Domů     Zákeřný Alzheimer: Mění lidi v zoufalé trosky! Čeká to i vás?
Zákeřný Alzheimer: Mění lidi v zoufalé trosky! Čeká to i vás?
8.4.2021

Nemůžete si vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč? Našli jste ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici? Možná máte jen přetížený mozek v důsledku stresu, ale dějí-li se vám podobné věci častěji, zpozorněte. Mohlo by jít o signály „alzheimera“!

Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých jeho částech, což vede k demenci. Tedy ke ztrátě tzv. kognitivních funkcí, jež nám umožňují vnímat svět kolem nás, reagovat, jednat a zvládat různé úkoly.

Kromě paměti mezi ně patří rovněž schopnost koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a pochopení informací.

Před šedesátkou, nebo po šedesátce?

Příčiny vzniku nemoci jsou komplikované a zřejmě značně proměnlivé. Rozlišují se dvě formy choroby. Tzv. familiární Alzheimerova choroba se projevuje dříve, tedy před 60. rokem života, a na jejím vypuknutí se významně podílejí genetické příčiny.

Mnohem častější (85–90 % všech případů) je ovšem tzv. sporadická Alzheimerova choroba, jež se objevuje mezi 60. a 70. rokem života.

Ta je obvykle způsobena vrozenými mutacemi některých důležitých genů, v jejichž důsledku vznikají v mozku proteinové amyloidní plaky, které poškozují nervové buňky a spoje.

Tři stadia Alzheimera

To se projeví demencí, která postupuje u každého postiženého jinou rychlostí. V raném stadiu dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, rozvoji úzkostí či depresí.

Ve středním stadiu se prohlubují poruchy osobnosti, postižený přestává být schopen vykonávat běžné aktivity, má problémy s komunikací a je zmatený.

V posledním stadiu se rozvinou poruchy přijmu potravy a vyměšování, nemocný nerozpoznává své blízké, je plně odkázaný na péči jiných, dojde u něj k rozkladu osobnosti.

Mírně poruchová paměť, nebo už demence?

Problémem je, že první stadium nemoci je velmi mírné a nenápadné. Většina lidí navíc bere zapomínání jako běžnou součást stárnutí, a nevěnuje tak jeho rozvoji u svých blízkých či u sebe takovou pozornost, jakou aby si zasloužilo.

Snadno také dojde k záměně prvního stadia „alzheimera“ s mírnou kognitivní poruchou, která postihuje zhruba 1/5 lidí starších 65 let.

Takový člověk má o něco větší potíže s pamětí, než odpovídá jeho věku, ty mu ale nijak zásadně nebrání v každodenních aktivitách.

Ženy v ohrožení

Odhaduje se, že do konce letošního roku bude v ČR žít 183 000 lidí s „alzheimerem“, do roku 2050 by to mohlo být až 383 000 lidí. Počty nemocných se každým rokem zvyšují, svůj podíl na tom zřejmě má stárnutí populace.

Jen asi 10 % nemocných je totiž mladších 65 let. Choroba více postihuje ženy než muže, 2/3 postižených jsou právě ony, což pravděpodobně souvisí s tím, že vyššího věku se ženy dožívají častěji než muži.

Nemoc chytrých

Alzheimer postihuje hlavně lidi s vyšším vzděláním. Zatímco v rozvinutých zemích je nemoc na vzestupu a hrozí její přeměnu v epidemii, v rozvojových zemích jí trpí podstatně méně osob.

Z toho odborníci usuzují, že se na propuknutí choroby podílí vedle genů také stres, přepracování a nedostatečná regenerace mozku.

Léčba „alzheimera“ v současné době neexistuje, včasná diagnóza a podávání léčiv pouze zpomalují postup choroby, která mění chytré a zábavné lidi v trosky, závislé na péči okolí.

Nepříliš nadějné vyhlídky

Po diagnóze je střední délka dožití 6 let, jen necelá 3 % pacientů žijí po stanovení diagnózy déle než 14 let.

Nemoci podlehne 68 % diagnostikovaných pacientů, přičemž příčinou jejich smrti nejsou zpravidla přímé dopady neurodegenerace mozku, ale spíše nepřímé dopady nemoci, jako nižší odolnost vůči infekcím (např. zápalu plic), krevní sraženiny v důsledku dlouhého pobytu na lůžku nebo potíže s příjmem potravy.

Vyčerpaná pečující osoba

Péče o takto postiženého příbuzného je nesmírně vyčerpávající, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Jak nemoc postupuje, dochází u člověka trpícího „alzheimerem“ k významné ztrátě soběstačnosti – nejprve ve složitějších činnostech, jako je vaření či řízení automobilu, postupně i při jednoduchých úkonech, jako je konzumace jídla či osobní hygiena.

