Domů     Co vám řekne váš enneagram
Co vám řekne váš enneagram
25.1.2024

Víte, co to enneagram je? Zjednodušeně se dá vysvětlit jako nástroj, který vám pomůže pochopit, kdo jste vy a kdo jsou ti druzí. A proč nám to s těmi druhými někdy funguje a jindy zase ne.

Stále ještě nemáte představu, o čem je řeč? Představte si systém, který dokáže odhadnout základní osobnostní typy lidí a jejich vzájemnou provázanost. A ještě to dokáže znázornit graficky. Když si název pocházející z řečtiny přeložíme do češtiny, vzniknou dvě slova:

* ennea, což znamená devět

* a grammos, což lze přeložit jako schéma nebo tvar.

Doslova je to „schéma s devíti vrcholy“.

Nástroj pro psychology

Enneagram používá také současná, moderní psychologie.

Vychází z duchovní moudrosti mnoha odlišných starověkých učení a vznikl spojením různých duchovních a náboženských tradic, které po tisíce let vytvářeli křesťané, buddhisté, muslimové (především súfisté) a židé (v kabale).

Tento systém popisuje devět rozdílných osobnostních typů a to, jak vzájemně reagují. Je to model, který pomáhá identifikovat typ osobnosti její životní strategii.

A konkrétně…

V čem může enneagram pomoci přímo nám? Lidé tento systém vyhledávají ze dvou důvodů.

1) Chtějí poznat sami sebe a porozumět sami sobě.

2) Chtějí porozumět lidem kolem sebe a zlepšit nebo vyřešit vztahy s nimi.

Například nám pomáhá s osobním růstem. Díky němu můžeme svou osobnost rozvíjet. Umocňuje naši zralost. Objevit svůj typ je totiž pouze začátek. Pak je možné dál na sobě pracovat.

A to jak v osobním životě – poznáme více svou matku i otce, svého manžela, blízké příbuzné, tak i kolegy a nadřízené na pracovišti, pomůže s rozvíjením sousedských vztahů. Vůbec lépe porozumíme lidem kolem sebe.

Systematická práce

To znamená, že enneagram není pouze definice, která nás „zaškatulkuje“ do obecných popisů a tabulek. S jeho pomocí můžeme vyzrát. Zjednodušeně to lze vysvětlit takto: každý typ je zde popsán ve třech fázích svého vývoje:

* fáze nezralosti: to je tehdy, když vše, co by mohlo na být každém typu problematické či být vnímáno negativně, tak ve většině případů vnímáno skutečně je. Lidé si nejsou vědomi nejen svých tendencí a návyků, ale ani možnosti s nimi pracovat.

* fáze vyzrávání: V ní si lidé uvědomují některé své problematické návyky a tendence a snaží se s nimi nějak někdy pracovat.

* zralost sama: fáze, kdy jsou lidé plně dospělí. Ne přímo v právním nebo ve fyziologickém smyslu, umějí se však adaptovat na měnící se podmínky života a jsou se sebou a svým životem spokojeni.

A díky tomu, že je to systém propracovaný opravdu do hloubky, nabízí vždy několik cest, po kterých se každý za svým vývojem může vypravit.

Vzájemné propojení

Pokud se podíváte na symbol enneagramu, uvidíte, že každý typ je spojen čarami s dalšími dvěma typy. Jeden z těchto typů se označuje jako bod rozvoje. Tento typ představuje principy, které se daný typ na cestě svého rozvoje potřebuje naučit.

Nikdy se však nestane jiným typem. Druhým typem je bod stresu. Tento bod představuje náhradní řešení v dobách krize. Toto řešení je však krátkodobé a nevede k růstu. U každého typu jsou pak popsány také vyšší kvality.

To jsou kvality, které člověk v sobě objevuje, probouzí a pěstuje, jde-li cestou rozvoje. Vyšší kvality ukazují, jak má vypadat zralost pro každý typ.

