Domů     Co vám řekne váš enneagram
Co vám řekne váš enneagram
25.1.2024

Víte, co to enneagram je? Zjednodušeně se dá vysvětlit jako nástroj, který vám pomůže pochopit, kdo jste vy a kdo jsou ti druzí. A proč nám to s těmi druhými někdy funguje a jindy zase ne.

Stále ještě nemáte představu, o čem je řeč? Představte si systém, který dokáže odhadnout základní osobnostní typy lidí a jejich vzájemnou provázanost. A ještě to dokáže znázornit graficky. Když si název pocházející z řečtiny přeložíme do češtiny, vzniknou dvě slova:

* ennea, což znamená devět

* a grammos, což lze přeložit jako schéma nebo tvar.

Doslova je to „schéma s devíti vrcholy“.

Nástroj pro psychology

Enneagram používá také současná, moderní psychologie.

Vychází z duchovní moudrosti mnoha odlišných starověkých učení a vznikl spojením různých duchovních a náboženských tradic, které po tisíce let vytvářeli křesťané, buddhisté, muslimové (především súfisté) a židé (v kabale).

Tento systém popisuje devět rozdílných osobnostních typů a to, jak vzájemně reagují. Je to model, který pomáhá identifikovat typ osobnosti její životní strategii.

A konkrétně…

V čem může enneagram pomoci přímo nám? Lidé tento systém vyhledávají ze dvou důvodů.

1) Chtějí poznat sami sebe a porozumět sami sobě.

2) Chtějí porozumět lidem kolem sebe a zlepšit nebo vyřešit vztahy s nimi.

Například nám pomáhá s osobním růstem. Díky němu můžeme svou osobnost rozvíjet. Umocňuje naši zralost. Objevit svůj typ je totiž pouze začátek. Pak je možné dál na sobě pracovat.

A to jak v osobním životě – poznáme více svou matku i otce, svého manžela, blízké příbuzné, tak i kolegy a nadřízené na pracovišti, pomůže s rozvíjením sousedských vztahů. Vůbec lépe porozumíme lidem kolem sebe.

Systematická práce

To znamená, že enneagram není pouze definice, která nás „zaškatulkuje“ do obecných popisů a tabulek. S jeho pomocí můžeme vyzrát. Zjednodušeně to lze vysvětlit takto: každý typ je zde popsán ve třech fázích svého vývoje:

* fáze nezralosti: to je tehdy, když vše, co by mohlo na být každém typu problematické či být vnímáno negativně, tak ve většině případů vnímáno skutečně je. Lidé si nejsou vědomi nejen svých tendencí a návyků, ale ani možnosti s nimi pracovat.

* fáze vyzrávání: V ní si lidé uvědomují některé své problematické návyky a tendence a snaží se s nimi nějak někdy pracovat.

* zralost sama: fáze, kdy jsou lidé plně dospělí. Ne přímo v právním nebo ve fyziologickém smyslu, umějí se však adaptovat na měnící se podmínky života a jsou se sebou a svým životem spokojeni.

A díky tomu, že je to systém propracovaný opravdu do hloubky, nabízí vždy několik cest, po kterých se každý za svým vývojem může vypravit.

Vzájemné propojení

Pokud se podíváte na symbol enneagramu, uvidíte, že každý typ je spojen čarami s dalšími dvěma typy. Jeden z těchto typů se označuje jako bod rozvoje. Tento typ představuje principy, které se daný typ na cestě svého rozvoje potřebuje naučit.

Nikdy se však nestane jiným typem. Druhým typem je bod stresu. Tento bod představuje náhradní řešení v dobách krize. Toto řešení je však krátkodobé a nevede k růstu. U každého typu jsou pak popsány také vyšší kvality.

To jsou kvality, které člověk v sobě objevuje, probouzí a pěstuje, jde-li cestou rozvoje. Vyšší kvality ukazují, jak má vypadat zralost pro každý typ.