To vše je doprovázeno neschopností rozpoznat pečující osobu, ztrátou řeči, bludy, halucinacemi a celkovým rozkladem osobnosti nemocného. V důsledku takové zátěže nezřídka onemocní i pečující osoba.

Není proto ostudou umístit „alzheimerem“ postiženého příbuzného do odborného zařízení.

Drahá péče se smutným koncem

Léčba, ač nevede k uzdravení, je navíc finančně nákladná. Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, uvádí, že náklady na léčbu jednoho pacienta trpícího Alzheimerovou chorobou dosahují 43 000 korun ročně.

Ve světě se s nemocí potýká asi 44 milionů lidí, přičemž jen v USA je to 5,8 milionu lidí. Tamní náklady na léčbu dosáhly v roce 2018 téměř 227 miliard dolarů. To je více než náklady na zdravotní péči, související s kouřením nebo s cukrovkou.

Hledání léku na „alzheimera“

S rostoucím počtem nakažených se zvyšuje také počet odborníků, kteří se snaží přijít na to, jak se zákeřnou nemocí zatočit. Klíčovou roli při jejím propuknutí sehrávají dva proteiny, které jsou za degeneraci nervových buněk zodpovědné.

Jde o amyloid beta, jež tvoří plaky, a proteiny tau, které tvoří vlákna. Americkým vědcům a lékařům se podařilo po mnohaletém úsilí vyvinout speciální DNA vakcínu, která dokáže úspěšně omezovat hromadění obou nebezpečných proteinů.

Trpí primitivní kmeny demencí?

Vakcína svým působením stimuluje imunitní systém, který pak sám zasáhne proti toxickým proteinům. Testy očkovací látky již úspěšně proběhly u myší, nyní probíhá testování na lidech.

Kvůli pomalé progresi nemoci budeme ale to, zda je vakcína funkční, zřejmé nejdříve za 10 let. Jinou cestou se vydal americký antropolog Benjamin Trumble. Zkoumal kmen Tsimanů v bolivijské džungli.

Chtěl zjistit, zda je „alzheimer“ onemocněním, kterým lidé trpěli už v pravěku, nebo k jeho rozvoji přispěla industrializace.

Máte gen, který způsobí rozvoj „alzheimera“?

Tsimané mají vysokou kojeneckou úmrtnost, nicméně pokud členové kmene dosáhnou dospělosti, jejich průměrná délka života je srovnatelná s tou naší. Na rozdíl od moderních lidí však mají mnohem zdravější cévy, což je chrání před infarktem.

V populaci se tak nacházejí i lidé starší 90 let, vhodní ke zkoumání, zda u nich došlo k rozvoji demence.

Trumble u nich hledal přítomnost genu označovaného jako apolipoprotein E4 neboli ApoE4, který zvyšuje pravděpodobnost, že u člověka propukne v pozdním věku Alzheimerova choroba.

Hodný i zlý gen ApoE4

Pokud od jednoho z rodičů zdědíte jednoduchou variantu tohoto genu, riziko propuknutí „alzheimera“ se u vás zvýší 3x. Jestliže gen zdědíte od obou rodičů, pravděpodobnost onemocnění se u vás zvýší zhruba 10x.

Ovšem Tsimané dosahovali dobrých výsledků v testech kognitivních funkcí, i když gen ApoE4 měli. Dr. Trumble zpočátku neuměl tento rozpor vysvětlit, dokud se nenakazil parazity. Až 70 % Tsimanů jimi totiž také trpí, stejně jako naši předkové.

Parazity proti ztrátě kognitivních funkcí

Když si dal věci do souvislosti, zjistil, že ti členové kmene, kteří nesli alespoň jeden gen ApoE4 a byli nakaženi parazity, si dokázali udržet své kognitivní schopnosti.

Ti, kteří parazity netrpěli, ale nesli příslušný gen, zaznamenali úbytek svých rozpoznávacích funkcí, stejně jako moderní lidé.

Zdá se tak, že gen, který nyní způsobuje náchylnost lidstva k „alzheimeru“, měl v minulosti chránit náš mozek před patologickými parazity a infekcemi. Přinese lidstvu naději lék, který bude nákazu parazity napodobovat?