Co vám může enneagram nabídnout:

* pocit bezpečí a jistoty

* poznání sebe sama

* uvolnění

* řešení stresů a zkratových jednání

* uvědomíte si, jak žijete a proč

* naučíte se být upřímní sami k sobě i k druhým lidem

* pomůže vám pochopit, co vás vyčerpává a co s tím dělat

* Až jednou objevíte svět enneagramu, možná vás zcela pohltí. Stane se pro vás návykem a budete chtít poznávat víc… Jak říká Eva Velechovská z Enneagramové asociace České republiky: „S enneagramem se to má tak:

vypadá to, že je to jednoduché, pak je to ohromující, chvíli ochromující. Enneagram provází, ukazuje, doplňuje, vysvětluje a postupně se stává hlubokým přítelem.“ Ostatně to slibuje i kniha Richarda Rohra Enneagram: Devět tváří duše.

Jak poznat „svoje“ číslo

Je jasné, že každý, když zjistí, co enneagram nabízí, touží poznat, k jakému číslu z devíti ho systém „přiřadí“. Najít si svůj enneagramový typ můžete mnoha způsoby.

Pomoci vám mohou knihy, semináře, rozhovor s člověkem, který se enneagramem zabývá… Důležitá informace je, že si ho musíte najít jen vy sami. I když se vydáte za svým koučem, on vám váš typ neřekne. Jen vás na vaší cestě může lehounce vést.

A další důležitá informace: Nikdy nesmíte člověka zjednodušit na typ osobnosti. Každý z nás je výjimečný. Můžete poznat auto, v němž sedí (jeho typ, číslo), ale nikdy ne samotného řidiče.

Pozor na testy

Existují i testy, ale v případě enneagramu nefungují tak úplně. Hlavně ty rychlé určitě ne. Mohou vám pomoci se zorientovat mezi jednotlivými typy, ale nesnažte se s jejich pomocí do jednoho konkrétního hned zařadit.

Můžete se orientačně nasměrovat, vybrat si – řekněme – tři, které vaší osobnosti nejvíc odpovídají, a pak dále hledat ten opravdu svůj. Když si budete hledat testy, hledejte spolu s nimi i „kontrolní otázky“.

Jsou určeny pro ty, kteří si svůj enneagramový typ chtějí zkontrolovat a ověřit. Výsledek kontrolních otázek vám ukáže, jestli jsou významné body z daného typu významné i pro vás a jestli tak může daný typ být „vaším typem“.

Kontrolní otázky jsou tedy určené vždy danému typu a výsledek vám ukáže míru shody s daným typem.

Na rozdíl od mnoha moderních systému typologie osobnosti nemá enneagram žádného autora. Ohledně jeho původu existuje mnoho teorií. Říká se, že symbol enneagramu je starý přes 4000 let a je odvozen od Pythagora.

Podle jiné teorie má enneagram matematicko-mystický základ a byl předáván skrze takové antické osobnosti, jako byli Platón, Polonius a dále pak neoplatónovci.

Ale objevují se i domněnky, že má původ na Blízkém východě, a dokonce, že symbol i filozofie jsou spojené s pohyby Země a Měsíce.

Znak enneagramu existuje tisíce let, vyskytoval se v Mezopotámii dlouho před Kristem, najdete ho mezi řeckými filozofy i u raných křesťanů.
Znak enneagramu existuje tisíce let, vyskytoval se v Mezopotámii dlouho před Kristem, najdete ho mezi řeckými filozofy i u raných křesťanů.

Jednotlivé typy

Je důležité si uvědomit, že žádný z typů není ani špatný, ani dobrý.

Jednička

Název: Perfekcionista

Motto: „Svět není dokonalý, pracuji na jeho zlepšení.“

Zjednodušeně: Lidé, kteří používají typ Jedna, touží po tom, aby věci, lidé a jejich chování i svět byli v pořádku. Aby oni sami byli v pořádku.

