad práce.

Požádejte o příspěvek na péči

Tady dochází k prvnímu omylu. Mnozí si myslí, že když pomáhají, peníze patří jim. Ne, příspěvek na péči je poskytován tomu, komu je péče určena, a ten se rozhodne, jaké služby si bude hradit.

Služby může poskytovat jak osoba blízká, tak asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR, která je příslušná dle místa trvalého pobytu žadatele. Tam také získáte formulář. (https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek)

Jak dál

Následuje posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Pro tento účel provádí sociální pracovník sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí.

Přeloženo do češtiny, k žadateli o příspěvek na péči po předchozím objednání přijde úřednice ze sociálního odboru, aby prověřila všechny okolnosti na místě. Není třeba se ničeho obávat, pro posuzování stupně závislosti existují daná pravidla.

Hodnotí se schopnost zvládat základní životní potřeby 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života:

Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůzi)

Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)

Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)

Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)

Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)

Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, pečovat o ústní hygienu)

Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)

Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)

Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)

Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Posouzení

Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Při posuzování vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem lékaře, z výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Pro vás to znamená to, že lékaře osloví OSSZ sama a vy nemusíte nic obíhat. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv.

Příspěvek na péči je pak odstupňován podle rozsahu závislosti na I. až IV. stupeň, což momentálně činí 800–12 000 Kč. Teď už zbývá jen najít službu, která seniorovi pomůže a rodině uleví.

Pečovatelské služby zřizují města, svou pečovatelskou službu má také Charita, Diakonie, velmi se rozvíjí i obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc, která se soustředí na osobní asistenci, nebo Hewer, který provozuje obojí a má střediska v několika krajích. Některé adresy najdete v adresáři.

Pečovatelská služba

Terénní služba, která probíhá většinou v pracovních dnech, seniorům se sníženou soběstačností pomáhá v jejich domácím prostředí zvládnout péči o vlastní osobu a domácnost.

Do nabídky pečovatelské služby obvykle patří nákupy, pomoc s vykoupáním, úklid domácnosti, donáška oběda, jeho ohřátí atd. Pečovatelských služeb je v naší republice celá řada. S nabídkou vás seznámí na sociálním odboru, ale nejlepší je se poptat ve svém okolí.

Reference těch, kteří s danou pečovatelskou službou už mají zkušenosti, vám při výběru pomohou. Určitě se podívejte na internet.

Osobní asistence

Je k dispozici kdykoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. U osobní asistence neplatíte konkrétní úkony, které na službě proběhnou, ale hodiny, které jsou reálně odsloužené u klienta.

Maximální výše úhrady za služby osobní asistence je legislativně omezena, což znamená, že hradíte pouze část nákladů. Úkony osobní asistence nejsou rozděleny na méně a více náročné služby, částka stanovená ceníkem konkrétní organizace je konečná.

Kolik to stojí?

To asi zajímá každého klienta, ale přesně to říci nelze. Jednak je rozdíl v jednotlivých krajích a pak také některé úkony se počítají na hodiny, některé jen za skutečně strávený čas pečovatelek.

Navíc bývá rozdíl v tom, s čím potřebuje senior pomoci na začátku a pak později s vývojem nemoci. Nebo naopak po úrazu se může jeho stav výrazně zlepšit.

V každém případě od pečovatelské služby dostane každý klient ceník, služba s ním sepíše, co vše a v jakých časech bude vykonávat, a po každém provedení práce pečovatelce klient podepíše doklad.

A co všechno můžete po pečovatelské službě žádat?

Pomoc a podporu při podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, Pomoc při osobní hygieně, dovoz stravy, úklid domácnosti velký i malý, nákupy, pochůzky (pošta, lékař, úřad), nebo doprovod k lékaři.

