Domů     Stárneme. Kdo se o nás postará?
Stárneme. Kdo se o nás postará?

Každého někdy napadne, co bude, až bude starý. A nemusí jít jen o stáří biologické, mohou přijít zdravotní problémy a co potom? Kdo nám pomůže?

Podle Českého statistického úřadu tvoří pětinu obyvatelstva důchodci. 18 % populace je nyní ve věku 65 let.

Česká republika se ale již nyní potýká s nedostatkem zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních a zhoršenou dostupností zdravotní péče a její potřeba logicky poroste. Mnozí věří, že se o ně postarají děti. Je to ale skutečně tak?

Děti se postarají…

Možná ano, určitě je mnoho dětí, které s pomocí rodičům počítají, ale zároveň téměř se 70 % rodin obává o důstojné stáří příbuzných a 80 % z nich je přesvědčeno, že na podzim života svých blízkých nejsou připraveny.

Jak si tento rozpor vysvětlit? Péče o seniory často znamená růst finančních nákladů, respektive omezení pracovní aktivity. To představuje riziko zejména pro lidi středního věku s dětmi – tzv. sandwichovou generaci.

Je to dáno tím, že děti studují častěji a déle, než bylo zvykem dříve, rodiny zakládají později než jejich rodiče, a tak se na onu prostřední generaci přenáší zodpovědnost za nejmladší i nejstarší generaci.

K tomu se prodlužuje věk odchodu do důchodu, z čehož vyplývá, že příslušníci této generace ještě pracují v době, kdy by jejich pomoc mohli začít potřebovat rodiče.

Dalším problémem je, že rodiny už dnes málokdy bydlí spolu v několika generacích, a tak pečující děti musejí docházet, nezřídka dojíždět z větších vzdáleností.

Doma je nejlépe

Pro každého starého člověka je nejlepší, když může být co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, kde je zvyklý a kde se cítí dobře. Ne nadarmo se říká, že starší strom vytržený z kořenů usychá. Aby to bylo možné, nesmí mu v jeho bytě nic překážet.

Tím máme na mysli, že je třeba podívat se, jestli nemůže uklouznout, má-li dobrý přístup k hygieně, na toaletu atd. (pozor to platí i pro mladší lidi po úrazu či operaci).

To jsou věci, které lze zařídit včas a postupně a nenechávat je na onu chvíli „až to bude potřeba, tak se to udělá“. To už je totiž obvykle pozdě.

Ovšem i tak starost o rodiče nespočívá jen v úpravě jejich bytu, ale také v tom, že nebudou ponecháni sami svému osudu. A tady může mít rodina problém.

Čím začít

Máte-li doma seniora, který na tom není zdravotně dobře a přestává být soběstačný, a vy se nezvládnete plně postarat, protože třeba ještě pracujete, nebo jste sami nemocní, budete se muset poohlédnout po pečovatelské službě, která pomůže s péčí.

Není na tom nic špatného a nikdo vás neodsoudí, spíš naopak. S pomocí takové služby budete klidnější, že je o rodiče postaráno ve vaší nepřítomnosti, a to podle rozsahu, jaký vyžaduje jeho zdravotní stav.

Uvědomte si, že uštvaný člověk nemůže pomáhat druhým a že si na sebe můžete naložit jen tolik, kolik zvládnete. Možná bude stačit dovoz obědů, někdo bude potřebovat úkonů více, to vše si s pečovatelskou službou dohodnete a určíte ve smlouvě.

Pečovatelská služba je samozřejmě placená a vy se možná obáváte, že to finančně nezvládnete. S tím vám pomůže úřad práce.

Požádejte o příspěvek na péči

Tady dochází k prvnímu omylu. Mnozí si myslí, že když pomáhají, peníze patří jim. Ne, příspěvek na péči je poskytován tomu, komu je péče určena, a ten se rozhodne, jaké služby si bude hradit.

Služby může poskytovat jak osoba blízká, tak asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR, která je příslušná dle místa trvalého pobytu žadatele. Tam také získáte formulář. (https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek)

Jak dál

Následuje posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Pro tento účel provádí sociální pracovník sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí.

Přeloženo do češtiny, k žadateli o příspěvek na péči po předchozím objednání přijde úřednice ze sociálního odboru, aby prověřila všechny okolnosti na místě. Není třeba se ničeho obávat, pro posuzování stupně závislosti existují daná pravidla.

Hodnotí se schopnost zvládat základní životní potřeby 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života:

Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůzi)

Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)

Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)

Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)

Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)

Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, pečovat o ústní hygienu)

Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)

Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)

Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)

Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Posouzení

Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Při posuzování vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem lékaře, z výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Pro vás to znamená to, že lékaře osloví OSSZ sama a vy nemusíte nic obíhat. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv.

Příspěvek na péči je pak odstupňován podle rozsahu závislosti na I. až IV. stupeň, což momentálně činí 800–12 000 Kč. Teď už zbývá jen najít službu, která seniorovi pomůže a rodině uleví.