Co vám může enneagram nabídnout:

* pocit bezpečí a jistoty

* poznání sebe sama

* uvolnění

* řešení stresů a zkratových jednání

* uvědomíte si, jak žijete a proč

* naučíte se být upřímní sami k sobě i k druhým lidem

* pomůže vám pochopit, co vás vyčerpává a co s tím dělat

* Až jednou objevíte svět enneagramu, možná vás zcela pohltí. Stane se pro vás návykem a budete chtít poznávat víc… Jak říká Eva Velechovská z Enneagramové asociace České republiky: „S enneagramem se to má tak:

vypadá to, že je to jednoduché, pak je to ohromující, chvíli ochromující. Enneagram provází, ukazuje, doplňuje, vysvětluje a postupně se stává hlubokým přítelem.“ Ostatně to slibuje i kniha Richarda Rohra Enneagram: Devět tváří duše.

Jak poznat „svoje“ číslo

Je jasné, že každý, když zjistí, co enneagram nabízí, touží poznat, k jakému číslu z devíti ho systém „přiřadí“. Najít si svůj enneagramový typ můžete mnoha způsoby.

Pomoci vám mohou knihy, semináře, rozhovor s člověkem, který se enneagramem zabývá… Důležitá informace je, že si ho musíte najít jen vy sami. I když se vydáte za svým koučem, on vám váš typ neřekne. Jen vás na vaší cestě může lehounce vést.

A další důležitá informace: Nikdy nesmíte člověka zjednodušit na typ osobnosti. Každý z nás je výjimečný. Můžete poznat auto, v němž sedí (jeho typ, číslo), ale nikdy ne samotného řidiče.

Pozor na testy

Existují i testy, ale v případě enneagramu nefungují tak úplně. Hlavně ty rychlé určitě ne. Mohou vám pomoci se zorientovat mezi jednotlivými typy, ale nesnažte se s jejich pomocí do jednoho konkrétního hned zařadit.

Můžete se orientačně nasměrovat, vybrat si – řekněme – tři, které vaší osobnosti nejvíc odpovídají, a pak dále hledat ten opravdu svůj. Když si budete hledat testy, hledejte spolu s nimi i „kontrolní otázky“.

Jsou určeny pro ty, kteří si svůj enneagramový typ chtějí zkontrolovat a ověřit. Výsledek kontrolních otázek vám ukáže, jestli jsou významné body z daného typu významné i pro vás a jestli tak může daný typ být „vaším typem“.

Kontrolní otázky jsou tedy určené vždy danému typu a výsledek vám ukáže míru shody s daným typem.

Na rozdíl od mnoha moderních systému typologie osobnosti nemá enneagram žádného autora. Ohledně jeho původu existuje mnoho teorií. Říká se, že symbol enneagramu je starý přes 4000 let a je odvozen od Pythagora.

Podle jiné teorie má enneagram matematicko-mystický základ a byl předáván skrze takové antické osobnosti, jako byli Platón, Polonius a dále pak neoplatónovci.

Ale objevují se i domněnky, že má původ na Blízkém východě, a dokonce, že symbol i filozofie jsou spojené s pohyby Země a Měsíce.

Znak enneagramu existuje tisíce let, vyskytoval se v Mezopotámii dlouho před Kristem, najdete ho mezi řeckými filozofy i u raných křesťanů.
Znak enneagramu existuje tisíce let, vyskytoval se v Mezopotámii dlouho před Kristem, najdete ho mezi řeckými filozofy i u raných křesťanů.

Jednotlivé typy

Je důležité si uvědomit, že žádný z typů není ani špatný, ani dobrý.

Jednička

Název: Perfekcionista

Motto: „Svět není dokonalý, pracuji na jeho zlepšení.“

Zjednodušeně: Lidé, kteří používají typ Jedna, touží po tom, aby věci, lidé a jejich chování i svět byli v pořádku. Aby oni sami byli v pořádku.