Důležité adresy:

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete formuláře, rady i příslušné zákony.

www.mpsv.cz/cs/

Tady najdete informace o sociálních službách v konkrétních lokalitách a jejich adresy.

www.peceoseniory.cz

Někteří zřizovatelé pečovatelských služeb

www.zivot90.cz/

www.osobniasistent.cz

www.maltezskapomoc.cz

www.diakonie.cz,

www.charita.cz

https://www.sue-ryder.cz

Foto: Shutterstock

reklama
Související články
6.12.2023
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás na to, co se děje vně nás. Už neumíme jen tak být… N
28.11.2023
Mlčení mezi partnery může úplně rozvrátit vztah. Jak se tomu bránit? Pokud není mlčení následek hádky, pak se do vztahu obvykle vkrádá nenápadně a pomalu. Když si všimnete, že spolu takřka nepromluvíte, je už pozdě. Výzvy „Tak se mnou trochu mluv.“ mají stejný efekt jako „Přestaň už konečně kašlat.“ Prostě to nejde zastavit. Stejně jako kašel, tak i mlčení jsou jen příznakem problému. A ten je t
27.11.2023
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá také napravit špatné držení těla. Budete potřebov
17.11.2023
Nejprodávanější jsou matrace střední tvrdosti, což není překvapení. Odhadnout, jaký typ by nám osobně nejvíc vyhovoval, není vždy snadné, a tak volíme „zlatý střed“. Ne vždy je ideální. Více než na tvrdost bychom se ale měli zaměřit na materiál a způsob výroby matrace. Právě tyto faktory společně utvářejí vlastnosti matrace, které určují, pro jaké typy spáčů bude vhodná, či naopak nevhodná. Co
13.11.2023
Nálepka „přírodní“, nebo dokonce „bio“ okamžitě přidává kosmetickému přípravku body, neboť je bez „chemie“. Co už si neuvědomujeme, že i tyto produkty mají své slabiny a nevýhody. Iluzorní je už vlastní rozdělování na přípravky přírodního a chemického původu. I příroda totiž nepracuje s ničím jiným než s chemickými látkami, jen to s nimi mnohdy lépe umí. Jenže oproti produktům kosmetické chemie
reklama
reklama
Šikovné tipy
Finty pro pěkné obočí
Aby vám to slušelo, k tomu stačí upravit obočí, nanést řasenku a možná ještě rtěnku, a to v tomto pořadí. Bez obočí to totiž nefunguje, přitom právě s ním je nejvíc starostí. Vytrhat, nebo dokreslit? To bývá zásadní otázka, neboť málokdo má chloupky v obočí rostlé „tak akorát“. Kromě vrozených předpokladů je pro hustotu porostu […]
Podzim se vybarvil
Barevný podzim je stále ještě tady. Co s jeho pomocí můžete vykouzlit za parády? Nedělní prostírání Barvami podzimu jsou sytě žlutá a zářivě oranžová, právě ty odstíny, které se nádherně vyjímají na slavnostně prostřeném stole. Stačí ozdobit žluté ubrousky snítkami s plody hlohu nebo jeřabin, přidat zelený lístek pro dojem svěžesti a mezi prostíráním rozestavit […]
Pořiďte si paludárium…
Podobá se akváriu, ale s tím rozdílem, že část objemu není pod vodou. A tak hlavní pozornost přitahují rostliny, kterými je osázené. Je to koníček pro odvážné, vytrvalé a pečlivé chovatele s duší dobrodruha. Je to skoro jako v té pohádce od Boženy Němcové, kde chytrá horákyně nebyla ani oblečená, ani nahá… Stejně tak paludárium […]
Trochu jiné figurky z kaštanů
Také už máte doma hromádku čerstvě vyloupnutých kaštanů? Proti jejich přitažlivost není obrany, když je neseberou děti, vklouznou vám do kapsy skoro samy. Ale nelitujte, dá se z nich krásně tvořit. Výtržníci (viz úvodní foto) Figurka s palcátem má baňaté ruce ze žaludů, které je potřeba do tělíčka ze šišky vlepit. Druhá figurka upoutá ježatým […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přišla Forejtovi na milenku?