Pečovatelské služby zřizují města, svou pečovatelskou službu má také Charita, Diakonie, velmi se rozvíjí i obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc, která se soustředí na osobní asistenci, nebo Hewer, který provozuje obojí a má střediska v několika krajích. Některé adresy najdete v adresáři.

Pečovatelská služba

Terénní služba, která probíhá většinou v pracovních dnech, seniorům se sníženou soběstačností pomáhá v jejich domácím prostředí zvládnout péči o vlastní osobu a domácnost.

Do nabídky pečovatelské služby obvykle patří nákupy, pomoc s vykoupáním, úklid domácnosti, donáška oběda, jeho ohřátí atd. Pečovatelských služeb je v naší republice celá řada. S nabídkou vás seznámí na sociálním odboru, ale nejlepší je se poptat ve svém okolí.

Reference těch, kteří s danou pečovatelskou službou už mají zkušenosti, vám při výběru pomohou. Určitě se podívejte na internet.

Osobní asistence

Je k dispozici kdykoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. U osobní asistence neplatíte konkrétní úkony, které na službě proběhnou, ale hodiny, které jsou reálně odsloužené u klienta.

Maximální výše úhrady za služby osobní asistence je legislativně omezena, což znamená, že hradíte pouze část nákladů. Úkony osobní asistence nejsou rozděleny na méně a více náročné služby, částka stanovená ceníkem konkrétní organizace je konečná.

Kolik to stojí?

To asi zajímá každého klienta, ale přesně to říci nelze. Jednak je rozdíl v jednotlivých krajích a pak také některé úkony se počítají na hodiny, některé jen za skutečně strávený čas pečovatelek.

Navíc bývá rozdíl v tom, s čím potřebuje senior pomoci na začátku a pak později s vývojem nemoci. Nebo naopak po úrazu se může jeho stav výrazně zlepšit.

V každém případě od pečovatelské služby dostane každý klient ceník, služba s ním sepíše, co vše a v jakých časech bude vykonávat, a po každém provedení práce pečovatelce klient podepíše doklad.

A co všechno můžete po pečovatelské službě žádat?

Pomoc a podporu při podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, Pomoc při osobní hygieně, dovoz stravy, úklid domácnosti velký i malý, nákupy, pochůzky (pošta, lékař, úřad), nebo doprovod k lékaři.

Důležité adresy:

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete formuláře, rady i příslušné zákony.

www.mpsv.cz/cs/

Tady najdete informace o sociálních službách v konkrétních lokalitách a jejich adresy.