Štítky:
reklama
Související články
12.4.2024
Někdy je to zkrátka vrozená kondice nervové soustavy, ale mnohdy se za nervozitou skrývají jiná onemocnění. Úleva při správném léčení tedy může být dvojnásobná. Vnitřní neklid dá zabrat nejen nervóznímu člověku, ale stejnou měrou i jeho okolí, zejména těm nejbližším. Psychické napětí se často ventiluje vztahovačností, útočností, ale i hektickou činorodostí nebo uzavřeností. Vztahy v rodině tím zn
10.4.2024
A to během šesti týdnů: Stačí k tomu úprava večerních rituálů a nácvik jednoduchých technik. Za potíže se spánkem mohou někdy zdravotní problémy a ty je samozřejmě třeba řešit s lékařem, většinou jsou však příčinou jen špatné návyky či přímo zlozvyky, které oddalují a kradou spánek. Dobrou zprávou je, že s trochou snahy a vytrvalosti je můžeme natolik změnit, že spánku už bránit nebudou. Zkuste
3.4.2024
Mozek je přirozeně hravý a nejvíce ho ubíjí rutina. Tedy když jeden den probíhá jako druhý a žádné nové výzvy nepřicházejí. Čelit tomu přitom můžete i maličkostmi. Prostě udělejte něco jinak nebo zkuste nacvičit novou dovednost. Začněte cvičit svou méně šikovnou ruku. Jste praváci? Pak si zkuste vyčistit zuby nebo se učesat levou rukou. U leváků samozřejmě naopak pravou. To je ale jen jedna z řa
2.4.2024
Probiotika v našem povědomí zakotvila jako přírodní prostředek pro zlepšení imunity. Tím skutečně jsou. Mnohem méně se ale ví, že je to jen jedna z jejich mimořádných schopností. Střevo obývá kolem 400 různých typů bakterií a ideální je stav, kdy převažují ty prospěšné, což jsou hlavně laktobacily a bifidobakterie. Ty svým metabolismem vytvářejí prostředí, které nesvědčí škodlivým bakteriím, a
29.3.2024
Při náhlých zdravotních potížích saháme do domácí lékárničky. Zatímco u dospělých s tím nebývá problém, dětem by taková domácí léčba mohla uškodit. Dětský organizmus se od dospělého neliší jen váhou, rozdíly mohou nastat i v reakcích na léky, a to i na ty nejběžnější, které obvykle míváme doma. To jsou například tabletky a rozpustné nápoje s kyselinou acetylsalicylovou, užívané proti horečce neb
reklama
reklama
Šikovné tipy
Polička s kouzlem starých časů
Z nového staré, ale krásné. Pomocí barev a přelepů si ze závěsné poličky se šuplíčky vytvořte nostalgickou „babičku“ se starodávnou patinou a dekorativními plastickými ornamenty. Taková polička se hodí třeba do kuchyně, ale také do předsíně, a pokud máte v tomto stylu zařízený pokoj, dejte ji klidně i sem. Co budete potřebovat? Dřevěnou závěsnou poličku […]
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
Návaly horka, pocení, poruchy spánku, zhoršená soustředěnost, výkyvy nálad, stres, a někdy i deprese, to vše přináší klimakterium. Pomoc můžeme hledat v přírodě. A protože každá žena prožívá přechod s jinými obtížemi, vybírejte bylinky sobě na míru, podle toho, co trápí právě vás. Šalvěj lékařská Je považována za přírodní antidepresivum, pomáhá i při melancholii. Používají […]
Velikonoční paráda z prvního kvítí
Velikonoce jsou tady! Přinášíme vám několik tipů, jak si je udělat krásné s pomocí prvního kvítí! Ve stejnokroji Že sestava v kabátku stejného střihu dokáže udělat úplně jiný dojem než bez kabátku, platí nejen u vojáčků. Kabátek přitom může být zcela jednoduchý, klidně z papíru nebo pruhu jutoviny. Jarní ikebana Pokud chcete neobvyklou květinovou dekoraci, […]
Velký úklid knihovny
Nové knihy stále přibývají, knihovna praská ve švech a ani při sebelepší vůli už se v titulech nevyznáte? Jestli je to i váš problém, pak je nejvyšší čas s tím něco udělat. Učili nás, že knihy se nevyhazují. A tak to neděláme. Ukládáme je, jak se dá. Často, když už máme knihovnu plnou, tak do druhé řady, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Mám zuby za všechny peníze
skutecnepribehy.cz
Mám zuby za všechny peníze
Nikdo mě nenutil, mohla jsem si pořídit skleničku a umělé zuby. Já ale toužila po hezkém chrupu. Spořila jsem, jak to šlo, ale ono to moc nešlo. Jako rozvedená s platem nic moc to dalo docela fušku. Když k tomu člověk přičte nájem a občas něco na sebe, zbylo mi sotva na jídlo a nějaké to