Dvojka

Název: Záchranář – Dárce

Motto: „Lidé mě potřebují, beze mě to nejde.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Dva touží po spojení s druhými lidmi. Pomáhat, radit, podporovat, být v životě druhých lidí důležitý, jsou strategie, jak toto spojení navázat a udržovat.

Trojka

Název: Podnikatel – Vítěz – Herec

Motto: „Snažím se být nejlepší, nesmím selhat.“

Zjednodušeně: Trojky jsou hluboce, hluboce uvnitř přesvědčeny, že lásku je třeba si zasloužit, a tak touží po ocenění druhými lidmi. Jsou přesvědčeny, že druzí lidé je ocení a budou mít rádi pouze za úspěch.

Čtyřka

Název: Melancholický romantik – umělec

Motto: „Co mi chybí, to ostatní mají?

Zjedodušeně: Lidé používající typ Čtyři hluboce touží po spojení a celistvosti. Mysl Čtyřky neustále trápí sebe sama hledáním něčeho, co jí ještě chybí, něčeho, co jí udělá šťastnou a naplněnou.

Pětka

Název: Pozorovatel

Motto: „Potřebuji svůj klid, abych mohl být sám sebou.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Pět touží věcem rozumět a udržet si odstup či nadhled. To, že věcem rozumí a mají nadhled, jim přináší pocit bezpečí, nezranitelnosti.

To je pravá a velmi hluboká touha Pětek, ale normálně Pětky raději mluví právě jen o touze věcem rozumět. Je to pro ně bezpečnější a přijatelnější.

Šestka

Název: Loajální skeptik

Motto: „Svět mě ohrožuje a já se snažím přežít.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Šest touží po jistotách a bezpečí. Svět je pro ně plný nepředvídatelných a nebezpečných možností.

Občas raději udělají něco velmi rychle, protože kdyby o tom ještě chvíli přemýšlely, začaly by se bát příliš a možná by to neudělaly vůbec.

Sedmička

Název: Požitkář – Optimista – Vypravěč

Motto: „Svět je plný příležitostí, jen si vybrat a vzít.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Sedm touží po akci, která jim přinese uspokojení. V literatuře můžeme najít i slovo vzrušení, ale to do jisté míry evokuje nebezpečné akce či večírek, a to by bylo zavádějící.

Sedmičky nechtějí jít z večírku do večírku, ale cítit se v pohybu, v akci, a to jim přinese vnitřní uspokojení, naplnění.

Osmička

Název: Šéf – Bojovník

Motto: „Musím zajistit moc a spravedlnost.

Zjednodušeně: Lidé používající typ Osm uvnitř hluboce touží znovu nezažít bezmoc, a tedy naopak být mocní, silní. Spravedlnost je pro Osmičky, stejně jako pro všechny ostatní lidi, velkým tématem.

Důležité ale pro Osmičky je, že za spravedlnost bojují a aktivně ji prosazují bez ohledu na to, zda je to pro ně výhodné.

Devítka

Název: Mírotvůrce

Motto: „Mám rád pohodlný a harmonický život.“

Zjednodušeně: Lidé používající typ Devět mají velmi hlubokou potřebu a touhu, aby byl klid. Chtějí si užívat harmonii. Mít a udržet si tento pocit harmonie je sice snazší, když jsou sami bez lidí, ale pro Devítku to není „ono“.

Harmonie je pro ně v souznění, v plynutí s druhými lidmi. Když oni, okolí, druzí lidé jsou v harmonii, tak to Devítky nabíjí, mají dostatek energie k akci, cítí se spokojené, živé.