www.peceoseniory.cz

Někteří zřizovatelé pečovatelských služeb

www.zivot90.cz/

www.osobniasistent.cz

www.maltezskapomoc.cz

www.diakonie.cz,

www.charita.cz

https://www.sue-ryder.cz

Foto: Shutterstock

reklama
Související články
22.5.2024
Se sílícím trendem veganství a vegetariánství se stále častěji stává tématem, a to jak zastánců, tak i odpůrců jídelníčku bez masa, ústřední otázka: Jak důležité je vlastně maso pro naše zdraví? Žijeme v zemi s tradičně vysokou spotřebou masa. A také s tradičně vysokým výskytem rakoviny střeva a srdečně-cévními nemocemi jako nejčastější příčinou úmrtí, což má vše prokazatelnou souvislost se zálib
19.5.2024
Tlak, tep a dokonce ani hladinu krevního cukru už nemusí lékař sledovat pouze v ordinaci, pomocí techniky si pacienta může zkontrolovat „na dálku“. Přes chytrý telefon či notebook. Každý obyvatel Česka navštíví průměrně jedenáctkrát za rok lékaře, oproti tomu v sousedním Rakousku je to polovina a ve Švédsku jde dokonce jen o tři kontakty ročně. Telemedicínou by ale šlo návštěvy u lékaře výrazně
12.5.2024
Proti nepříjemné tvorbě lupů je třeba zasáhnout co nejdříve. Než sáhnete po koupených přípravcích, zkuste pomocníky, které najdete doma. Pomohou vám i oplachy bylinkami. Za nadměrnou tvorbou lupů bývá většinou skryté doprovodné onemocnění nebo prostě jen nevhodný jídelníček. Někdy k vyřešení problému stačí zvýšit příjem vitaminů B. K tomu dobře poslouží pivovarské kvasnice, tedy pangamin. Do jíde
9.5.2024
Je to opravdu tak, že o výpadcích dýchání při chrápání nemusíte vůbec vědět. Jen se budíte nevyspalí a unavení. Tento jev se nazývá syndrom spánkové apnoe a je dost nebezpečný. Chrápete? Možná ano, ale ani to nevíte. Někdo se dokonce vlastním chrápáním vzbudí. A někomu o tom řekne partner. Chrápání je sice nepříjemné, hlavně pro lidi, kteří jsou blízko chrápajícího, mnohem větším problémem ale je
6.5.2024
Zimní období funguje u mnohých z nás jako alibi, proč pohyb odložit na jindy. Málo světla, krátké dny, zvýšený příjem kalorií. Jenže teď přišel čas se rozhýbat. Důležité je začít zvolna, nezapomenout se rozcvičit a vybrat vhodnou aktivitu. K tomu patří ale také změna jídelníčku, zejména před a po cvičení. A samozřejmě vůle vydržet. Co vám to přinese? Kromě zlepšující se kondice pocítíte lepší n
reklama
reklama
Šikovné tipy
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je […]
Ať se to jen blýská!
Otisky prstů, šmouhy a kapky vody dokáží výrobky z kovu nevzhledně změnit. Čas od času je proto potřeba je důkladně očistit. Zkušené hospodyňky vědí, že na nežádoucí skvrny, které se objevují na okrasných dekoracích, úchytkách či nádobí, často pomáhá ocet, citronová šťáva či roztok jedlé sody. Měď *Koupelna Pokud máte v koupelně měděné vybavení, zřejmě […]
Patchworkové taštičky nejen na mobil
Každé sváteční švadleně se doma nashromáždí hromada zbytků látek. Pak stačí přikoupit vatelín, barevný zip a popustit uzdu fantazii. Oproti patchworkovým dekám, přehozům, ale i polštářům vystačíte při šití pouzdra nebo kosmetické taštičky skutečně s malými zbytky látek. Pouzdro na mobil Příprava Obkreslete tvar mobilu na jemný papír a přidejte kolem obvodu 1 cm. Pak […]
Nechtěný pozůstatek zimy: Plíseň v bytě
Nejlepší obranou proti plísním je sucho. To ale dost dobře není možné udržet v koupelnách ani kuchyních, navíc po zimě, kdy jsme tolik nevětrali. Pára vzniká při vaření, praní, sušení a sprchování. Pokud ji včas neodsajete digestoří a ani řádně neodvětráte, kondenzuje na zdech a posléze se do nich vsakuje. Pak už není daleko k […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
iluxus.cz
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
Vrcholným momentem 107. ročníku prestižního cyklistického závodu Gira d'Italia byla epická etapa, která se odehrála v italském Livignu. Tato sportovní událost, která se zapsala do paměti všech přítomn
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
historyplus.cz
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
Japonský pilot má ze svého letounu obrovský rozhled. Pokud by se tu v nějaké zátočině schovávala spojenecká loď, není možné, že by ji nespatřil. Alespoň si to myslí. Bez povšimnutí přelétne i podivný malý ostrůvek při pobřeží Jávy. Netuší, že včera tu ještě nebyl. A třebaže se kus pevniny jako přebujelý ostrov jeví, ani zdaleka
Musely letušky na svatbu zapomenout?
epochalnisvet.cz
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport.
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
nasehvezdy.cz
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě Kateřina Brožová (56) přišla zkraje letošního roku o milovaného pejska Jordyho (†9). Když zrovna byla na dovolené na Maledivách, pejska nechala na hlídání v
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
epochaplus.cz
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
21stoleti.cz
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
Když malé dítě nechce jíst neoblíbené jídlo, rodiče v České republice nejspíše řeknou: „Vzpomeň si na hladovějící děti v Africe a buď vděčný, že máš jiný osud než oni.“ V Japonsku se prý říká spíš
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
nejsemsama.cz
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
Ten den jsem byl hodně unavený z práce a usínal za volantem. Najednou jsem nebyl v autě sám. Na zadním sedadle seděl kluk. Rozhodl jsem se sjet z hlavního silničního tahu mezi Hradcem a Pardubicemi a projet klidnou krajinou Polabí, zvlněnou jen sopečnou vyvřelinou kolem Kunětické hory. Blížil se podvečer. Mlžný opar se jako shluk průhledných mořských chaluh valil z polí přes
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
epochanacestach.cz
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu,
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
enigmaplus.cz
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
Idstein je město v okrese Rheingau-Taunus v německé spolkové zemi Hesensko. V sedmnáctém století zde proběhl velký čarodějnický proces, který měl za následek desítky obětí. Až v roce 2014 byli poprave
Toustový dort s okurkou
tisicereceptu.cz
Toustový dort s okurkou
Podávejte jej vychlazený. Třeba jako pohoštění pro milou návštěvu. Suroviny 12 plátků toustového chleba 5 velkých, natvrdo uvařených vajec 2 malá vařená slepičí nebo křepelčí vejce na ozdobu
Doplatila jsem na pomoc otci
skutecnepribehy.cz
Doplatila jsem na pomoc otci
Můj první muž byl omyl. Ostýchám se to přiznat jen proto, že máme děti. Musela jsem si ho vzít z vděku. On byl vyučený, já jsem měla vysokou školu. Nijak neopovrhuji lidmi s nižším vzděláním, leč s mužem jsme měli jiné zájmy, byli jsme jiné povahy. On byl výbušný, já klidná. Proč jsme se tedy brali, říkáte si?