Dvojka

Název: Záchranář – Dárce

Motto: „Lidé mě potřebují, beze mě to nejde.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Dva touží po spojení s druhými lidmi. Pomáhat, radit, podporovat, být v životě druhých lidí důležitý, jsou strategie, jak toto spojení navázat a udržovat.

Trojka

Název: Podnikatel – Vítěz – Herec

Motto: „Snažím se být nejlepší, nesmím selhat.“

Zjednodušeně: Trojky jsou hluboce, hluboce uvnitř přesvědčeny, že lásku je třeba si zasloužit, a tak touží po ocenění druhými lidmi. Jsou přesvědčeny, že druzí lidé je ocení a budou mít rádi pouze za úspěch.

Čtyřka

Název: Melancholický romantik – umělec

Motto: „Co mi chybí, to ostatní mají?

Zjedodušeně: Lidé používající typ Čtyři hluboce touží po spojení a celistvosti. Mysl Čtyřky neustále trápí sebe sama hledáním něčeho, co jí ještě chybí, něčeho, co jí udělá šťastnou a naplněnou.

Pětka

Název: Pozorovatel

Motto: „Potřebuji svůj klid, abych mohl být sám sebou.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Pět touží věcem rozumět a udržet si odstup či nadhled. To, že věcem rozumí a mají nadhled, jim přináší pocit bezpečí, nezranitelnosti.

To je pravá a velmi hluboká touha Pětek, ale normálně Pětky raději mluví právě jen o touze věcem rozumět. Je to pro ně bezpečnější a přijatelnější.

Šestka

Název: Loajální skeptik

Motto: „Svět mě ohrožuje a já se snažím přežít.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Šest touží po jistotách a bezpečí. Svět je pro ně plný nepředvídatelných a nebezpečných možností.

Občas raději udělají něco velmi rychle, protože kdyby o tom ještě chvíli přemýšlely, začaly by se bát příliš a možná by to neudělaly vůbec.

Sedmička

Název: Požitkář – Optimista – Vypravěč

Motto: „Svět je plný příležitostí, jen si vybrat a vzít.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Sedm touží po akci, která jim přinese uspokojení. V literatuře můžeme najít i slovo vzrušení, ale to do jisté míry evokuje nebezpečné akce či večírek, a to by bylo zavádějící.

Sedmičky nechtějí jít z večírku do večírku, ale cítit se v pohybu, v akci, a to jim přinese vnitřní uspokojení, naplnění.

Osmička

Název: Šéf – Bojovník

Motto: „Musím zajistit moc a spravedlnost.

Zjednodušeně: Lidé používající typ Osm uvnitř hluboce touží znovu nezažít bezmoc, a tedy naopak být mocní, silní. Spravedlnost je pro Osmičky, stejně jako pro všechny ostatní lidi, velkým tématem.

Důležité ale pro Osmičky je, že za spravedlnost bojují a aktivně ji prosazují bez ohledu na to, zda je to pro ně výhodné.

Devítka

Název: Mírotvůrce

Motto: „Mám rád pohodlný a harmonický život.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Devět mají velmi hlubokou potřebu a touhu, aby byl klid. Chtějí si užívat harmonii. Mít a udržet si tento pocit harmonie je sice snazší, když jsou sami bez lidí, ale pro Devítku to není „ono“.

Harmonie je pro ně v souznění, v plynutí s druhými lidmi. Když oni, okolí, druzí lidé jsou v harmonii, tak to Devítky nabíjí, mají dostatek energie k akci, cítí se spokojené, živé.