Materiál vznikl s pomocí Michaely Velechovské z Enneagramové asociace (www.enneagram.cz)

Zdroj: Michaela Velechovská (enneagram.cz)

Foto: Shutterstock

reklama
Související články
24.2.2024
Oblíbený herec Václav Vydra byl opět hostem zábavné talk show Hovory W, s níž už několik let baví své diváky jeho protagonisté Jiří Werich Petrášek a Pavel Mészáros, kteří svůj pořad nejen moderují, ale rádi si i zazpívají za pravidelného doprovodu klavíristy a skladatele Karla Štolby. „A za to Husovo osvobození tehdy mohli pánové Voskovec a Werich“, vzpomínal na svého slavného hereckého př
14.2.2024
Spontánní i nejistá, optimistická, ikskrát denně připravená se pro něco nadchnout. V jednom rozhovoru podotkla: „Jsem takové šťastné pako, které letí životem…“ Jedna z opor hereckého souboru Národního divadla a také už trojnásobná babička! Češka, Pražačka křtěná Vltavou se slovenskými kořeny, hrdá občanka Prahy 6. Těmi kořeny jsou myšleni samozřejmě rodiče, kteří byli oba Slováci. Tatínek v Pra
2.2.2024
Moderátor a bavič Jiří Werich Petrášek svého otce nezapře, ale tentokrát svůj zevnějšek ještě vylepšil, když společně se svým uměleckým partnerem, zpívajícím nakladatelem a také autorem Pavlem Mészárosem zapózovali po své talk show HOVORY W, kam si pravidelně zvou své hosty. Tentokrát jím byl oblíbený herec Jaroslav Satoranský, který se v pořadu objevuje pravidelně, a diváky vždycky potěší svými v
17.1.2024
Herec. Zpěvák. Idol divaček nejen seriálu Slunečná, a to napříč věkovým spektrem. A také kluk, který to má v hlavě srovnané. No, copak může být za primadonu někdo, kdo má ze všech jídel nejradši bramborák? Marek je Ústečák a na dětství na severu Čech moc rád vzpomíná. Skoro osm let chodil do hudebky na klavír, ale cvičit doma ho prý strašně nebavilo. Tak se, když ho začaly víc bavit holky, na p
23.12.2023
I když to svádí sáhnout po štěněti plemene, která jsou v trendu, je rozumné odolat a zvážit, co vlastně od psa očekáváte. Má dělat společníka babičce nebo dětem? Má hlídat nebo s vámi sportovat? Má to být mazlíček nebo obránce? S módním plemenem lze šlápnout vedle nejen proto, že se mohou jeho potřeby a očekávání lišit od vašich. Plemena, o něž je velký zájem a na jejichž štěňata se sestavují p
reklama
reklama
Šikovné tipy
I kuchyňská linka potřebuje péči
V kuchyni vznikají mastné páry a ty se usazují na dvířkách, ale nejen to. Bojujeme také s otisky prstů a různými skvrnami. Jenže na každý materiál se musí trochu jinak, a pokud si nechcete linku zničit nevhodnými metodami, musíte dodržovat pár pravidel. Hlavně se řídit podle materiálu, ze kterého je nábytek vyroben. Dřevěný Dřevo je […]
Obrázek ze starého šuplíku
Zajímavou dekoraci si vyrobíte z překližky. Jestli se vám podaří najít někde starou zásuvku od psacího stolu, vznikne navíc praktická polička, třeba do koupelny. Koho baví kreativní tvoření, hledá stále nové nápady, které by proměnil v něco hezkého. Vyzkoušejte zajímavý obrázek, který zvládnete, i když neumíte kreslit. A třeba to bude roztomilý dárek pro někoho blízkého. Připravte […]
Kvítky z pistáciových skořápek
Skořápky z různých ořechů jsou sice výborné místo třísek na podpal, ale skvěle se hodí i na tvoření. Ty pistáciové jsou zvlášť vhodné na výrobu nejrůznějších kvítků. Začněte těmi nejjednoduššími a postupně můžete tvořit náročnější motivy. Co budete potřebovat: skořápky z pistácií * akrylové barvy * tavnou pistoli * tvrdý papír nebo karton * bezbarvý […]
I o šperky je třeba pečovat