Indické karbanátky z červené čočky
tisicereceptu.cz
Indické karbanátky z červené čočky
Pokud se nechcete vzdát masa, můžete polovinu čočky nahradit mletým hovězím masem. Budete mít zdravější verzi klasických masových karbanátků. Suroviny 200 g červené čočky 2 velké mrkve 1 cibul
Nejoblíbenějším „domácím“ mazlíčkem argentinských lovců a sběračů byla liška
21stoleti.cz
Nejoblíbenějším „domácím“ mazlíčkem argentinských lovců a sběračů byla liška
V lokalitě Cañada Seca na západě Argentiny objevili vědci hrob, který vedle koster nejméně 24 lidí obsahoval i částečnou kostru vyhynulého druhu lišky. Zkoumání naznačují, že byla zřejmě oblíbeným „do
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Sportovní obuv – 5 tipů, jak vybrat ten nejlepší model pro vaše potřeby
epochanacestach.cz
Sportovní obuv – 5 tipů, jak vybrat ten nejlepší model pro vaše potřeby
Výběr správné sportovní obuvi může mít zásadní vliv na váš sportovní výkon i komfort během nošení. Ať už jste zapálený sportovec nebo hledáte pohodlnou obuv na běžné nošení, důležité je vybrat si model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. V následujících řádcích vám nabídneme pět zásadních tipů, jak na to. Zvažte typ vaší aktivity Prvním a
Když se luxusní hodinářství setká s divokou přírodou
iluxus.cz
Když se luxusní hodinářství setká s divokou přírodou
Od svého založení se značka Cartier etablovala v luxusním hodinářství jako synonymum pro inovace a eleganci . V roce 1914 Cartier poprvé představil design inspirovaný panterovou srstí na pouzdře hodin
Patrasovou napadl psychopat!
nasehvezdy.cz
Patrasovou napadl psychopat!
Oblíbená herečka Dagmar Patrasová (67) brzy oslaví své osmašedesáté narozeniny. Nedávno ale přiznala, že se jich vůbec nemusela dožít. Zaútočil na ni totiž psychicky nemocný muž, který ji chtěl dokonc
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
epochaplus.cz
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
Má kapacitu přes 2000 míst. Jde o největší synagogu v Praze a jednu z největších na světě. Řeč je o Vinohradském templu, postaveném v novorenesančním slohu s maurskými prvky. 14. února 1945 bohužel dostane zásah při spojeneckém bombardování.   Nacisté blokují jeho hašení, i tak by ale mohl být ještě opraven. Přesto je, přes protesty
Zasáhlo do bitvy u Kadeše 5000 bojových vozů?
historyplus.cz
Zasáhlo do bitvy u Kadeše 5000 bojových vozů?
Planina na dohled od řeky připomíná mraveniště. Těmi mravenci jsou bojové vozy, jejichž posádky spolu svádějí krvavý boj na život a na smrt. Největší bitva válečných vozů v historii za sebou zanechá tisíce mrtvých, ale nepozná jednoznačného vítěze. Jen krátká a nejasná hranice na samém východním okraji Středozemního moře nedaleko dnešního syrského Damašku odděluje ve 13.
Horoskop starých Řeků
nejsemsama.cz
Horoskop starých Řeků
Už v dobách starověkého Řecka se i běžní Řekové řídili seskupením hvězd podle dvanácti znamení, které nazvali v souladu s antickými bohy. Víte, který z vládců Olympu nad vámi drží ochrannou ruku? Arés 21. 3. – 19. 4. Arés byl řeckým bohem války. Stejně jako on jste i vy odvážná a bojovná a umíte se srdnatě a s nasazením rvát za svoji pravdu. Žijete okamžikem, toužíte
Tajemství pláže Manzanita: Hledají zde duchové ztracený zlatý poklad?
enigmaplus.cz
Tajemství pláže Manzanita: Hledají zde duchové ztracený zlatý poklad?
Loď se zmítá v silné bouři. Kormidelník jen stěží udržuje galeonu v bezpečné vzdálenosti od skalisek. Náhle však přichází velká vlna. Ta největší, osudová! Ostrý útes párá trup lodi a ve vodní tříšti
Supermatky zvířecí říše
epochalnisvet.cz
Supermatky zvířecí říše
Lidští rodiče musí podstoupit nemalé oběti, aby si pořídili dítě. V těhotenství ženám rostoucí plod odčerpává živiny a při porodu je může i ohrozit na životě. Oba rodiče pak do dítěte investují nemalé finanční prostředky, svůj čas a často i nervy. V živočišné říši ovšem existují rodiče, kteří do svých potomků investují ještě více.