nasehvezdy.cz
Přišla Forejtovi na milenku?
Bojuje se syndromem vyhoření, to ale asi není nejhorší. Eva Burešová (30) se trápí, podle mnoha informací za to může její partner Přemek Forejt (36). Našel si jinou ženu? Je slavná, má peníze a spous
Silný vývar z hovězí oháňky
tisicereceptu.cz
Silný vývar z hovězí oháňky
Chcete si udělat skutečně silný vývar? Použijte hovězí oháňku a spoustu petržele. Suroviny 1 kg hovězí oháňky 1 velká cibule 2 velké mrkve ½ menšího celeru 5 kuliček nového koření 6 kuliček
Vědci objevili fosili dinosaura i s dochovaným obsahem žaludku
21stoleti.cz
Vědci objevili fosili dinosaura i s dochovaným obsahem žaludku
Je tomu zhruba 75 milionů let, co si jistý dinonosaurus dal k obědu stehno z předka dnešního krocana. Asi netušil, že je to poslední jídlo v jeho životě, protože pár dní poté jej dostihla smrt v koryt
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu!
epochaplus.cz
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu!
Ráno přijdete do koupelny, vyčistíte si zuby a sáhnete na poličku pro svůj deodorant… , ale žádný tam není! Co teď? Pojďte s námi hledat jiný. Ovšem ne do obchodu, ale do historie! Proboha, co je to za hrozné zvíře, které si na vás brousí zuby? Ocitli jste se v pravěku a během odpočinku v
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
DS Automobiles je zvěčněna do mramoru pod pyramidou v Louvru
iluxus.cz
DS Automobiles je zvěčněna do mramoru pod pyramidou v Louvru
Společnost DS Automobiles představila od svého vzniku velké množství nových modelů v Muzeu Louvre a jeho okolí, pod jeho pyramidou a v Tuilerijských zahradách. Exkluzivní prezentace a výjimečné výstav
Nenávist trvala i po jejich smrti
skutecnepribehy.cz
Nenávist trvala i po jejich smrti
Stála jsem u hrobu a vzpomínala na svého strýce, když se zničehonic začaly dít neuvěřitelné věci, které se rozumem vysvětlit nedají. Negativní emoce si mohou lidé přenést až do záhrobí! Nenávist mých příbuzných se přenesla až na onen svět! Na vlastní oči jsem viděla, jak zuřivý boj mezi dvěma lidmi probíhal ještě po jejich smrti. Do oka
Ořechy s krémem
tisicereceptu.cz
Ořechy s krémem
Plněné ořechy nesmí chybět. Potřebujete 100 g mletých vlašských ořechů 250 g hladké mouky 150 g másla 70 g cukru moučky lžičku kakaa 1 vejce 1/2 lžičky kypřicího prášku olej a mouku na vy
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
VRATISLAVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
epochanacestach.cz
VRATISLAVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
V letošním roce trh potrvá až do 7. ledna 2024 včetně Silvestra a Tří králů. Veletrh bude otevřen každý den kromě: • 24. prosince 2023 (Štědrý den) – v tento den bude veletrh uzavřen • 25. prosince 2023 (1. svátek vánoční) – v tento den bude veletrh uzavřen • 26. prosince , 2023 (2. svátek vánoční) – v tento den Jarmark
Tajemní strážci našich pohoří: Kdo je duch Muhu?
enigmaplus.cz
Tajemní strážci našich pohoří: Kdo je duch Muhu?
Na skutečnost, že naše pohoří mají své patrony-strážce, můžeme být patřičně hrdí. Krakonoš v Krkonoších, Praděd pečující o Jeseníky, Rampušák hospodařící v Orlických horách. Záhadou ale zůstává duch M
Nenávidí Suchánka! Jsou důvodem peníze?
nasehvezdy.cz
Nenávidí Suchánka! Jsou důvodem peníze?
Když herec, režisér a moderátor Ondřej Sokol (52) opustil komediální pořad Partička, diváci byli velmi zklamaní. A ihned se začaly rojit spekulace, co za tím stálo. To teď rozsekl přímo Sokol, kte