Většina žen nosí šperky, které pro ně mají zvláštní význam. Třeba náušnice po babičce nebo řetízek, který dostaly k narození syna nebo dcery. Jak na to, aby neztratily svůj třpyt ani po letech? Existuje pár obecných tipů, které pomohou, aby ozdoby zůstaly čisté a zářivé. Některé jste možná už slyšeli, ale nevěnovali jste jim velkou pozornost. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemný grimoár Johna Dee: Obsahuje seznam andělů a poselství Adamovi?
enigmaplus.cz
Tajemný grimoár Johna Dee: Obsahuje seznam andělů a poselství Adamovi?
Anglický učenec a okultista John Dee se může chlubit mnoha záhadnými artefakty. Obsidiánovým zrcadlem počínaje a křišťálovou koulí, jíž je prý možné nahlížet do budoucnosti, konče. Údajně také vla
Heraldika: Erb jako podpis
epochaplus.cz
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít
Kuřecí hranolky s dipem
tisicereceptu.cz
Kuřecí hranolky s dipem
Pokud chcete připravit variantu bez masa, vyzkoušejte nakrájenou cuketu nebo kedlubnu. Obalte stejně jako maso a podávejte s dipy různých příchutí. Ingredience 500 g kuřecích prsních řízků hlad
Co je to Business Intelligence?
epochalnisvet.cz
Co je to Business Intelligence?
Prozkoumejte klíčové aspekty a nástroje Business Intelligence, které manažerům a analytikům umožňují nejen optimalizovat výdaje a identifikovat nové obchodní příležitosti, ale také lépe porozumět tržn
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
nasehvezdy.cz
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
Už delší dobu se spekuluje o tom, že herečka Linda Rybová (48) ze seriálu Ulice a David Prachař (65) řeší manželské problémy. Očividně to ale nikam nevede. Důvodem má být prý Prachařova žárlivost a s
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
21stoleti.cz
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
Už jsme zažili několik sexuálních revolucí, ta nadcházející a přicházející ale poprvé bude mít nádech tak trochu „umělého sexu“. Podle expertů se během 15–20 let stanou běžnou součástí sexuálního živo
Neobyčejná schopnost se dědí
skutecnepribehy.cz
Neobyčejná schopnost se dědí
Babička Jarmila mi vždycky říkala, že jsem jako ona. Význam těchto slov jsem pochopila až ve chvíli, kdy zemřela. Když jsem byla malá, babička Jarmila mi často opakovala, že jsem jako ona. Tehdy jsem to nechápala. Dneska mi to už dává větší smysl. Vnitřní hlas Po smrti milované babičky jsem totiž okamžitě poznala, že se
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
epochanacestach.cz
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
Premiéra na zámku Doudleby nad Orlicí – skvělá růžová vína a frizzante, historie, zámecká kuchyně i zahrada… Vstupné již od 250 Kč. E-katalog on-line aplikace pro vaše chytré telefony obsahující katalog vín… Během odpoledne Vás čeká pultová degustace rosé a frizzante. Těšit se můžete výhradně na špičková růžová a perlivá vína z Moravy a Čech.
Svatba je za dveřmi?
nasehvezdy.cz
Svatba je za dveřmi?
Zamilovaná herečka ze seriálu ZOO do toho možná znovu praští. O svém partnerovi Josefu Holomáčovi (63) sice ještě nedávno mluvila jako o dobrém kamarádovi, teď to ale vypadá, že se ledy konečně hnuly
Jarní úklid pleti
iluxus.cz
Jarní úklid pleti
Česká značka Maat se specializuje na ruční výrobu aromaterapeutické kosmetiky v malých objemech, což je zárukou, že se k zákaznikovi dostane vždy čerstvý a živý produkt. Nejlepší vzpruhu pro pleť unav
Domácí piškotová roláda
tisicereceptu.cz
Domácí piškotová roláda
Než nanesete na těsto krém, potřete ho vrstvou malinového džemu. Roládu dotáhnete k dokonalosti čokoládovou polevou. Ingredience Na těsto 3 vejce 80 g krupicového cukru 1 lžíce kakaa 100 g