Materiál vznikl s pomocí Michaely Velechovské z Enneagramové asociace (www.enneagram.cz)

Zdroj: Michaela Velechovská (enneagram.cz)

Foto: Shutterstock

reklama
Související články
28.5.2024
Se svým otcem, známým režisérem a hercem Miroslavem Macháčkem, který rodinu záhy opustil, měla Kateřina Macháčková vztah poměrně komplikovaný, a lze jej označit spíše za přátelský. „Svého tátu jsem vlastně poznávala až z pozůstalosti. Tehdy jsem pochopila jeho rozporuplnou osobnost, i to, že mě měl opravdu rád“, vzpomíná oblíbená herečka, která později zpracovala otcovy záznamy do knihy „Zápisky z
7.5.2024
Známý divadelník, fotograf a někdejší spoluzakladatel legendárního Kladivadla v těchto dnech pokřtil už pátý díl své pozoruhodné encyklopedie „Malý průvodce po hrobech velkých“, mapující místa posledního odpočinku slavných osobností českých dějin. Jak už napovídají koláže fotografií na všech pěti dílech, nejde jen o dějiny dávné, ale i ryze současné. Protože, jak říká sám autor: „Jde vlastně o nek
17.4.2024
„Publikum by mi neodpustilo, kdybych jim nedopřál aspoň dva prezidenty, kteří jsou pro každého imitátora skutečnou lahůdkou – a to jsou samozřejmě Václav Klaus a Miloš Zeman. Ostatní politiky fakt nedělám, protože to je nevděčné. A navíc máme takovou spoustu jiných, krásných hlasů“, prozradil populární bavič a imitátor Petr Martinák, který byl hostem březnového talk-show Hovory W. Tomuto pořadu pa
1.4.2024
Eva Hrušková a Pavel Mészáros stvořili zajímavé ohlédnutí za 50 lety od narozenin Popelky. Je to neuvěřitelné, ale s touo stále krásnou herečkou se můžete setkávat na různých akcích. Třeba na představení HOVORY W v Radiocafé  na pražských Vinohradech. Asi nikdo z těch, kteří se účastnili natáčení Popelky tehdy netušil, že se ta černobílá televizní pohádka stane legendou. Vznikala v době, která
19.3.2024
Kluk od Bohumína. Herec Národního divadla. Hraje kupř. prince, který kvůli úkladům mladšího bratra ztratil paměť, v pohádce Korunní princ. Také slyšíte to jeho překvapené: „Dobrý den...?“Je bytostný optimista, říká o něm jeho žena. Hlavně je však spokojený táta… Na dětství vzpomíná rád. Narodil se sice v Bohumíně, ale po pár letech – a odchodu otce – se s maminkou přestěhovali k prarodičům na ven
reklama
reklama
Šikovné tipy
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc […]
Vymáčkněte to nejlepší z citronu!
Nebudeme vám radit takové banality, jako je vzít citron na vybělení pih nebo prstů zažloutlých od cigaret. Víme, že jste ženy dost zkušené na to, abyste mohly samy radit. Proto se vás pokusíme překvapit tipy, které jste určitě ještě nikde nečetly. Na zapálení grilu jsou úžasným pomocníkem pruhy sušené citronové kůry. Nejen že báječně chytají, […]
Noste brož jako šperk
Brože nikdy nevyšly z módy, jsou stále in. Nejčastěji vyniknou na klopě saka či kabátu, výraznější kousky pak můžete nosit i na šatech. Brož dodá oděvu eleganci a podtrhne váš styl. Prostě je to úžasný módní doplněk. A víte, že umí promlouvat také o tom, jak se cítíme? „Čtěte z mých broží,“ pronesla kdysi někdejší […]
Aby vám výstřih slušel
Roli hraje jak tvar výstřihu, tak správná péče o pokožku v dekoltu. Nemyslete si, že stačí vnady prostě jen odhalit. Poprsí výrazně ovlivňuje i celkový dojem z postavy a harmoničnosti proporcí. Své míry nezměníme, ale dojem můžeme hodně ovlivnit správně vybraným tvarem výstřihu. Víte, jaký vám nejvíce sluší? 3 univerzálně slušivé Široký kruhový výstřih je […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
epochaplus.cz
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové,
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského